Năm 2024 có nhuận không và nhuận vào tháng mấy?

Theo lý thuyết, năm nhuận Dương lịch là năm có 366 ngày, năm nhuận Âm lịch có 13 tháng. Vậy năm 2024 có phải năm nhuận không, nếu nhuận thì nhuận tháng mấy?

Đỗ Thu Nga
10:25 07/12/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Năm nhuận Dương lịch và Âm lịch là như thế nào?

Một năm bình thường sẽ có 12 tháng và 365 ngày. Những năm nào có có số ngày và tháng tăng lên thì được gọi là năm nhuận. 

Hiểu một cách đơn giản, năm nhuận là thuật ngữ chỉ một năm có số ngày hoặc số tháng tăng lên tùy theo lịch Âm hay dịch Dương. Cụ thể:

- Năm nhuận theo Dương lịch là những năm có thêm 1 ngày vào tháng 2, tức là tháng 2 sẽ có 29 ngày (không nhuận chỉ có 28 ngày). Năm nhuận Dương lịch hầu hết các nước trên thế giới đều sử dụng.

- Năm nhuận theo lịch Âm là năm có thêm 1 thángt. Năm nhuận Âm lịch được các nước châu Á sử dụng và coi trọng (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản..).

nam-2024-co-nhuan-khong-va-nhuan-vao-thang-may-0

Theo lý thuyết bên trên, năm nhuận Dương lịch sẽ có 366 ngày. Còn năm nhuận Âm lịch sẽ có 13 tháng. 

Vậy, làm sao để biết được một năm là năm nhuận hay không? Theo các nghiên cứu, để tính năm nhuận Dương lịch hay âm lịch sẽ thực hiện như sau:

- Cách tính năm nhuận Dương lịch: Chúng ta phải lấy năm đó chia cho 4. Nếu chia hết cho 4 thì năm Dương lịch đó là năm nhuận. Với những năm tròn thế kỷ (có 2 số 00 ở cuối) thì lấy số năm chia cho 400. Nếu chia hết cho 400 thì đó là năm nhuận. Vs dụ: năm 2021 không phải năm nhuận Dương lịch vì chia 4 dư 1.

- Cách tính năm nhuận Âm lịch: Để tính năm nhuận Âm lịch, lấy số năm Dương lịch chia cho 19. Nếu chia hết cho 19 hoặc có số dư là một trong các số như 3; 6; 9; 11; 14; 17 thì năm Âm lịch đó là năm nhuận và có tháng nhuận. Ví dụ: 2020 là năm nhuận theo Âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6.

Năm 2024 có nhuận không và nhuận vào tháng mấy?

Năm 2024 là năm Giáp Thìn (năm con rồng). Năm Giáp Thìn bắt đàu từ ngày 10/2/2024 đến ngày 28/1/2025 Dương lịch. 

Theo thuyết Ngũ Hành, năm 2024 thuộc mệnh Hỏa - Phú Đăng Hỏa - có nghĩa là ngọn đèn dầu. Đây là ngọn lửa mang đến may mắn, niềm vui, hạnh phúc cho vạn vật.

nam-2024-co-nhuan-khong-va-nhuan-vao-thang-may-7
Năm 2024 là năm nhuận Dương lịch, nhuận vào tháng 2

Vậy, năm 2024 có nhuận không và nếu có nhuận thì nhuận tháng mấy? 

- Tính năm nhuận 2024 theo Dương lịch: Để biết năm Dương lịch 2024 có nhuận hay không, chỉ cần lấy năm đó chia cho 4. Kết quả: 2024 chia hết cho 4, vì thế năm 2024 là năm nhuận theo dương lịch. Năm 2024 sẽ có thêm ngày 29/2

- Tính năm 2024 nhuận theo Âm lịch: Để biết năm nay có nhuận hay không thì hãy chia năm đó cho 16. Nếu một trong các số là 0, 6, 3, 0 hoặc 17, 14, 13 thì năm đó được coi là năm nhuận âm lịch. Với công thức trên, ta lấy 2024:19 sẽ có số dư là 10. Do đó, theo lịch âm, năm 2024 không phải là năm nhuận.

Tóm lại: Theo 2 cách tính trên, năm 2024 là năm nhuận Dương lịch. Như vậy, vào tháng 2/2024 sẽ có thêm 1 ngày nữa, đó là ngày 29/2. Năm 2024 sẽ nhuận vào tháng 2 và có tổng là 366 ngày. 

Xem thêm: Giáp Thìn 2024 là năm con gì, mệnh gì?

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận