Liên hệ với chúng tôi

Tầm

Băn khoăn với thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất không xác minh được nguồn gốc

Sở hữu thửa đất nông nghiệp lâu năm nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, người nông dân này băn khoăn làm sao để xin cấp sổ đỏ.

Băn khoăn với thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất không xác minh được nguồn gốc

Xuất bản:

Chi Nguyễn
Băn khoăn với thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất không xác minh được nguồn gốc
Photo: internet

Chị Chi Lê ở Khánh Hòa băn khoăn: "Gia đình tôi có thửa đất nông nghiệp trồng xoài 1.000m2 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, đã sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004. Trong quá trình sử dụng không có tranh chấp với người khác, trên đất có nhà kho dùng để chứa công cụ lao động, phân bón,... diện tích 20m2. Xin hỏi, hiện tôi muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ thì cấp loại đất gì?".

thu-tuc-cap-so-do-thua-dat-khong-xac-minh-nguon-goc
Gia đình tôi có thửa đất nông nghiệp trồng xoài 1.000m2 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, đã sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004

Theo chuyên gia, để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất này, chị Chi Lê cần xác định loại đất đang sử dụng sau đó mới xin cấp sổ đỏ. 

Xác định đất theo hiện trạng sử dụng

Điều 2 khoản 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2014 như sau:

"Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

Điều 3. Xác định loại đất

1. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất".

Điều kiện và thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

thu-tuc-cap-so-do-thua-dat-khong-xac-minh-nguon-goc
Theo Điều 101 Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ muốn được cấp sổ đỏ cần xem xét theo hai trường hợp sau

Theo Điều 101 Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ muốn được cấp sổ đỏ cần xem xét theo hai trường hợp sau:

Không phải nộp tiền sử dụng đất

Điều kiện để được cấp sổ đỏ là:

- Đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014.

- Có hộ khẩu thường trú ở địa phương, trjwc tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Quảng cáo

- Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận người dân sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp ở thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ.

Có thể phải nộp tiền sử dụng đất

Trng trường hợp này, điều kiện để được cấp sổ đỏ cho thửa đất là:

- Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Làm sao để xác nhận đất được sử dụng ổn định?

Trong các điều kiện trên, người dân đều cần được xác nhận đã sử dụng đất ổn định. Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐCP quy định, sử dụng đất ổn định là sử dụng đất liên tục cho một mục đích nhất định từ khi bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó tới thời điểm cấp sổ. 

Thời điểm này được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau:

- Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất.

- Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; giấy CMND (hoặc CCCD) hoặc giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký.

- Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất.

- Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan.

- Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ.

- Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký...

Nếu không có một trong các giấy tờ trên, hoặc trên đó không có rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của UBND cấp xã.

Theo Cafeland

Xem thêm: Sang tên sổ đỏ hộ gia đình 2022 phải nộp phí là bao nhiêu?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo