Từ khoá: "chúng sinh"

Đức Phật chỉ dẫn cách để chúng sinh tránh tâm bệnh

Thân bệnh nhưng đừng để tâm bệnh là một trong những lời khuyên đáng giá của Đức Phật mà chúng ta nên biết.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 17/10/2023

Diệt khổ theo tinh thần Phật giáo - không khổ chút nào

Diệt khổ, với một vị Bồ-tát đích thực, chẳng nơi nào là khổ cũng chẳng có nơi nào không khổ vì họ biết rất rõ các nguyên nhân dẫn đến đau khổ của chúng sinh. Một khi hiểu rõ nguyên nhân của khổ sẽ không cho như thế là khổ nữa.

Hoài Lương
Hoài Lương 14:00 06/12/2021

Phật tính có trong tất cả chúng sinh

Phật tính trong mối chúng sinh luôn là nội dung chính yếu khi đức Phật còn tại thế luôn nhắc đến để dạy cho chúng sinh. Đức Phật giảng pháp nhiều đề tài khác nhau nhưng rồi cũng quy về chỉ ra tính Phật của bản thân từ đó giúp cho chúng sinh thấy hiểu đạt sự giác ngộ, giải thoát.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 09/11/2021

Chúng sinh cần cần vun đắp lòng hiếu kính với cha mẹ

Chúng sinh cần hiếu kính với cha mẹ, điều này thể hiện trong lễ Vu Lan. Nói đến lễ Vu Lan là nói đến sự hiếu nghĩa của người con đối với ông bà, cha mẹ.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 17/10/2021

Tuỳ duyên hết sức tu thập thiện

Việc thiện chưa thiện thì tâm chưa thiện; Tâm chưa thiện thì từ bi chưa xuất; Từ bi chưa hiện thì từ thiện chưa thiện; Tâm không thiện thì hành vi sẽ bất thiện.

Hoài Lương
Hoài Lương 15:00 12/10/2021

Người không tạo nghiệp sát sẽ nhận quả báo tốt lành

Đạo Phật luôn tôn trọng sự sống, sinh mạng của muôn loài. Kinh Thập Thiện, Đức Phật dạy: "Nếu xa lìa sát sinh thời được thành tựu mười pháp không bức não”.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 04/10/2021

Phật dạy: Vui mừng khi thấy người khác hạnh phúc

Nhờ có lòng tha thứ nên ta mới đủ chịu khó khuyên người vượt qua lầm lỗi. Có bốn dấu hiệu để biết từ tâm đã hiện diện trong tâm hồn của mình, từ đó cảm thấy vui mừng khi người khác hạnh phúc.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 30/09/2021

Phật dạy: Con người vì lời khen sinh tâm kiêu mạn khiến mất phước

Nghe lời khen mà không giữ được tâm khiêm hạ rồi sinh tâm kiêu mạn đó là điều đáng sợ. Khi ta tu đúng theo Phật và làm những điều tốt đẹp thì từ từ lời khen phải đến.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 18/09/2021

Hãy tử tế với đời, đời sẽ tử tế với bạn

Đức Đạt Lai Lạt Ma từng dạy "hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể, trên thực tế ai cũng có thể trở nên tử tế".

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 16/09/2021

Vì sao cần cầu siêu, độ chúng sinh nơi địa ngục?

Theo lời Phật dạy, chúng ta hiểu rằng luân hồi có sáu nẻo, trong đó đau khổ nhất là những chúng sinh dưới cõi địa ngục.

Hoài Lương
Hoài Lương 20:44 05/09/2021