Liên hệ với chúng tôi

Ngẫm

Có tài cũng khổ, bất tài cũng khổ, chỉ có người đạo đức là an nhiên tự tại

Người tài giỏi bị ghen ghét dễ gặp cảnh tai ương, còn kẻ bất tài lại thường vất vả kiếm kế sinh nhai, bị người đời khinh rẻ. Có tài cũng khổ mà bất tài cũng khổ. Một người muốn thoát khổ, không phải ở chỗ có tài hay không.

Có tài cũng khổ, bất tài cũng khổ, chỉ có người đạo đức là an nhiên tự tại

Xuất bản:

Loan Nguyễn
Có tài cũng khổ, bất tài cũng khổ, chỉ có người đạo đức là an nhiên tự tại
Photo: internet

Chuyện kể rằng, một hôm Trang Tử cùng với học trò đi chơi ở trong núi. Trên đường đi, thấy một cây to, cành lá rườm rà. Người đốn gỗ chống búa đứng ở bên cạnh cái cây mà không chặt.

Trang Tử hỏi: "Sao không chặt cây này thế?".

Người đốn gỗ đáp: "Cây này tuy thế, mà gỗ xấu không dùng được việc".

Trang Tử nói: "Cây này chỉ vì không ra gì mà sống lâu được mãi".

Sau khi ra khỏi núi Trang Tử vào chơi nhà một người quen. Chủ nhà vui mừng, bảo đầy tớ đem chim nhạn làm thịt.

Thằng nhỏ hỏi: "Một con gáy được, một con không gáy, thì làm thịt con nào?".

Chủ bảo: "Làm con không gáy".

Ngày hôm sau, học trò có thắc mắc trong lòng, bèn hỏi Trang Tử: "Cái cây ở núi vì bất tài mà được sống lâu, con nhạn ở nhà chủ vì bất tài mà phải giết chết. Giá như tiên sinh xử vào địa vị nào?".

Trang Tử cười, rồi nói: "Ta xử vào trong cái khoảng tài và bất tài. Như vậy, thì tránh khỏi được tai nạn, song chưa phải là kế vạn toàn. Chỉ những bậc đạo đức cao xa, không quản khen chê, lúc như rồng, lúc như rắn, không hẳn rõ ra tài hay bất tài, lúc lên, lúc xuống, chỉ cốt lấy đức hòa làm mực, siêu việt cả muôn vật, tuy là người mà lại khác người… Những bậc như thế, thì còn gì lụy đến thân được.

Quảng cáo

Còn thói đời thường tình lại chẳng thể như thế. Hợp với người, thì có lúc lìa; làm nên việc, thì có người chê; ngay thẳng thì bị đè nén; tôn trọng thì bị chê bai; làm, thì có kẻ phá; giỏi, thì có kẻ ghen, không ra gì, thì thiên hạ lại khinh bỉ… Nhân tình thế thái vốn là vậy, chẳng thể nào khác được. Các ngươi nên ghi lấy: chỉ có đạo đức mới khỏi lụy mà thôi".

doi-nay-chi-co-nguoi-dao-duc-song-an-nhien-tu-tai-1

Lời bàn:

Con người sống ở đời, dù có tài hay không có tài cũng chẳng thoát khỏi vòng tục lụy. Người đạo đức thường thanh tỉnh, biết tiến biết lùi, có tài cũng không bị ghen ghét, mà kém tài vẫn được ung dung.

Tài năng vốn là thứ người ta truy cầu, nhưng một người không truy cầu danh lợi thì tài hay không tài cũng chẳng quan trọng.

Bậc đại trí dùng tấm lòng thiện lương mà giáo hóa chúng sinh, bao dung mà dung nạp người trong thiên hạ, đó là việc giúp ích nước lợi dân.

Người có đạo đức trí huệ khai mở, tài năng thường lỗi lạc, chỉ là "chân nhân bất lộ tướng", không khoe khoang cốt đổi lấy phú quý vinh hoa.

Trong "Đạo Đức Kinh", Lão Tử có viết: "Đạo trời không thân ai, thường ở với người lành". Thiên thượng vốn không có cái tâm thiên vị, chỉ che chở cho những người đạo đức. Người lương thiện trên không thẹn với Trời, dưới không lỗi với người, an nhiên tự tại đi hết con đường nhân sinh.

Xem thêm: Ba trí huệ của nhân sinh: Biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo