Liên hệ với chúng tôi

Sống

3 nhân tài khiến Lưu Bị tiếc nuối cả đời vì bỏ lỡ, có người ngang tài với Gia Cát Lượng

Một số người cho rằng, nếu như Lưu Bị giữ chân được 3 nhân tài này, có lẽ Kinh Châu sẽ không mất, lại còn có thể thống nhất thiên hạ.

3 nhân tài khiến Lưu Bị tiếc nuối cả đời vì bỏ lỡ, có người ngang tài với Gia Cát Lượng

Xuất bản:

Chi Nguyễn
3 nhân tài khiến Lưu Bị tiếc nuối cả đời vì bỏ lỡ, có người ngang tài với Gia Cát Lượng
Photo: internet

Thời Tam Quốc, Lưu Bị là một trong 3 vị thủ lĩnh quân phiệt nổi tiếng. Ông được cho là người có dòng dõi xa của hoàng tộc nhà Hán, là vị hoàng đế khai quốc nước Thục Hán. 

3-nhan-tai-thoi-tam-quoc-khien-luu-bi-tiec-nuoi-ca-doi-vi-bo-lo
Dưới đây là 3 nhân tài khiến Lưu Bị nuối tiếc cả đời vì từng bỏ lỡ

Trong suốt cuộc đời, nhờ hoài bão phục hưng Hán thất, cộng thêm hình tượng trọng nghĩa, ông đã chiêu nạp được rất nhiều nhân tài. Về tướng lĩnh, Lưu Bị có trong tay Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu... Về mưu sĩ, ông có Gia Cát Lượng, Bàng Thống và Pháp Chính đi theo. Dù vậy, vị quân chủ này vẫn bỏ lỡ nhiều người tài giỏi vào tay Tào Tháo, khiến ông không khỏi nuối tiếc. Đây có thể là một trong những lý do khiến ông để mất Kinh Châu, rồi u uất sinh bệnh mà qua đời. Dưới đây là 3 nhân tài khiến Lưu Bị nuối tiếc cả đời vì từng bỏ lỡ:

Trần Quần

Trong số 3 nhân tài mà Lưu Bị vô cùng tiếc nuôi đã bỏ lỡ, có thể nói Trần Quần là người được ông dánh giá cao nhất. Vị quân sư này có thậm chí còn được đánh giá không hề thua kém Gia Cát Lượng - tể tướng nhà Thục Hán.

Trần Quần (? – 236), sinh ra trong "Dĩnh Xuyên Trần thị", một gia tộc nổi tiếng từ cuối thời nhà Đông Hán. Gia tộc này có nhiều nhân vật nổi tiếng như Trần Thật, Trần Kỷ, Trần Khám... Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Quần đã nổi tiếng là người thông minh xuất chúng. Bạn thân của ông là Khổng Dung (hậu nhân của Khổng Tử), là người rất có tài. Vị này coi thường Tào Tháo, nhưng lại rất coi trọng Trần Quần, đủ để thấy ông tài năng ra sao.

3-nhan-tai-thoi-tam-quoc-khien-luu-bi-tiec-nuoi-ca-doi-vi-bo-lo
Trần Quần

Khi Lưu Bị tới đóng quân ở Tiểu Bái (Dự Châu), ông vời Trần Quần tới làm Biệt giá. Năm 194, Tào Khiêm qua đời, Lưu Bị được nghênh đón để nhậm chức ở Từ Châu. Dù vậy, Trần Quần đã ngăn cản, bởi ông nghĩ rằng Viên Thuật còn đang mạnh, nếu đi về ta có thể phải giao chiến với họ. Chưa kể, còn có Lã Bố dễ dàng tập kích phía sau, thì dù có Từ Châu vẫn có thể thất bại.

Khi ấy, Lưu Bị không nghe lời khuyên của Trần Quần, nhất mực giao chiến với Viên Thuật. Kết quả như Trần Quần dự đoán, Lã Bộ tập kích Hạ Bì, sau đó chiếm đóng Từ Châu, thậm chí còn phái binh tới giúp Viên Thuật đại phá quân Lưu Bị. Lúc này, Lưu Bị hối hận cũng đã quá muộn, và Trần Quần sau đó cũng rời bỏ ông.

Năm 199, Tào Tháo đánh bại Lã Bố, Trần Quần bắt đầu đầu quân cho ông. Năm 213, khi nước Ngụy được thành lập, vị mưu sĩ này được thăng lên làm Ngự sử Trung thừa. Khi Tào Tháo qua đời, Trần Quần tiếp tục phục sự cho Tào Phi (sau trở thành Ngụy Văn Đế).

Năm 226, khi Ngụy Vân Đế ốm nặng, ông cùng với Tư Mã Ý và Tào Chân làm phụ chính cho thái tử Tào Duệ. Sau này Tào Duệ lên ngôi, Trần Quần tiếp tục giữ nhiều trọng trách trong triều như Dĩnh Âm hầu, Lục thượng thư sự... Năm 236, ông qua đời sau 40 năm cống hiến cho nhà Tào Ngụy.

Trần Đăng

Quảng cáo

Trần Đăng (169 – 208), tự Nguyên Long, được coi là một trong số ít nhân tài văn võ song toàn. Sử sách đánh giá ông là một người thông minh, có nhiều nhận định về thời cuộc sâu sắc, được Đào Khiêm, Lưu Bị, Tào Tháo coi trọng.

3-nhan-tai-thoi-tam-quoc-khien-luu-bi-tiec-nuoi-ca-doi-vi-bo-lo
Trần Đăng

Năm 25 tuổi, Trần Đăng được cử làm Hiếu liêm và sau đó đề bạt lên chứng Huyện trưởng huyện Đông Dương. Khi nạn đói ập tới, thứ sử Từ Châu Đào Khiêm đã bổ nhiệm ông làm Điển nông giáo ý, chăm lo việc phát triển nông nghiệp. Nhờ công lao của ông, người dân Từ Châu liên tục bội thu vụ mùa.

Khi Đào Khiêm qua đời, Trần Đăng hỗ trợ Lưu Bị phụ trách Từ Châu, là mưu sĩ được Lưu Bị vô cùng tin tưởng. Nwhng vào năm 196, khi Lã Bố chiếm được Từ Châu, vị mưu sĩ này cùng một số người khác bị ép trở thành thuộc hạ của Lã Bố. 

Vì không ưa Lã Bố, Trần Đăng đã hiến kế giúp Tào Tháo đánh bại Lã Bố. Nhờ chiến công này, Tào Tháo phong Trần Đăng làm Phục Ba tướng quân, sau trở thành Thái thú Quảng Lăng (đây là khu vực giáp với Giang Đông – Dương Châu).

Từ Thứ

Từ Thứ (tự Nguyên Trực) chính là nhân tài thứ ba mà Lưu Bị từng đánh mất. Ông là bạn với Gia Cát Lượng, từng làm mưu sĩ cho Lưu Bị, sau lại trở thành đại thần của Tào Tháo. 

3-nhan-tai-thoi-tam-quoc-khien-luu-bi-tiec-nuoi-ca-doi-vi-bo-lo
Từ Thứ

Khi còn làm mưu sĩ cho Lưu Bị, Từ Thứ rất được trọng dụng. Ông từng hiến kế cho Lưu bị đánh bại quân Tào, chiếm Phàn Thành. Chính ông là người tiến cử Gia Cát Lượng cho Lưu Bị, cũng bày kế cho Lưu Bị chiêu mộ vị mưu sĩ này. Ban đầu, Lưu Bị sai Từ Thứ dẫn Gia Cát Lượng tới gặp, nhưng sau Từ Thứ lại khuyên ông nên đích thân đi. Và rồi, sau 2 lần bái phỏng lều trang, Gia Cát Lượng cảm phục thành ý của Lưu Bị, quyết tâm xuống núi phò tá.

Năm 208, tại trận Trường Bản, Tào Tháo đánh bại Lưu Bị. Khi đó, Từ Thứ dẫn theo gia quyến cùng bỏ chạy với Lưu Bị. Tuy nhiên, khi tới Đương Dương – Trường Bản thì quân Tào đuổi kịp. Mẹ của Từ Thứ lúc đó đã rơi vào tay quân Tào. Để cứu mẹ, Từ Thứ đành phải đầu quân cho Tào Tháo, rời bỏ Lưu Bị. Sau này, ông làm tới chức quan Nghẹ sử trung thừa của nhà Tào Ngụy. Có thể nói, việc để vuột mất một mưu sĩ tài ba như Từ Thứ là một tổn thất lớn cho Lưu Bị.

Theo Sohu, Baidu

Xem thêm: Chưa cần vời tới Gia Cát Lượng, Lưu Bị vẫn có trận đánh vĩ đại nhất đời

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo