Liên hệ với chúng tôi

Sống

Trước khi chết Lã Bố hét to 6 chữ gì mà nếu Tào Tháo nghe theo thì lịch sử Tam Quốc sẽ phải viết lại?

Đáng tiếc, 6 chữ của Lã Bố trước khi chết Tào Tháo lại không để ý. Điều này khiến Lã Bố khi chết mắt vẫn còn trợn ngược.

Trước khi chết Lã Bố hét to 6 chữ gì mà nếu Tào Tháo nghe theo thì lịch sử Tam Quốc sẽ phải viết lại?

Xuất bản:

Thùy Nguyễn
Trước khi chết Lã Bố hét to 6 chữ gì mà nếu Tào Tháo nghe theo thì lịch sử Tam Quốc sẽ phải viết lại?
Photo: internet

Lã Bố tự là Phụng Tiên. Dù xuất thân nghèo hèn, nhiều người cho rằng Lã Bố chỉ là kẻ lỗ mãng vô học nhưng thực tế, Lã Bố là người văn võ song toàn, nhân tài hiếm có và được xưng tụng là "Võ tướng mạnh nhất thời Tam quốc".

Năm 189, Lã Bố được Thứ sử Tịnh Châu đương nhiệm là Đinh Nguyên coi trọng và bổ nhiệm làm chủ bộ.

Mối quan hệ giữa Lã Bố với Lưu Bị

Năm 195, Lã Bố và Tào Tháo giao tranh ở Duyên Châu. Sau khi thua trận, Lã Bố bỏ về Từ Châu theo Lưu Bị. Lã Bố nói với Lưu Bị cả 2 đều là người phương bắc chẳng khác gì cùng cha khác mẹ. Ông còn sai người thiếp đến chào hỏi Lưu Bị, rót rượu và rót thức ăn, gọi Lưu Bị là người tài đức vẹn toàn. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng Lưu Bị cảm thấy không vui, luôn cẩn trọng đề phòng Lã Bố.

la-bo-truoc-khi-chet-noi-6-chu-tao-thao-nghe-theo-thi-lich-su-da-khac-3

Thời gian sau đó, Lưu Bị theo lệnh vua mang quân đi đánh Viên Thuật ở Hoài Nam. Lợi dụng tình hình này, Lã Bố đánh úp Từ Châu khiến Trương Phi bỏ chạy. Lã Bố bắt cả vợ con, thê thiếp của Lưu Bị làm con tin. Khi Lưu Bị bị Viên Thuật đánh bại, không còn cách nào khác đành xin Lã Bố đầu hàng, sau đó về đóng quân ở thành nhỏ Tiểu Bái.

Đến năm 196, Viên Thuật cử tướng Kỷ Linh dẫn quân đi chinh phạt Lưu Bị. Khi biết chuyện, Lưu Bị tiếp tục cầu cứu Lã Bố. Một mặt Lã Bố muốn loại bỏ Lưu Bị để độc chiếm Từ Châu, một mặt lại sợ Viên Thuật khi diệt được Lưu Bị, chiếm xong Tiểu Bái sẽ tấn công mình. Cuối cùng, Lã Bố quyết định giảng hòa 2 bên, gấp rút mang theo 1.000 quân bộ và 200 kỵ binh đến Tiểu Bái.

Nhận được tin báo, Kỷ Linh đành phải rút quân về. Khi đến Tiểu Bái, Lã Bố cử người mời cả Lưu Bị và Kỷ Linh tới uống rượu giảng hòa, sai người dựng cây kích ở cổng trại cách 150 bước, dặn rằng: "Nếu ta bắn tên trúng vào ngạnh kích thì cả hai phải hòa với nhau, nếu bắn trượt thì hai bên cứ tùy ý mà đánh".

la-bo-truoc-khi-chet-noi-6-chu-tao-thao-nghe-theo-thi-lich-su-da-khac-1
Quảng cáo

Nghe xong, Kỷ Linh nhanh chóng đồng ý vì nghĩ rằng với khoảng cách xa như vậy thì việc bắn trúng là không thể. Ai ngờ, chỉ một mũi tên Lã Bố đã bắn trúng ngay ngạnh kích. Kỷ Linh vừa kinh ngạc vừa khâm phục sự dũng mãnh của Lã Bố nên quyết định rút quân.

6 chữ Lã Bố nói trước khi chết là gì?

Từ năm 198 đến 199, Lã Bố và Tào Tháo giằng co nhau ở Từ Châu. Sau 3 tháng vây thành, Tào Tháo mệt mỏi muốn lui nhưng Tuân Úc và Quách Gia lại khuyên đánh nhanh thắng nhanh. Nghe theo, Tào Tháo sai quân khơi sông Nghi Thủy, Tứ Thủy đổ nước vào thành Hạ Bì. Lã Bố buộc phải lui dần vào trong, sau đó rút lên cố thủ ở lầu Bạch Môn, cuối cùng đầu hàng.

Vốn là người quý trọng nhân tài, Tào Tháo lúc đầu mong muốn sẽ thu Lã Bố về dưới trướng của mình. Tuy nhiên, khi hỏi Lưu Bị thì được đáp lại: “Ngài còn nhớ chuyện Đinh Nguyên và Đổng Trác không?” Tào Tháo nghe xong liền hạ lệnh đưa Lã Bố đi thắt cổ.

la-bo-truoc-khi-chet-noi-6-chu-tao-thao-nghe-theo-thi-lich-su-da-khac-2

Thực tế, Lã Bố nghĩ rằng bản thân đã có ơn cứu mạng Lưu Bị, do đó khi gặp nạn trên lầu Bạch Môn, Lã Bố mong Lưu Bị nói giúp mình vài lời trước mặt Tào Tháo. Thế nhưng, Lưu Bị không những không giúp mà còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến Lã Bố mất mạng.

Biết chuyện, Lã Bố vô cùng tức giận, uất ức lớn 6 chữ "Thị nhi tối phả tin giả", tức là Lưu Bị mới là kẻ không đáng tin tưởng nhất và mong Tào Tháo cẩn thận. Tuy nhiên Tào Tháo nghe xong cũng không để ý lắm. Khi bị treo cổ chết, mắt của Lã Bố vẫn còn trợn ngược.

Nếu Thào Tháo chú ý đến 6 chữ cuối đời của Lã Bố, trừ khử Lưu Bị khi có cơ hội thì sẽ không có Thục Hán và lịch sử Tam Quốc cũng sẽ được viết lại.

Xem thêm: Sở thích cướp vợ của kẻ thù và những lần "tê tái vì gái" nổi danh của Tào Tháo

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo