Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Phật dạy 10 cách gieo trồng phước đức

Làm người ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý, chứ không ai muốn mình bần cùng hèn hạ. Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn: kẻ giàu thì giàu thêm lên, còn người nghèo thì nghèo hoài, tuy có lúc cũng có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ xảy ra trên thân phận người giàu bỗng thành kẻ nghèo hèn một cách trớ trêu và người nghèo bỗng thành kẻ giàu sang.

Phật dạy 10 cách gieo trồng phước đức

Đăng:

Minh Thiện
Phật dạy 10 cách gieo trồng phước đức
Photo: internet

Thật ra điều đó không có gì xa lạ, nếu ta biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả...

Lạy Phật sám hối, làm nhiều phước thiện

1. Tuỳ Phước mà ước mơ.

Nếu phước ít mà ước mơ cao thì sẽ thất bại, không đạt được ước mơ.

Người trí, nên ước mơ thấp rồi cứ nỗ lực phấn đấu đi lên thì đến ngày nào đó lại đạt được ước mơ cao.

phat-day-tuy-phuoc-ma-song-sao-cho-hop-ly-01
Ta cần biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả, phước đức chi phối cả...

2. Tuỳ Phước mà đón nhận sự đón tiếp cung phụng từ người khác.

Nếu người phước ít mà cứ thích được người khác đón tiếp lòng trọng, cung kính thì sẽ bị tụt phước, cuộc đời thê thảm.

Người trí dè dặt sự đón tiếp long trọng.

3. Tuỳ Phước mà thể hiện hình thức.

Phật dạy người không giàu có, sang trọng, lúc nào cũng thể hiện giàu có, sang trọng hơn người thì càng bị tụt phước, cuộc sống sẽ khó khăn.

Người trí luôn sống giản dị, kín đáo không phô trương, thậm trí còn giả nghèo.

Tuỳ duyên mà ăn mặc cho phù hợp, nhưng tránh phô trương.

4. Tuỳ Phước mà chữa bệnh.

Nhiều người biết bệnh không chữa được mà cứ cố tình chữa, kết quả người mất và cả gia đình khốn đốn, kiệt quệ là không nên.

Bệnh là do nghiệp, cách chữa bệnh lợi ích và rẻ tiền là lạy Phật sám hối, phóng sinh, làm nhiều phước thiện.

5. Tuỳ Phước mà nhận chức vụ.

Phật dạy nếu phước ít mà cố leo cao, ắt sẽ họa.

6. Tuỳ Phước mà tu thiền.

Ngồi tu thiền Phật dạy không nên ganh đua ngồi nhiều thời gian, hai ba tiếng đồng hồ, nếu cố theo tâm ganh đua, đến một lúc nào đó không ngồi được nữa.

Tọa thiền tuỳ theo phước của mình, cũng phải cố gắng tăng dần thời gian, nhưng quan trọng là giữ chánh niệm, tỉnh giác.

Và không giải đãi.

phat-day-tuy-phuoc-ma-song-sao-cho-hop-ly-02
Bệnh là do nghiệp, cách chữa bệnh lợi ích và rẻ tiền là lạy Phật sám hối, phóng sinh, làm nhiều Phước thiện.

10 cách gieo trồng phước đức 

Trong kinh Phước Đức, Phật chỉ dạy chúng ta 10 cách gieo trồng phước đức để được sống bình an và hạnh phúc.

Tôi nghe như vầy một thời Thế Tôn an trú tại thành Xá Vệ nơi rừng cây Kỳ Đà vườn ông Cấp Cô Độc. Đêm hôm đó trời đã khuya bỗng cả khu vườn hiện lên ánh hào quang sáng chói, bởi một chư Thiên muốn gặp Phật để tham vấn đạo lý. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn xong, chư Thiên mới ngồi sang một bên rồi thưa hỏi rằng:

Chư Thiên và nhân loại làm thế nào để được sống bình an và hạnh phúc? Kính xin Thế Tôn chỉ dạy.

Lành thay! Lành thay! Thiên nhân khéo biết cách thưa hỏi ta sẽ vì ngươi chỉ dạy 10 phương pháp gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho trời, người trong hiện tại và mai sau:

1. Luôn gần gũi người hiền

Lánh xa kẻ xấu ác

Tôn kính bậc đáng kính

Là phước đức lớn nhất.

2. Biết chọn môi trường tốt

Để làm các việc lành

Cùng hướng về đường thiện

Là phước đức lớn nhất.

3. Siêng học lại giỏi nghề

Biết giữ gìn đạo đức

Quảng cáo

Biết nói lời ái ngữ

Là phước đức lớn nhất.

4. Biết hiếu dưỡng cha mẹ

Thương yêu gia đình mình

Lại làm nghề thích hợp

Là phước đức lớn nhất.

5. Sống vui vẻ bố thí

Giúp gia đình người thân

Bình đẳng tùy theo duyên

Là phước đức lớn nhất.

6. Tránh không làm điều ác

Không say sưa nghiện ngập

Siêng năng làm việc lành

Là phước đức lớn nhất

7. Biết khiêm cung lễ độ

Để học hỏi điều hay

Nhớ ơn và biết đủ

Là phước đức lớn nhất.

phat-day-tuy-phuoc-ma-song-sao-cho-hop-ly-03
Phật chỉ dạy chúng ta 10 cách gieo trồng phước đức để được sống bình an và hạnh phúc.

8. Biết kiên trì phục thiện

Thân cận bậc hiền Thánh

Siêng năng cùng tu học

Là phước đức lớn nhất.

9. Sống tinh thần tỉnh thức

Biết quay lại chính mình

Để sống đời giải thoát

Là phước đức lớn nhất.

10. Làm việc cùng mọi người

Tâm không hề thay đổi

Não phiền dứt, an nhiên

Là phước đức lớn nhất.

Sau đó Phật nói kệ:

 Ai sống được như vầy

Ở đâu cũng hạnh phúc

An nhiên và tự tại

Vì phước đức vẹn toàn.

Phật vừa dứt lời chư Thiên và đại chúng đồng hoan hỷ vui vẻ cùng phát nguyện làm theo.

Phật dạy phước báu có do làm từ thiện mọi lúc mọi nơi

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo