Liên hệ với chúng tôi

Sống

Gia Cát Lượng và 5 nhân vật lớn thời Tam Quốc chết vì chữ "QUÁ"

Gia Cát Lượng, Ngụy Diên, Vương Lãng... đều là những nhân vật lớn thời Tam Quốc. Thế nhưng, sau cùng, họ đều rời xa cõi trần vì chữ "quá".

Gia Cát Lượng và 5 nhân vật lớn thời Tam Quốc chết vì chữ 'QUÁ'

Đăng:

Đỗ Thu Nga
Gia Cát Lượng và 5 nhân vật lớn thời Tam Quốc chết vì chữ 'QUÁ'
Photo: internet

1. Gia Cát Lượng chết vì quá lao lực

Gia Cát Lượng (biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long) là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Quý Hán (Thục Hán) thời Tam Quốc.

Khi Lưu Bị còn sống, ông dốc lòng phò tá, giúp dựng nên cơ nghiệp nhà Thục Hán, hình thành thế chân vạc Tam Quốc, liên minh Thục - Ngô chống Ngụy. 

Đến khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng vẫn tận sức tận trí hoàn thành đại nghiệp phạt Bắc, tiêu diệt Tào Ngụy, giúp Lưu Thiện củng cố giang sơn.

6-nhan-vat-lon-thoi-Tam-Quoc-chet-vi-chu-qua-0

Tuy nhiên, thiên thời không ủng hộ. Khi Khổng Minh Gia Cát Lượng sắp sửa đánh bại quân Tư Mã Ý, trời bỗng đổ mưa khiến địa lôi không thể phát nổ. Tư Mã Ý cũng nhờ vậy mà thoát thân thành công.

Nhân hòa cũng không hợp. Trong lần phạt Bắc cuối cùng, đồng minh quân sự của nhà Thục là Đông Ngô công đánh Tào Ngụy không thành phải rút về thành Giang Đông. 

Thiên thời địa lợi và nhân hòa đều không ủng hộ, Gia Cát Lượng chỉ có thể bi thương mà oán thiên mệnh. Trận chiến khó khăn kéo dài, Gia Cát Lượng hao tâm tổn sức nhưng vẫn không thể hoàn thành đại nghiệp, cuối cùng lâm bệnh mà chết.

2. Ngụy Diên chết vì quá vui mừng

Ngụy Diên (tự Văn Trường) là tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ngụy Diên ban đầu làm tướng ở Kinh châu thời Lưu Biểu. Ông có sức khỏe, dũng mãnh hơn người và khéo quan tâm tới quân sĩ; được cấp dưới kính trọng nhưng bạn bè lại không ưa. 

Đến năm 208, Tào Tháo mang quân nam tiến đánh chiếm Kinh châu, ông đi theo Lưu Bị nhưng không đuổi kịp, bèn chạy sang quận Trường Sa theo thái thú Hàn Thuyên. 

Sau trận Xích Bích thắng lợi, Lưu Bị sai Quan Vũ đi đánh Trường Sa. Hàn Huyền chống cự không hàng. Ngụy Diên muốn theo Lưu Bị, bèn tới thuyết phục viên tướng giỏi nhất ở Trường Sa là Hoàng Trung đầu hàng. Hoàng Trung bằng lòng theo Ngụy Diên hàng Quan Vũ, vì vậy cuối cùng ép được Hàn Huyền không thể tiếp tục chống cự, phải dâng thành đầu hàng nốt.

6-nhan-vat-lon-thoi-Tam-Quoc-chet-vi-chu-qua-9

Từ lúc đầu quân cho Lưu Bị, Ngụy Diên chưa bao giờ được Gia Cát Lượng tin tưởng, trọng dụng. Gia Cát Lượng trước khi lâm trung đã nói một câu rằng: "Ta chết đi Ngụy Diên sẽ tất loạn".

Quả nhiên, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Ngụy Diên cho rằng sau này không còn ai áp chế mình nữa, vì thế mà vui sướng hét lên: "Ai dám giết ta".

Trong lúc Ngụy Diên đang vui sướng tột độ thì bị Mã Đại vung đao đoạt mạng. Một đời chinh chiến trên lưng ngựa, là một mãnh tướng vì Thục Quốc lập vô số công lao, cuối cùng Ngụy Diên lại chết vì tiếng cười vui sướng của mình.

3. Vương Lãng chết vì quá uất ức

Vương Lãng (? -228) tự là Cảnh Hưng là tướng cuối thời Đông Hán, công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Cháu gái của ông lấy Tư Mã Chiêu cho nên ông cũng là ông cố của Tấn Vũ Đế.

Nói về cái chết của Vương Lãng, sử sách Trung Quốc chép: Trong lần Gia Cát Lượng xuất binh phạt Bắc lần thứ nhất, Vương Lãng được Ngụy đế phong làm quân sư, nhận nhiệm vụ ngăn chặn đại quân của Thục quốc. 

6-nhan-vat-lon-thoi-Tam-Quoc-chet-vi-chu-qua-8

Vương Lãng năm đó 76 tuổi, nói rằng: "Lão phu chỉ cần nói vài lời quản giáo là đủ để khiến Gia Cát Lượng chắp tay đầu hàng, Thục Quốc lui quân".

Quảng cáo

Tự tin là vậy, thế nhưng khi hai người đối diện với nhau trước trận chiến, Gia Cát Lượng mở lời mắng vài câu đã khiến Vương Lãng uất ức, hét lên một tiếng rồi ngã ngựa chết.

4. Chu Du chết vì quá đố kỵ

Chu Du (175 - 210), tên tự là Công Cẩn, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung có viết: Do Chu Du đẹp trai và rất giỏi âm nhạc nên được gọi là Mỹ Chu Lang. 

Ông là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại đô đốc. Ông nổi tiếng với chiến thắng Xích Bích - trận chiến lớn nhất thời Tam Quốc - trước quân Tào Tháo.

6-nhan-vat-lon-thoi-Tam-Quoc-chet-vi-chu-qua-7

Vì là người tài giỏi nên các lão tướng như Trình Phổ hay Hoàng Cái đều rất nể phục và nghe theo mệnh lệnh của Chu Du. Tuy nhiên lòng đố kỵ của Chu Du lại rất lớn, nhiều lần bày mưu bày kế hãm hại Gia Cát Lượng.

Ý đồ không những không thành công mà Chu Du còn bị Gia Cát Lượng chọc tức "Chu Lang diệu kế an thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt binh". Chu Du vừa tức giận vừa đố kỵ với tài năng của Gia Cát Lượng, vết thương cũ tài phát, Chu Du chỉ có thể thốt lên những lời đố kỵ "trời sinh Du sao còn sinh Lượng" rồi buông tay rời khỏi nhân thế.

5. Viên Thiệu chết vì nhục nhã

Viên Thiệu (154 - 28 tháng 6 năm 202), tự Bản Sơ, là tướng lĩnh Đông Hán và quân phiệt thời Tam Quốc. Ông là 1 trong những Chư hầu hùng mạnh nhất vào cuối thời Đông Hán, thống lĩnh bốn châu lớn ở Hà Bắc bao gồm Ký Châu, U Châu, Tinh Châu, Thanh Châu, được gọi là Hà Sóc Tứ châu. 

Dưới trướng của Viên Thiệu có những mãnh tướng như Nhan Lương, Văn Xú, Trương Hợp, Cao Lãm và các mưu sĩ Điền Phong, Hứa Du, có thể nói là nhân tài tề tựu.

6-nhan-vat-lon-thoi-Tam-Quoc-chet-vi-chu-qua-6
Ảnh minh họa

Thế nhưng sử sách Trung Quốc lại mô tả ông là có tính tình nhu nhược, hay chần chừ không quyết đoán, và không giỏi mưu lược. Viên Thiệu đã  bỏ lỡ cơ hội "đón Thiên tử để lệnh chư hầu", không giúp Lưu Bị giữ Từ Châu, có hơn 10 vạn đại quân trong tay nhưng vẫn bị Tào Tháo chỉ với 7 vạn quân đánh tan tác. Viên Thiệu cuối cùng cảm thấy nhục nhã đến mức thổ huyết mà chết.

6. Dương Tu chết vì quá tự tin

Dương Tu (biểu tự Đức Tổ) là một mưu sĩ của Tào Ngụy, phục vụ dưới trướng của Tào Tháo, về sau đi theo trợ giúp con thứ tư của Tào Tháo là Tào Thực trong giai đoạn tranh ngôi vị Thế tử giữa anh em Tào Phi cùng Tào Xung và Tào Chương.

Ông nổi tiếng là một người thông minh và đoán được ý nghĩ của Tào Tháo, trở thành một nhân vật đầy quyền thế đồng thời nhận nhiều sự căm ghét của các nhân vật lớn lúc bấy giờ, trong đó có Tào Tháo. 

Sử chép, Tào Tháo đem quân đại chiến với Lưu Bị ở Hán Trung nhưng thua liền mấy trận và phải tử thủ. Tào Tháo bế tắc, muốn rút quân nhưng lại sợ xấu hổ với quần thần đâm ra chán chường. 

6-nhan-vat-lon-thoi-Tam-Quoc-chet-vi-chu-qua-4

Một buổi tối Hạ Hầu Đôn đến xin khẩu lệnh ban đêm, Tào Tháo trong lúc vô thức đã nói "kê lặc (gân gà)". Hạ Hầu Đôn nghe khẩu lệnh nhưng không hiểu bên đi hỏi Dương Tu.

Dương Tu khi ấy cười lớn khuyên Hạ Đôn Hầu mau chóng thu dọn hành lý rút quân. Dương Tu giải thích rằng, khẩu lệnh "gân gà" nói lên tâm trạng của Tào Tháo, vừa muốn rút quân, vừa không muốn bỏ giống như gân gà, ăn thì không có thịt, bỏ đi thì thấy tiếc.

Hạ Hầu Đôn nghe thấy có lý liền lệnh binh lính thu dọn hành trang. Tào Tháo biết chuyện rất tức giận nên lấy cớ là Dương Tu phao tin làm loạn lòng quân, đem ra chém đầu. Có thể nói Dương Tu chết vì quá tự tin với sự thông minh của mình.

Xem thêm: Trong “Tam quốc diễn nghĩa” có 4 câu nói thương tâm khiến hậu thế xót xa thổn thức

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo