Năm 2022 có phải năm nhuận không?

Bạn đang thắc mắc năm 2022 có phải năm nhuận không ? Nếu có thì nhuận vào tháng mấy ? Nhưng bạn chưa biết cách xác định năm nhuận và tháng nhuận? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Hoa Nguyễn
07:50 22/11/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Năm nhuận là gì ?

1 năm bình thường sẽ có 12 tháng tương ứng với 365 ngày. Khi 1 năm có số ngày tăng lên hoặc số tháng tăng lên (tùy theo Dương lịch hoặc Âm lịch) sẽ là năm nhuận, trong đó sẽ có những ngày nhuận và tháng nhuận.

  • Năm nhuận theo Âm lịch là năm có thêm 1 tháng. Năm nhuận âm lịch được nhiều nước châu Á sử dụng và coi trọng, ví dụ như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc,...
  • Năm nhuận theo Dương lịch là những năm có thêm 1 ngày vào tháng 2, tức là tháng 2 sẽ có 29 ngày (không nhuận là 28 ngày). Năm nhuận Dương lịch được hầu hết các nước trên thế giới sử dụng. 
nam 2022 co phai nam nhuan khong 7

Năm nhuận có mấy ngày? Mấy tháng? Mấy năm nhuận một lần?

Theo như lý thuyết trình bày ở trên thì năm nhuận Dương lịch là những năm có 366 ngày. Năm nhuận Âm lịch là những năm có 13 tháng.

Năm nhuận theo Dương lịch

Dương lịch là lịch tính thời gian theo Mặt Trời. Thời gian Trái Đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Lấy số nguyên là 365 thì một năm Dương lịch có 365 ngày. 

Như vậy, một năm Dương lịch bị thừa lại 6 giờ. Sau 4 năm dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương ứng đúng một ngày. Ngày nhuận được quy ước là ngày 29 tháng 2. Và cứ 4 năm Dương lịch liên tiếp sẽ có một năm nhuận với 366 ngày.

Năm nhuận theo Âm lịch

Âm lịch là lịch tính thời gian theo Mặt Trăng. Một tháng tính theo Mặt Trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm Âm lịch có 354 ngày, ngắn hơn năm Dương lịch đến 11 ngày. Vậy cứ 3 năm Âm lịch lại ngắn hơn năm Dương lịch 33 ngày (hơn 1 tháng).

nam 2022 co phai nam nhuan khong 4

Để cân bằng thời gian giữa năm Âm lịch và năm Dương lịch, cứ 3 năm Âm lịch phải cho thêm một tháng nhuận để năm Âm lịch và Dương lịch không bị chênh nhau quá nhiều.

Dù vậy, năm Dương lịch vẫn nhanh hơn năm Âm lịch. Tình trạng này được khắc phục bằng cách là cứ 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Trong 19 năm Dương lịch có 228 tháng Dương lịch, tương ứng với 235 tháng Âm lịch, thừa 7 tháng so với năm Dương lịch, gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước đó được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

Hướng dẫn cách tính năm nhuận Dương lịch và Âm lịch

Cách tính năm nhuận Dương lịch

Để tính năm nhuận Dương lịch, chúng ta phải lấy năm đó đem chia cho 4. Nếu chia hết cho 4 thì năm Dương lịch đó là năm nhuận. Với những năm tròn thế kỷ (có 2 số 00 ở cuối) thì lấy số năm chia cho 400. Nếu chia hết cho 400 thì năm đó là năm nhuận.

Ví dụ: 

  • Năm 2020, năm 2024 là những năm nhuận Dương lịch vì chia hết cho 4.
  • Năm 2021 không là năm nhuận Dương lịch vì chia 4 dư 1.
  • Năm 2000, năm 2400 là các năm nhuận vì chia hết cho 400. 

Vậy nên năm 2022 không phải là năm nhuận theo Dương lịch. Tháng 2 sẽ có 28 ngày.

Cách tính năm nhuận Âm lịch

Để tính năm nhuận theo Âm lịch, lấy số năm Dương lịch chia cho 19. Nếu chia hết cho 19 hoặc có số dư là một trong các số như 3; 6; 9; 11; 14; 17 thì năm Âm lịch đó là năm nhuận và có tháng nhuận.

nam 2022 co phai nam nhuan khong 1

Ví dụ:

  • 2020 là năm nhuận theo Âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6.
  • 2021 không phải năm nhuận theo Âm lịch vì 2021 chia cho 19 dư 7.
  • 2022 không phải năm nhuận theo Âm lịch vì 2022 chia cho 19 dư 8.
  • 2023 là năm nhuận Âm lịch vì 2022 chia cho 19 dư 9.

Vậy nên năm 2022 cũng không phải là năm nhuận theo Âm lịch và chúng ta cũng không có thêm tháng nhuận âm lịch nào cả.

Xem thêm: Năm 2022 xuất hành hướng nào, giờ nào để đón tài lộc cả năm?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận