Liên hệ với chúng tôi

Sống

Trận đồ cao tay của Khổng Minh bị ông trời dập tắt ở phúc 89, thế mới nói "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"

Trận đồ của Khổng Minh được tính toán kỹ càng như vậy mà cuối cùng vẫn thất bại bởi một cơn mưa. Tư Mã Ý thoát nạn, Khổng Minh ngửa mặt than "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".

Trận đồ cao tay của Khổng Minh bị ông trời dập tắt ở phúc 89, thế mới nói 'mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên'

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Trận đồ cao tay của Khổng Minh bị ông trời dập tắt ở phúc 89, thế mới nói 'mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên'
Photo: internet

Vào cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, chư hầu khắp nơi nổi dậy tranh cứ. Sau cùng lập nên thế chân vạc nổi tiếng thời Tam Quốc là Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Để thực hiện giấc mơ thống nhất thiên hạ, mỗi thế lực chiêu mộ không ít anh hùng, hào kiệt, mưu sĩ tài danh.

Đặc biệt, trong những cuộc chiến gay cấn giữa Tào Ngụy và Thục Hán, không thể không nhắc đến hai vị mưu sĩ tài danh là Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Hai nhân vật này được coi là kỳ phùng địch thủ, đấu nhau suốt mười mất năm trời bất phân thắng bại.

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"

Khổng Minh lục xuất Kỳ Sơn, nhiều đánh nước Ngụy không thành vì Tư Mã Ý đối đầu. Ông biết muốn phạt Ngụy, định Trung Nguyên, ắt phải trừ Tư Mã Ý. Vì thế, ông quyết tâm bày mưu tính kế, trừ khử người này.,

Sau nhiều lần tương kế tựu kế, cuối cùng, Khổng Minh dẫn dụ Tư Mã Ý đến nơi gọi là Thượng Phương Cốc - con hẻm nhỏ nằm giữa 2 sườn núi, thích hợp cho việc thiết lập mai phục, dự tính sẽ hỏa thiêu "kỳ phùng địch thủ" cùng mấy mươi vạn tinh binh.

Một mặt, Khổng Minh ra lệnh cho đội quân khiêu chiến, giả vờ thất bại để dẫn dụ Tư Mã Ý đuổi theo. Đồng thời, Thừa tướng nhà Thục cũng cho quân dựng lều cỏ ở giữa hẻm núi, lừa Đại đô đốc nhà Ngụy đó là kho lương nhưng thực chất lại chôn đầy hỏa dược xung quanh.

Tran-do-bi-ong-troi-dap-tat-o-phut-89-Khong-Minh-om-han-ngan-thu-7

Khi Tư Mã Ý và quân Ngụy tiến vào Thượng Phương Cốc, Khổng Minh ra lệnh cho quân mai phục phóng hỏa, kích nổ hỏa dược đã chuẩn bị sẵn để khiên Phương Cốc biến thành biển lửa.

Ai cũng nghĩ, lần này là đại hạn của cha con Tư Mã Ý, sống được thì cũng thành tật, còn không thì chôn thây nơi đây. Nhưng người tính không bằng trời tính. Kỳ Sơn, 9 tháng có mưa nay bỗng chốc mây gió về, trời đổ một trận mưa chưa từng có, nhờ vậy mà cha con họ Tư Mã thoát nạn, vui mừng không xiết. Còn Khổng Minh ôm hận nghìn thu.

Quảng cáo

Khổng Minh cả đời anh minh chứng kiến tình cảnh này liền thổ huyết, ngửa mặt lên trách trời không giúp Lưu mà lại ủng hộ Tào, rồi than khóc: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".

Sao Khổng Minh không dùng xạ tiễn để trừ "kỳ phùng địch thủ"

Khổng Minh vốn rất tự tin vào thần cơ diệu toán của mình. Ông đã chia quan ra nhiều ngả, một mặt cho quân đi tập kích doanh trại của Tư Mã Ý cho nên phần còn lại mai phục ở Thượng Phương Cốc chẳng là bao. Lực lượng không đủ để xạ tiễn quân địch, hơn nữa do khoảng cách cũng không đủ để nhắm bắn chính xác.

Mặt khác, lực lượng của Tư Mã Ý lại hàng vạn quân, số lượng đông như kiến, số lượng  lớn gấp bội phía Gia Cát Lượng khi đó chỉ có 500 quân tinh nhuệ, nếu như không rút mau thì khéo mạng cũng chẳng còn.

Có thể nói, đây là số trời định, người tính không bằng trời tính. Ngay cả việc Gia Cát Lượng hạ sơn phò tá Lưu Bị, thì trước khi xuất sơn Thủy Kính tiên sinh đã biết trước kết cục phục hưng Hán thất bất thành: "Gia Cát Lượng gặp được minh chủ nhưng không gặp thời".

Tran-do-bi-ong-troi-dap-tat-o-phut-89-Khong-Minh-om-han-ngan-thu-5

Thế gian vạn vật đổi dời, tưởng chừng như hỗn độn vô quy tắc nhưng trên thực tế tất cả đều là có an bài chi tiết, không thế thì làm sao các bậc Thánh nhân xưa kia có thể dự đoán được sự việc cả trăm ngàn năm sau đó. Ngay như Gia Cát Lượng cũng để lại cho đời sau không ít dự ngôn kinh thiên động địa, ví dụ như câu: "Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng, thống nhất sơn hà Lưu Bá Ôn".

Vậy nên, không thể không có chuyện ông không biết được kết cục này. Chỉ có điều vạn vật trên đời sinh ra và mất đi đều mang trên mình một sứ mệnh, bản thân Gia Cát Lượng cũng không phải người ngoại lệ. Cuộc đời ông sinh ra chính là để viết lên bốn chữ: "Cúc cung tận tụy" cho muôn đời noi theo.

Xem thêm: Gia Cát Lượng chịu thua "kỳ phùng địch thủ" Tư Mã Ý ở điểm nào?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo