Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Đức Phật nói: "Phước cầu không được, tu thì được"

Đức Phật nói, cuộc sống của chính mình là họa hay phước đều chẳng phải do Phật, Bồ Tát hay 1 đấng thần linh nào mang đến, mà là do chính những lời nói, việc làm, suy nghĩ của chính mình mang đến.

Đức Phật nói: 'Phước cầu không được, tu thì được'

Xuất bản:

Hoài Lương
Đức Phật nói: 'Phước cầu không được, tu thì được'
Photo: internet

Thật tại mà nói người đời đi chùa lễ Phật chẳng qua là để cầu phú quý, cầu trường thọ, cầu bình an trong gia đạo. Nhưng đi được vài ba năm mà thấy cảnh ngộ của mình chẳng có chút tiến triển, ngược lại càng thêm khốn đốn thì cho rằng Phật, Bồ Tát không linh, để rồi từ bỏ việc đi chùa lễ Phật.

Chúng ta phải biết rằng, cuộc sống của chính mình là họa hay phước đều chẳng phải do Phật, Bồ Tát hay 1 đấng thần linh nào mang đến, mà là do chính những lời nói, việc làm, suy nghĩ của chính mình mang đến.

Đời này bạn có thể phát tài hay không thì phải xem trong mệnh của bạn có tài khố hay không? Mà tài khố từ đâu mà có? Là do đời trước bạn đã tu bố thí tài mà có. Nếu như trong tài khố này của cải rất tràn đầy, thì tương lai không luận là bạn kinh doanh hay làm bất cứ nghề nghiệp nào đều sẽ phát tài to, có thể nói tiền tài này giống như nguồn nước vậy không ngừng trào dâng.

Nếu như trong quá khứ đời đời kiếp kiếp của bạn là bỏn xẻn, đều là không chịu bố thí, vậy thì bên trong tài khố của bạn nhất định là trống không, không có tài sản thì bạn làm sao mà phát tài được chứ? Bạn chỉ có thể làm công cho người khác kiếm 1 ít tiền để duy trì cuộc sống của bạn mà thôi, được vậy cũng không tệ rồi, vì cả đời sẽ không sợ bị đói.

duc-phat-noi-phuoc-cau-khong-duoc-tu-thi-duoc
Trong tâm không mong cầu sẽ được đền đáp thì phước báo mà họ nhận lại đó sẽ vô cùng to lớn, ngang bằng với hư không pháp giới.

Trong xã hội ngày nay ta thấy có bao nhiêu người bị đói khát, bao nhiêu người bị giá lạnh, đây là do nguyên nhân gì vậy? Là do trong đời quá khứ họ không có tu phước nên trong mệnh của họ không có tài khố. Vậy có biện pháp gì để cải thiện hay không? Biện pháp thì nhất định là có, chỉ cần đời này họ chịu tích luỹ tài khố, bồi đắp tài khố, thì trong mạng sẽ lại có tài khố.

Tích luỹ và bồi đắp tài khố như thế nào vậy? Đó là bố thí, hoan hỷ mà đi bố thí. Không có tiền nhiều để bố thí không sao cả, nhưng 1, 2 đồng thì chắc là có, hãy thành tâm thành ý đem 1, 2 đồng này đi bố thí cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, trong tâm không mong cầu sẽ được đền đáp thì phước báo mà họ nhận lại đó sẽ vô cùng to lớn, ngang bằng với hư không pháp giới.

Nếu họ có thể làm như vậy, kiên trì miệt mài mà đi làm, làm mấy năm cho đến mấy mươi năm, tài khố trong mệnh của họ nhất định sẽ đầy lên. Chúng ta thấy được rất nhiều người trong xã hội lúc còn trẻ thì khốn đốn, đến khi có tuổi hoặc về già thì được sung túc, trở nên giàu có, đạo lý chính là ở chổ này.

Đức Phật nói:

Quảng cáo

" Phước cầu không được, tu thì được".

Đây chính là chân lý, chỉ cần bạn chịu tin tưởng, chịu chân thật đi làm thì nhất định sẽ gặt hái được hiệu quả không thể nghĩ bàn, người không có tài khố thì nhất định sẽ được tài khố, người đã sẵn có tài khố thì tài khố sẽ ngày càng sung túc, tràn đầy hơn.

Đức Phật nói, người không có trí tuệ thì tu bố thí pháp, tức là đem những điều hay lẽ phải, những thứ người khác không biết chỉ dạy lại cho họ, thì nhất định sẽ gặt hái được quả báo là thông minh trí tuệ.

Người thường hay bệnh hoạn ốm đau cho đến đoản mạng thì tu bố thí vô uý, tức là phóng sanh, ái hộ sanh mạng của tất cả chúng sanh, thì liền được mạnh khoẻ sống lâu.

Có thể Đức Phật nói bạn suốt đời ở nơi đó siêng năng, cần mẫn làm việc nhưng lại không có cách nào phát được tài, là nguyên nhân gì vậy? Đây là do bạn không hiểu được lý luận, phương pháp tu nhân để được quả, dẫn đến dù phấn đấu cả đời cũng không có được tài lộc như ý.

Cho nên, chúng ta cần phải hiểu sự việc này cho thật rõ ràng, cho thật tường tận, để chúng ta trong cuộc sống hằng ngày chính mình biết được mình cần phải làm những gì, khởi tâm động niệm ra sao để tự cầu đa phước.

A Di Đà Phật!

Phước làm nên phẩm giá của con người ở kiếp này

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo