Người bạn thời thơ ấu giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, dựng cơ nghiệp nhà Đinh là ai?

Định Quốc Công Nguyễn Bặc là người bạn thuở chăn trâu cắt cỏ của Đinh Tiên Hoàng. Sau này, ông trở thành vị tướng tài giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, dựng nên cơ nghiệp nhà Đinh.

Đỗ Thu Nga
09:11 21/09/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thân thế ít biết của Định Quốc Công Nguyễn Bặc

Nguyễn Bặc (924 - 7/11/979) hiệu là Định Quốc Công. Ông là khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Do lập công lớn, ông được vua Đinh phong tước Định Quốc Công, vị trí như chức Tể tướng của các triều đại phong kiến sau này. 

Dân gian xem ông và Đinh Điền là những biểu tượng của tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành. Theo các gia phổ họ Nguyễn và tài liệu Lược sử họ Nguyễn tại Việt Nam, Nguyễn Bặc được tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn chính thống ở Việt Nam.

Còn theo sách Nguyễn Phúc tộc thế phả, ông được xem là thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc sau này lập ra dòng chúa Nguyễn ở miền Nam năm 1569 dưới thời Nguyễn Hoàng và triều đại nhà Nguyễn năm 1802 dưới thời Nguyễn Phúc Ánh. 

Ông được Việt sử tân biên liệt vào danh sách "Giao Châu thất hùng", tức 7 anh hùng người Giao Châu gồm: Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng.

dinh-quoc-cong-nguyen-bac-la-ai-9
Tượng Định Quốc Công Nguyễn Bặc

Nói về thân thế của Nguyễn Bặc, theo Sự tích Định Quốc Công Nguyễn Bặc của giá sư Nguyễn Đình Điền và Nguyễn Đình Chi thì Nguyễn Bặc là con cụ Nguyễn Thước, một Nha tướng của Dương Đình Nghệ. Ông là anh trai của Nguyễn Bồ và người em trai là Nguyễn Phục.

Tương truyền, Nguyễn Bặc thời thanh niên là người giỏi võ nghệ, có sức khỏe phi thường. Ông từng dùng tay bắt sống cọp đem bán cho các phú hào. Tính tình ông ngay thẳng, bộc trực nhưng rất thương yêu dân chúng.

Trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục có chép: Nguyễn Bặc là người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng, Đại Cồ Việt (nay là động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Thuở nhỏ ông kết bạn với Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ. Trong đó, mối quan hệ của bộ ba Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Bặc - Đinh Điền có gốc rễ keo sơn từ lúc “cờ lau tập trận” chứ không phải khi đã trưởng thành mới kết nghĩa Đào Viên như bộ ba Lưu Bị - Quan Vân Trường – Trương Phi ở Trung Hoa thời Tam Quốc.

Nếu như Đinh Bộ Lĩnh được sử sách đánh giá là tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm, mưu lượt nhất đời thì Đinh Điền được nhắc đến là người điềm tĩnh, thận trọng và thông thái. Còn Nguyễn Bặc được nhận xét là người thẳng thắn, bộc trực và hăng hái. Tính cách của Nguyễn Bắc được mô tả qua việc ông giết Đô Thích trả thù cho Đinh Bộ Lĩnh và đánh dẹp các sứ quân Nguyễn Siêu, Phạm Bạch Hổ, Kiều Công Hãn.

Vị danh tướng tài danh

Sử sách có chép, năm 951, Đinh Bộ Lĩnh dấy binh ở động Hoa Lư để mưu cầu thống nhất giang sơn. Nguyễn Bặc đã có mặt từ buổi đầu dưới ngọn cờ khởi nghĩa này. Trong những ngày tháng dẹp loạn sứ quân, Nguyễn Bặc luôn ở bên cạnh Vạn Thắng Vương - vị tướng dũng lược tiên phong. Theo thần phả đình Ba Dân ở Thanh Trì (Hà Nội), ngày 6/6/967 (Đinh Mão), Đinh Bộ Lĩnh điều một đạo quân do tướng Nguyễn Bồ chỉ huy tiến đánh sứ quân

Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt, một sứ quân mạnh nhất lúc bấy giờ nhưng nhiều ngày vẫn không hạ được thành. Tướng Nguyễn Bồ (anh ruột Nguyễn Bặc) và ba tướng khác cùng rất nhiều binh lính đều tử trận. Đinh Bộ Lĩnh cả giận, thống lĩnh toàn quân, cử Nguyễn Bặc làm Đại tướng quân tiên phong, đánh một trận phá tan sứ quân của Nguyễn Siêu vào ngày 15/7. Hiện nay ở làng Tây Phù Liệt vẫn còn đền thờ các tướng Nguyễn Bặc và Nguyễn Bồ. Họ tôn hai ông làm Thành hoàng. 

Chiến thắng Tây Phù Liệt phá tan sứ quân Nguyễn Siêu, có ý nghĩa quyết định trong việc kết thúc thắng lợi hành trình dẹp loạn 12 sứ quân, đưa giang sơn quy về một mối của nghĩa quân Hoa Lư do Vạn Thắng tướng quân thống lĩnh.

dinh-quoc-cong-nguyen-bac-la-ai-6
Nguyễn Bặc theo Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân từ những ngày đầu

Sau nhiều trận đánh oanh liệt, Nguyễn Bặc trở thành tướng lĩnh tài ba của Vạn Thắng Vương. Khi Đinh Bộ Lĩnh đăng cơ, Nguyễn Bặc được xếp vào hành khai quốc công thần, đứng đầu các quan văn võ. Nhưng khi thiết triều, ông lại khiêm tốn đứng đằng sau Đinh Điền vì ông cho rằng, Đinh Điền cũng là bạn đồng niên, đồng hương, lại cùng họ Đinh với vua.

Có tích kể rằng, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, vua Đinh phân vân nên lấy hiệu cũ là Vạn Thắng Vương hay xưng đế. Chính Định Quốc Công Nguyễn Bặc đã tâu: "Ngày nay, nhà vua đã thống nhất bờ cõi, thu giang sơn về một mối, dân chúng khắp nơi một lòng quy phục, có thực lực mạnh hơn hẳn Lý Nam Đế và Ngô Vương Quyền trước đây, tại sao chỉ xưng vương mà không xưng đế như các triều phương Bắc?

Nhà vua không lên ngôi Hoàng đế, dựng nền chính thống của nước Đại Cồ Việt ta thì còn ai làm được việc đó? Trước đây, nhà Nam Hán đem hàng vạn quân thủy bộ sang xâm lược nước ta đã bị Ngô Vương Quyền đánh cho tan tác ở cửa sông Bạch Đằng. Nay nhà vua có binh hùng, tướng mạnh gấp nhiều lần thì sợ gì giặc Bắc?”. Nghe lời khuyên của Nguyễn Bặc, các đại thần đồng thanh dâng vị hiệu, Đinh Bộ Lĩnh quyết định xưng Hoàng đế, hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế.

Lại có chuyện khác, khi tìm đất định đô, Đinh Bộ Lĩnh định lập đô ở Đại hữu quê nhà nhưng Nguyễn Bặc đã khuyên vua Đinh rằng, đất Đại Hữu không hiểm trở, nên lấy Hoa Lư làm đô. Chính “Đại Việt sử ký toàn thư” cũng chép:“Khi ấy mười hai sứ quân đều tự làm hùng trưởng cắt giữ đất đai... vua đánh dẹp được cả, mới tự xưng đế, chọn chỗ đất phẳng ở Đàm Thôn, muốn dựng làm kinh đô, nhưng thế đất chập hẹp, lại không có lợi về sự đặt hiểm, nên lại đóng đô ở Hoa Lư (nay là phủ Trường Yên)”.

Vào năm Tân Mùi (917), Nguyễn Bặc được vua Đinh gia phong là Khai quốc công thần, Phụ quốc, Thừa tướng, Thái Tổ Định Quốc công, tức là vị Tể tướng đầu tiên trong lịch sử nước ta từ thế kỷ X. Lúc này vừa 47 tuổi đời. Là một vị Tể tướng, ông cũng rất chý ý tiến cử người hiền tài cho vua Đinh. Khi vua Đinh định trao cho ông cả chính quyền và binh quyền, ông đã từ chối mà tiến cử Lê Hoàn, một viên tướng trẻ đầy tài năng, hiện đang dưới quyền Nam Việt Vương Đinh Liễn, lên làm Thập đạo Tướng quân (chức Tổng chỉ huy quân đội thời Đinh).

Trong ngót 10 năm, với vị trí là người đứng đầu bộ máy hành chính triều Đinh, Nguyễn Bặc đã giúp vua Đinh xây dựng hệ thống chính quyền phong kiến tập trung, thống nhất, xóa bỏ cát cứ, xây thành đắp hào, làm cung điện, đặt triều nghi.

Trung thành chống phản nghịch, quên mình bảo vệ nhà Đinh

Theo ghi chép, đêm Trung thu năm Kỷ Mão (979), Đinh Tiên Hoàng và con trai là Nam Việt Vương Đinh Liễn bị Đỗ Thích sát hại. Sau đó, triều đình tôn Vệ Vương Đinh Toàn lên làm vua kế vị.

Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn xưng là Phó Vương, lại có tình riêng với Thái hậu Dương Văn Nga. Đinh Điền và Nguyễn Bặc hội quân ở Ái Châu (Thanh Hóa) kéo về Hoa Lưa để đánh Lê Hoàn. Sử cũ chép: "Bấy giờ Hoàn mới chỉnh đốn binh sĩ, đánh nhau với Điền, Bặc ở Tây Đô (Thanh Hóa). Điền, Bặc thua chạy, lại đem thủy quân ra đánh. Hoàn nhân gió phóng lửa đốt chiến thuyền, chém Điền tại trận, bắt được Bặc đóng cũi đưa về kinh sư kể tội... bèn chém đầu để rao”. Theo gia phả thì Nguyễn Bặc bị hành quyết ngày 7/11/979 ở Ngô Khê Thượng, ngoại thành Hoa Lư. 

Kinh Thành Hoa Lư có 9 vòng thành, Ngô Kế Thượng nằm ở vòng thành thứ 7, là nhiệm sở của ông khi còn sống. Đến nay, ở đây vẫn còn đền thờ và có tượng của ông. Khu bản doanh cũ của ông nay gọi là làng Hành Khiển. 

Nguyễn Bặc bị hành quyết, con cháu ông bỏ làng chạy lên Kinh Bắc (Bắc Ninh) và vào Tống Sơn (Thanh Hóa). Nguyễn Bặc có hai con trai là Nguyễn Đê và Nguyễn Đạt. Sau này, Nguyễn Đê đã giúp Lý Công Uẩn lật đổ Lê Ngọa Triều, lên ngôi vua, thay nhà Tiền Lê đã mục nát. 

dinh-quoc-cong-nguyen-bac-la-ai-7
Mộ phần của khai quốc công thần Nguyễn Bặc

Dòng Nguyễn Đê, con cả Nguyễn Bặc, về sau cũng rất phát đạt. Nguyễn Trãi thuộc đời thứ 10, Nguyễn Hoàng, Chúa Nguyễn đầu tiên mở mang và gây nên nghiệp lớn nhà Nguyễn sau này thuộc đời thứ 15 của Nguyễn Bặc.

Nguyễn Bặc là một trong những nhân vật lịch sử xuất sắc của đất nước ta cuối thế kỷ X, là vị anh hùng dân tộc có công lớn trong sự nghiệp dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, dựng nền chính thống Đại Cồ Việt.

Hiện nay còn khá nhiều thơ văn, câu đối ca ngợi công đức của ông. Từ đường họ Nguyễn ở thôn Vĩnh Ninh, xã Gia Phương (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là quê hương của ông, có bức đại tự rất đáng tự hào “Khởi nguyên đường” (khởi đầu dòng họ Nguyễn). Đền thờ ông ở Ngô Hạ (Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình) cũng có bức đại tự “Trung quán nhật nguyệt” (trong sáng như mặt trời, mặt trăng).

Đền thờ họ Nguyễn ở Gia Miêu Hà Trung, Thanh Hóa) có đôi câu đối rất hay, nói lên sự nối tiếp vẻ vang của dòng họ Nguyễn: “Duệ xuất Gia Miêu vương tích hiển Khánh lưu Đại Hữu tướng môn quang”.Tạm dịch: Cửa tướng phúc dày làng Đại Hữu/ Dòng Vương nối ở đất Gia Miêu.

Hiện nay tại trung tâm thành phố Ninh Bình đang xây dựng khu Quảng trường - tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế với 4 góc có tượng 4 vị quan đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ cao 5m, có lính canh và ngựa bằng đá.

Xem thêm: "Độc nhĩ đại vương" Đỗ Cảnh Thạc - trung thần giúp Ngô Quyền bình thiên hạ, đánh tan quân Nam Hán

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận