Từ khoá: "Lão Tử"

Triết lý sống vô vi và tâm thái làm như không làm, thuận theo tự nhiên

Triết lý sống vô vi không phải là không làm gì, mà là làm nhưng để tâm thái an yên, thư thái và tĩnh lặng.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 07:21 21/03/2021

Sống trên đời không nên coi trọng chuyện thiệt hơn

Lão Tử có câu rằng: "Vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn", ý nói con người sống trên đời không nên coi trọng chuyện thiệt hơn, được mất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 18:44 22/02/2021

Trí tuệ lớn nhất đời người là tự biết mình ngu muội

Nhân sinh tại thế, biết mình còn thiếu hiểu biết, ngu muội so với đời không phải là việc dễ dàng.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15:18 18/02/2021

Người không tranh chưa chắc đã là kẻ yếu nhược

Lão Tử có viết rằng "Nhu nhược thắng cương cường", nghĩa là mềm mại thắng kiên cường, người không tranh chưa chắc đã là kẻ yếu nhược như người ta lầm tưởng.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:47 09/02/2021