Bỏ sổ hộ khẩu, công dân dùng giấy tờ gì để xác nhận thông tin cư trú

Sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng. Vậy, muốn xác nhận thông tin cư trú thì cần giấy tờ gì?

Đỗ Thu Nga
13:54 28/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2021, ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Đặc biệt, nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Như vậy, kể từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú “giấy” sẽ không còn được sử dụng nữa.

Sau khi bỏ sổ hộ khẩu, công dân dùng giấy tờ gì để xác nhận thông tin cư trú? Luật sư Nguyễn Hữu Học - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh từng trả lời về thắc mắc này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022 và chỉ chỉ phải thu hồi khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Như vậy, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp nếu không có thay đổi gì vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Điều 22 Luật cư trú 2020 quy định về thủ tục đăng ký thường trú như sau:

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Bo-so-ho-khau-cong-dan-dung-giay-to-gi-de-xac-nhan-thong-tin-cu-tru-0

2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Nếu có thay đổi về nơi thường trú công dân có trách nhiệm đăng trú tại nơi ở mới và sẽ được cơ quan công an cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

Theo quy định tại Điều 37 Luật Cư trú 2020 thì hệ thống cơ sỡ dữ liệu quốc gia sẽ cập nhật thông tin liên quan đến họ, tên, ngày tháng sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú...

Như vậy, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân sẽ xuất trình thẻ căn cước công dân, cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được các thông tin cư trú, nhân thân.

Xem thêm: Bắt đầu xóa sổ hộ khẩu những người thuộc 1 trong 9 đối tượng này

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận