Từ khoá: "phước"

Người biết cho đi tuy phước chưa tới nhưng họa chắc chắn rời xa

Người có lòng quảng đại chân thành chắc chắn sẽ có cuộc sống an yên. Người biết cho đi mà không mong cầu nhận lại, phước tuy chưa tới nhưng họa chắc chắn rời xa.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 24/06/2022

Chân lý nhà Phật: Phước cầu không thể được, tu thì được

Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh muốn nhận được quả lành thì phải gieo nhân lành. Chúng ta muốn quả dữ, quả ác thì gieo nhân ác.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 06/01/2022

Đức Phật nói: 'Phước cầu không được, tu thì được'

Đức Phật nói, cuộc sống của chính mình là họa hay phước đều chẳng phải do Phật, Bồ Tát hay 1 đấng thần linh nào mang đến, mà là do chính những lời nói, việc làm, suy nghĩ của chính mình mang đến.

Hoài Lương
Hoài Lương 14:09 06/12/2021

Cuộc sống con người với phước không hoàn hảo

Cuộc sống vốn dĩ là bất toàn. Chúng ta sinh ra, lớn lên, trải qua vô số tình tiết khổ vui trong cuộc đời từ nghiệp nhân quá khứ và từ chính nghiệp nhân hiện tại. Tất cả đều không hoàn hảo vì chính thân, khẩu, ý của chúng ta trong vô lượng kiếp chưa bao giờ hoàn hảo.

Hoài Lương
Hoài Lương 15:00 14/11/2021

Phước làm nên phẩm giá của con người ở kiếp này

Giá trị của con người nằm ở chỗ có phước hay không có phước. Người nhiều phước được kính trọng. Người ít phước, ít kính trọng. Người thiếu phước bị khinh bỉ.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 09/10/2021

Hãy tử tế với đời, đời sẽ tử tế với bạn

Đức Đạt Lai Lạt Ma từng dạy "hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể, trên thực tế ai cũng có thể trở nên tử tế".

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 16/09/2021

Phật dạy: Tùy phước mà sống

Phước là chỉ cho sự giàu sang, sống thọ, con cháu đùm đề và thân thể khỏe mạnh của người thế gian. Hàn phi Tử nói : “Sống thọ, giàu sang được gọi là phước mà người đời ai cũng muốn có, ai cũng muốn năm phước vào nhà” (ngũ phước lâm môn).

Hoài Lương
Hoài Lương 15:00 06/09/2021

Phật dạy: Thành công của đời người quy tụ ở 4 tố chất 'phước, trí tuệ, sức khỏe và đạo đức'

Để có được thành công, 4 tố chất mà con người cần phải có. Đó là: Phước, trí tuệ, sức khỏe và đạo đức. Quan trọng nhất, lúc nào cũng biết giúp đỡ người khác. Như vậy là ta đã thành công rồi.

Hoài Lương
Hoài Lương 08:00 03/09/2021

Phước khiến lục bình hóa hoa sen bay lên trời

Phước đức hay phước báu chính là điều tốt lành đưa đến cho bản thân hay gia đình mình. Phước đức do ông bà, cha mẹ tạo ra trong quá khứ và do chính mình tạo ra trong hiện tại.

Hoài Lương
Hoài Lương 12:00 31/08/2021

Phật dạy 10 cách gieo trồng phước đức

Làm người ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý, chứ không ai muốn mình bần cùng hèn hạ. Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn: kẻ giàu thì giàu thêm lên, còn người nghèo thì nghèo hoài, tuy có lúc cũng có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ xảy ra trên thân phận người giàu bỗng thành kẻ nghèo hèn một cách trớ trêu và người nghèo bỗng thành kẻ giàu sang.

Hoài Lương
Hoài Lương 15:00 29/08/2021