Liên hệ với chúng tôi

Tầm

Băn khoăn liệu bố mẹ có thể tặng cho con đất đai nếu chưa có sổ đỏ?

Muốn chuyển nhượng, tặng cho nhà đất thì nhất định phải có sổ đỏ, nhưng có trường hợp chưa có sổ đỏ vẫn có thể tặng cho dù khó thực hiện.

Băn khoăn liệu bố mẹ có thể tặng cho con đất đai nếu chưa có sổ đỏ?

Xuất bản:

Chi Nguyễn
Băn khoăn liệu bố mẹ có thể tặng cho con đất đai nếu chưa có sổ đỏ?
Photo: internet

Sổ đỏ, sổ hồng là cách gọi phổ biến của người dân về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Theo Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền huyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

bo-me-co-the-tang-cac-con-neu-dat-chua-co-so-do-khong
Sổ đỏ, sổ hồng là cách gọi phổ biến của người dân về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168.

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Nói cách khác, có 02 trường hợp mà bố mẹ có thể tặng cho quyền sử dụng đất dù thửa đất đó chưa có sổ đỏ.

Trường hợp 1

Theo Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. 

Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, bố mẹ có thể tặng cho gnay cả khi chưa có sổ đỏ, sổ hồng. Dù vậy, điều này yêu cầu phải có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ (không cần phải đợi có sổ đỏ được tặng đất cho con).

Quảng cáo

Trường hợp 2

Đây là trường hợp thực tiễn rất ít khi xảy ra, chưa kể quy định rất phức tạp. Theo khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013, tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế.

Nói cách khác, nếu cha mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, muốn tặng cho con cái quyền sử dụng đất mà không có sổ đỏ thì phải đáp ứng điều kiện:

- Cha, mẹ hoặc cả cha mẹ người nhận tặng cho là người thừa kế duy nhất.

- Đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

bo-me-co-the-tang-cac-con-neu-dat-chua-co-so-do-khong
Như vậy, đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng thì bố mẹ vẫn có thể tặng cho con nếu thuộc 02 trường hợp trên

Không có điều khoản nào quy định trực tiếp thế nào là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, do đó cần xác định khi nào người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở là người phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam, căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở 2014, hướng dẫn cụ thể bởi Điều 5 Nghị định 99-2015:

- Nếu còn mang hộ chiếu Việt Nam thì hộ chiếu phải còn giá trị, có đống dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu.

Như vậy, đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng thì bố mẹ vẫn có thể tặng cho con nếu thuộc 02 trường hợp trên. Tuy nhiên, đây là trường hợp rất hiếm khi xảy ra, và thủ tục tặng cho rất khó thực hiện. 

Theo Khắc Niệm/Luật Việt Nam

Xem thêm: Băn khoăn với thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất không xác minh được nguồn gốc

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo