Liên hệ với chúng tôi

Sống

Quốc khánh 2/9/2021 vào thứ mấy?

Năm 2021 là thời điểm bắt đầu thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019. Trong đó không ít người thắc mắc, nghỉ lễ 2/9/2021 bao nhiêu ngày?

Quốc khánh 2/9/2021 vào thứ mấy?

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Quốc khánh 2/9/2021 vào thứ mấy?
Photo: internet

Quốc khánh 2/9/2021 vào thứ mấy?

Lễ Quốc khánh 2/9/2021 là năm đầu tiên chính thức áp dụng quy định mới tại Bộ Luật Lao động 2019 số ngày ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh. Theo quy định định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019 thì:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Như vậy, kể từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ làm, hưởng nguyên lương dịp Quốc khánh trong 02 ngày là vào 2/9 và 1 ngày trước hoặc liền sau. Việc bố trí lịch nghỉ lễ Quốc khánh từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

quoc-khanh-2-9-2021-vao-thu-may-0
2/9/2021 rơi vào thứ Năm

Lịch nghỉ 2/9 2021 được nghỉ 4 ngày, là từ 2/9/2021 đến 5/9/2021 (Tức từ thứ 5 đến hết Chủ Nhật)

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã chính thức bổ sung 1 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 theo Bộ Luật lao động 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ là 2 ngày nghỉ.

Quảng cáo

Ngày Quốc khánh 2021 (2/9/2021) rơi vào thứ Năm. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 1- 2 ngày/tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 2 ngày.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 cố định, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Cách tính lương đi làm 2/9

Theo quy định tại Điều 98 Bộ Luật lao động 2019, tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ lễ được quy định như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Do đó, nếu đi làm vào ngày 2/9, công ty sẽ trả lương cho người lao động với mức lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Sau Quốc khánh 2/9/2021, người lao động sẽ tiếp tục được nghỉ Tết Dương lịch 2022. Vậy Tết Dương dịch 2022 vào ngày nào?

Tết dương lịch 2022 (1/1/2022) vào ngày thứ bảy trong tuần. Các bạn sẽ nghỉ trọn vẹn 1 ngày thứ bảy.

Tết âm lịch 2022 thì người lao động sẽ có phương án nghỉ Tết là: Nghỉ 2 ngày trước tết và 3 ngày sau tết, năm 2022, 27 Tết âm lịch vào thứ 7, nên người lao động sẽ làm hết ngày Thứ 7 (29/01/2022) và nghỉ Tết tức ngày 30/1 đến hết 06/2/2022.

Xem thêm: Lính Mỹ sợ nhất chiến thuật nào của bộ đội Việt Nam?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo