Phật dạy: Tùy phước mà sống

Phước là chỉ cho sự giàu sang, sống thọ, con cháu đùm đề và thân thể khỏe mạnh của người thế gian. Hàn phi Tử nói : “Sống thọ, giàu sang được gọi là phước mà người đời ai cũng muốn có, ai cũng muốn năm phước vào nhà” (ngũ phước lâm môn).

Hoài Lương
15:00 06/09/2021 Hoài Lương
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vậy ngũ phước là gì?

1. Sống thọ

2. Giàu sang 

3. Khỏe mạnh và yên ổn

4. Đức độ được con cháu hiếu thuận

5. Sống đến cuối đời và ra đi nhẹ nhàng. Nhưng đây chỉ là Tục phước của người đời, nó có giới hạn và vô thường, không bằng Hồng phước của cỏi trời, mà Hồng phước của cỏi trời lại không bằng Thanh phước vô ngã của hàng nhị thừa,

song-sao-cho-hop-ly-tuy-phuoc-theo-loi-phat-day-01
Bồ Tát bố thí vô tướng, trong không thấy người bố thí, ngoài không thấy vật bố thí và cũng không thấy người nhận vật bố thí cho nên gọi là “tam luận thể không”.

Thanh phước của hàng nhị thừa thì lại không bằng phước Vô tướng của Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát bố thí vô tướng, trong không thấy người bố thí, ngoài không thấy vật bố thí và cũng không thấy người nhận vật bố thí cho nên gọi là “tam luận thể không”.

Vì vậy phước của vị đó đạt được là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn không bằng phước thật tướng của chư Phật. bởi vì chư Phật đã tu phước, tu huệ, trăm ngàn kiếp đã trồng các tướng hảo, đến khi đầy đủ phước đức trí tuệ, viên mãn bồ đề., đạt vô sở đắc, nên phước báo mà chư Phật đạt được là rất lớn, không thể nghĩ bàn.

Không luận là tục phước của thế gian, Hồng phước của cỏi trời, Thanh phước của hàng Thanh văn, phước vô tướng của Bồ tát, phước thật tướng của chư Phật đều phải dựa vào sự vun trồng của bản thân, mình làm mình nhận, chẳng phải người khác cho, cũng chẳng phải trời ban bố.

Nếu như một người thật lòng bố thí thì chắc chắn sẽ được giàu sang, phú quý. Người từ tâm không sát hại sẽ được khỏe mạnh, trường thọ. Người không làm các việc ác, chỉ làm các việc lành thì chắc chắn được cát tường như ý, tiêu trừ tai nạn. người nào có thể bố thí vô tướng, rộng tu phước tuệ thì nhất định sẽ thành Phật.

Các phước được khởi tạo và thực hiện:

Tùy Phước mà ước mơ

Nếu Phước ít mà ước mơ cao thì sẽ thất bại, không đạt được ước mơ.

Người trí, nên ước mơ thấp rồi cứ nỗ lực phấn đấu đi lên thì đến ngày nào đó lại đạt được ước mơ cao trong cuộc sống.

Tuỳ Phước mà đón nhận sự đón tiếp cung phụng từ người khác

Nếu người Phước ít mà cứ thích được người khác đón tiếp lòng trọng, cung kính thì sẽ bị tụt Phước, cuộc đời thê thảm.

Người trí dè dặt sự đón tiếp lòng trọng.

Tùy Phước mà thể hiện hình thức

Người không giầu có, sang trọng, lúc nào cũng thể hiện giầu có, sang trọng hơn người thì càng bị tụt Phước, cuộc sống sẽ khó khăn.

Người trí luôn sống giản dị, kín đáo không phô trương, thậm trí còn giả nghèo.

Tuỳ duyên mà ăn mặc cho phù hợp, nhưng tránh phô trương.

Tuỳ Phước mà chữa bệnh

Nhiều người biết bệnh không chữa được mà cứ cố tình chữa, kết quả người mất và cả gia đình khốn đốn, kiệt quệ là không nên.

Bệnh là do nghiệp, cách chữa bệnh lợi ích và rẻ tiền là lạy Phật sám hối, phóng sinh, làm nhiều Phước thiện.

song-sao-cho-hop-ly-tuy-phuoc-theo-loi-phat-day-02
Người trí luôn sống giản dị, kín đáo không phô trương, thậm trí còn giả nghèo.

Tùy Phước mà nhận chức vụ

Nếu Phước ít mà cố leo cao, ắt sẽ họa.

Tùy Phước mà tu thiền

Ngồi tu thiền không nên ganh đua ngồi nhiều thời gian, hai ba tiếng đồng hồ, nếu cố theo tâm ganh đua, đến một lúc nào đó không ngồi được nữa.

Tọa thiền Tuỳ theo Phước của mình, cũng phải cố gắng tăng dần thời gian, nhưng quan trọng là giữ chánh niệm, tỉnh giác.

Và không giải đãi.

Phật dạy người phước nhiều thì đời sống tốt đẹp

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận