Liên hệ với chúng tôi

Sống

Điểm lại những hình ảnh bình dị và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời cho Tổ quốc, đến giây phút lâm chung, Bác vẫn lo cho nhân dân... Và những hình ảnh bình dị về cuộc đời Bác luôn sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam và những người ưa chuộng hòa bình.

Điểm lại những hình ảnh bình dị và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Điểm lại những hình ảnh bình dị và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Photo: internet

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của Cách mạng Việt Nam đều gắn với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Dưới đây, xin chia sẻ đến quý độc giả những hình ảnh bình dị và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trích ra từ ấn phẩm "Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", xuất bản tháng 11/1970.

1. Chân dung nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc ở Pháp năm 1920.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-1

2. Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua vào tháng 12/1920, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập ĐCS Pháp.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-2

3. Chân dung đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô năm 1923. Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5 ở Moscow, Người về Quảng Châu hoạt động cách mạng.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-3

4. Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945. Người về Việt Nam từ năm 1941 và lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi vào tháng 8/1945.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-4

5. Hồ Chủ tịch đã nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân Thủ đô Hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tháng 2/1946.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-5

6. Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp ngày 31/5/1945.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-6

7. Hồ Chủ tịch làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-7

8. Là người sáng lập và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch Biên giới năm 1950.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-8

9. Tại căn cứ Việt Bắc, Người và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào cuối năm 1953.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-9

10. Chân dung Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

Quảng cáo
Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-10

11. Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Bác Hồ vào tháng 5/1956.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-11

12. Người nói chuyện với các học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-12

13. “Người ngồi đó với cây chì đỏ/ Vạch đường đi từng bước, từng giờ” - Thơ Tố Hữu.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-13

14. Hồ Chủ tịch cầm nhịp hát bài “Đoàn kết”.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-14

15. Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1966.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-15

16. Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-16

17. Bác Hồ trong trang phục của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-17

18. Lời của Bác đồng hành cùng dân tộc: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-18

19. Hình ảnh giản dị và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân VN và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Diem-lai-nhung-hinh-anh-binh-di-va-cao-quy-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-19

(theo Kiến thức)

Xem thêm: Chuyện chưa kể về lá thư chuyển tiền của Bác Hồ gửi Tổng cục Chính trị để mua thêm nước uống cho bộ đội

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

avatar Đỗ Thu Nga

5 nguyên tắc vàng để bài văn Nghị luận trở nên rõ ràng, thuyết phục

Thiếu đi sự rõ ràng, chặt chẽ trong 1 bài văn thì mọi câu từ chải chuốt chẳng khác gì một tòa nhà đồ sộ thiếu đi nền móng vững chắc, sẽ sụp đổ. Và mọi nỗ lực luyện câu sắp chữ chỉ là vô nghĩa nếu người đọc không nhận được thông điệp mà ta gửi gắm. Vậy phải làm sao để 1 bài văn nghị luận được rõ ràng, thuyết phục?

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo