Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Người không tạo nghiệp sát sẽ nhận quả báo tốt lành

Đạo Phật luôn tôn trọng sự sống, sinh mạng của muôn loài. Kinh Thập Thiện, Đức Phật dạy: "Nếu xa lìa sát sinh thời được thành tựu mười pháp không bức não”.

Người không tạo nghiệp sát sẽ nhận quả báo tốt lành

Xuất bản:

Hoài Lương
Người không tạo nghiệp sát sẽ nhận quả báo tốt lành
Photo: internet

Lợi ích của việc ăn chay và không sát sinh

Ăn chay chắc chắn có lợi ích. Vì thật sự họ đã “vĩnh ly sát sinh”. Những người đồ tể tại sao giết hại chúng sinh để bán thịt vậy? Bởi vì có người ăn. Nếu như thế gian này không có người ăn thịt chúng sinh, thì nghề này sẽ không còn nữa.

Từ đó cho thấy, dù cho chúng ta ăn tam tịnh nhục, nhưng tâm của chúng ta không thanh tịnh, nghiệp không thanh tịnh. Thử nghĩ xem, những người đồ tể kia hằng ngày sát sinh và chúng ta là người ăn thịt, là khách hàng của họ, thì chúng ta cũng có một phần trách nhiệm, không thể trốn tránh được. Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ ăn chay chắc chắn có lợi ích.

an-chay-sat-sinh-va-qua-bao-tu-nhung-dieu-do-dem-lai-01
Người ăn chay không còn nghĩ sát sinh hại chúng nữa, chúng sinh sẽ nhìn thấy người đó giống như bạn bè vậy.

Đối với tất cả chúng sinh, người ăn chay không còn nghĩ sát sinh hại chúng nữa, chúng sinh sẽ nhìn thấy người đó giống như bạn bè vậy, vì biết người đó sẽ không hại chúng. Người ăn chay có thể yêu thương và có thể giúp đỡ chúng, chúng sẽ gần gũi họ.

Tình cảnh này, chúng ta thường đi du lịch ở bên ngoài thấy được rất rõ ràng. Ở Trung Quốc, những chim thú khi nhìn thấy người chúng đều hoảng sợ, bỏ chạy, tại sao vậy?

Hầu hết là tâm chúng ta là bất thiện, thường hay có tâm sát sinh. Tâm sát hại chúng sinh tức là thông thường gọi là sát khí. Người Trung Quốc có sát khí rất nặng, những súc sinh này khi vừa nhìn thấy liền lập tức bỏ chạy, chạy thoát thân.

Công đức không sát sanh 

Người nước ngoài, trong vùng sơn dã, trong công viên có rất nhiều động vật hoang dã, người ăn chay cho chúng thức ăn, vừa vẫy tay các con vật liền đến ngay, chúng không sợ người. Tại sao vậy? Không có ai làm tổn hại nó, chỉ có người giúp đỡ nó, không có người làm tổn thương nó.

an-chay-sat-sinh-va-qua-bao-tu-nhung-dieu-do-dem-lai-02
Tâm sát hại chúng sinh tức là thông thường gọi là sát khí
Quảng cáo

Có một năm, chúng tôi ở San Francisco, tại Kopotino, mỗi ngày đều đi bộ trong công viên, ở trong đây có rất nhiều vịt trời, bồ câu, thảy đều là hoang dã, chúng tôi thường hay đi cho chúng ăn.

Một lần nọ, có một con bồ câu bước đi vô cùng khó khăn, chúng tôi quan sát tỉ mỉ thì thấy chân của nó bị người dùng sợi dây cột lại rất nhiều vòng.

Chúng tôi tỉ mỉ quan sát nó, đến ngày thứ hai lại đi cho nó ăn nữa, nó liền đến ngay. Chúng tôi gọi nó lại gần, tháo sợi dây đang cột trong chân nó ra, gỡ thật sạch sẽ, nó hiểu được! Đến hôm sau, nó lại dẫn đến hai, ba con khác cũng đều bị cột dây như vậy đến tìm chúng tôi để giúp đỡ chúng.

Chúng có tánh linh nên chúng hiểu được, chúng biết những người cho chúng ăn sẽ giúp đỡ chúng, bản thân chúng không có cách. Không biết là người nào đã cột sợi dây rất nhỏ vào chân chúng, cột rất chặt, phần da đều bị thương. Đây là bố thí vô úy.

Nhân duyên Phật chế giới không sát sanh

an-chay-sat-sinh-va-qua-bao-tu-nhung-dieu-do-dem-lai-03
Chúng ta vĩnh viễn dứt trừ ăn thịt, quyết không có ý niệm tổn hại chúng sinh, thì sát khí trên người chúng ta sẽ hoàn toàn không còn nữa

Chỉ cần chúng ta vĩnh viễn dứt trừ ăn thịt, quyết không có ý niệm tổn hại chúng sinh, thì sát khí trên người chúng ta sẽ hoàn toàn không còn nữa.

Sát khí không còn nữa liền chuyển biến thành từ quang, ánh sáng của từ bi, động vật nhỏ nhìn thấy sẽ thích gần gũi bạn. Công đức này ở trong Phật pháp là bất khả tư nghì. Quả báo của bố thí vô úy là được sức khỏe, trường thọ.

Sài thánh muôn cách ăn chay

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo