Sắp có loạt thuế nhà đất mới, liệu có hết đường đầu cơ bất động sản?

Phó Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất bổ sung thuế liên quan tới bất động sản như một cách để ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ.

Chi Nguyễn
10:26 27/12/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vào ngày 22/12 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, một mục tiêu quan trọng được đặt ra là phát triển thị trường bất động sản nhà ở theo hướng bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở, hạn chế đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất khi phát triển nhà ở.

Theo Chiến lược, phấn đấu tới năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người cả nước đạt khoảng 27 m2 sàn/người, với diện tích nhà ở bình quân đầu người tại vùng đô thị đạt 28 m2 sàn/người và tại vùng nông thôn đạt 26 m2 sàn/người. Đến năm 2030, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người cả nước đạt khoảng 30 m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị đạt 32 m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 28 m2 sàn/người.

sap-co-loat-thue-moi-dau-co-bat-dong-san-co-sap-het-thoi
Theo Chiến lược, phấn đấu tới năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người cả nước đạt khoảng 27 m2 sàn/người. Ảnh: VnExpress

Phó Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở tại các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần theo dõi và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và sơ kết, tổng kết việc thực hiện định kỳ. Ngoài ra, cần  đề xuất sửa đổi, bổ sung Chiến lược cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

Cũng theo văn bản này, Bộ Xây dựng cần chủ trì đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xây dựng, phát triển đô thị, pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản phù hợp với định hướng chiến lược phát triển nhà ở và tình hình thực tế. Bộ cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về phát triển nhà ở; xây dựng cơ chế, chính sách cũng như giải pháp hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội gặp khó về nhà ở.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu chính sách khuyến khích phát triển nguồn vốn dài hạn cho phát triển nhà ở như quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản,... Bộ cũng được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất bổ sung các loại thuế liên quan tới thị trường bất động sản để ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ, khai thác bất động sản nhà ở hiệu quả cũng như đảm bảo quyền lợi của Nhà nước.

Bộ Tài chính còn có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện ưu đãi liên quan tới chính sách tài chính, thuế, tín dụng, chế độ miễn tiền sử dụng đất, ban hành theo  theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định chế độ miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các thuế khác liên quan đến hoạt động phát triển nhà ở xã hội.

sap-co-loat-thue-moi-dau-co-bat-dong-san-co-sap-het-thoi
Bổ sung các loại thuế liên quan tới thị trường bất động sản để ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ. Ảnh: Dân trí

Về Bộ Tài Nguyên và Môi trường, cần chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng cũng như các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai. Bộ cần chủ trì bổ sung các quy định xác nhận quyền sở hữu hợp pháp với các bất động sản nhà ở mới, bất động sản hợp pháp có chức năng lưu trú. Chủ trì rà soát hoàn chỉnh quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình giao đất cho các loại dự án phát triển nhà ở theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ cần thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hệ thống tín dụng đảm bảo chính sách tín dụng an toàn, ổn định ở lĩnh vực này. Ngoài ra, cần hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan tới thế chấp bất động sản, kịp thời hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho vay nhà ở xã hội, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở và các quy định pháp luật có liên quan. Phối hợp cùng Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính khi các đơn vị này đề xuất và xây dựng cơ chế tạo nguồn tài chính dài hạn cho phát triển nhà ở.

Theo Chiến lược, Bộ Tư pháp cần phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, bổ sung quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Phải đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo với các pháp luật khác có liên quan, phát triển nhà ở theo các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Quyết định. Ngoài ra, Bộ cần thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần phải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tổng hợp và trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, dự án hỗ trợ phát triển nhà ở quy định tại Quyết định này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Theo Tổ Quốc

Xem thêm: Chuyên gia dự báo giá đất sẽ tiếp tục tăng, bất động sản sẽ lại là kênh hút tiền năm tới

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận