Liên hệ với chúng tôi

Sống

Tiêu chuẩn hộ nghèo ở thành phố theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP: Thu nhập dưới 2 triệu đồng/người/tháng

Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3/2021

Tiêu chuẩn hộ nghèo ở thành phố theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP: Thu nhập dưới 2 triệu đồng/người/tháng

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Tiêu chuẩn hộ nghèo ở thành phố theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP: Thu nhập dưới 2 triệu đồng/người/tháng
Photo: internet

Trong Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP nêu rõ, tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 gồm tiêu chí thu nhập, tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và tiêu chí về dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt.

Theo đó, chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập 2 triệu đồng/tháng/bình quân đầu người trở xuống và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Ở khu vực nông thôn, chuẩn nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng là từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

tieu-chuan-ho-ngheo-o-thanh-pho-0

Như vậy, nếu ở thành phố có thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản thì sẽ bị coi là hộ nghèo. 

Quảng cáo

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh…

Nghị định này được ban hành từ ngày 27/1/2021

Khoản 2, Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025:
Chuẩn hộ nghèo
- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
Chuẩn hộ cận nghèo
- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
Chuẩn hộ có mức sống trung bình
- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.
- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Căn cước công dân gắn chip hoàn toàn không có định vị, theo dõi

Quảng cáo
Bức tranh bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ đi theo chiều hướng nào?
Bức tranh bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ đi theo chiều hướng nào?

Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022 sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có bùng nổ như thời gian qua hay trầm lắng bởi những lý do chủ quan và khách quan?

Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo