Điểm bài thi tốt nghiệp THPT 2023 được làm tròn theo quy tắc nào?

Làm tròn điểm bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 là nội dung là các bạn thí sinh rất quan tâm. Vậy điểm được làm tròn theo quy tắc nào?

Đỗ Thu Nga
11:05 15/06/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 thì việc tính điểm là điều rất quan trọng. Khi tính điểm sẽ giúp các bạn thí sinh biết được tổng điểm của mình là bao nhiêu. Đồng thời, thí sinh sẽ biết rõ cơ hội đỗ tốt nghiệp của mình là như thế nào. Điểm số cũng rất quan trọng trong việc đăng ký xét tuyển Đại học của thí sinh.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT sẽ chiếm 70% giá trị tổng điểm xét tốt nghiệp. Còn lại là 30% là điểm trung bình năm lớp 12 cộng vào. Kết quả của thi tốt nghiệp THPT sẽ quyết định tỷ lệ đỗ tốt nghiệp.

Một trong những nội dung mà thí sinh rất quan tâm đó chính là: Quy tắc làm tròn điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. 

Quy tắc làm tròn điểm bài thi tự luận tốt nghiệp THPT 2023

Tại Điều 27 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT có quy định chấm bài thi tự luận như sau: 

- Quy định chung về chấm bài thi tự luận: Chấm thi theo hướng dẫn chấm thi, đáp án, thang điểm của Bộ GDĐT; bài thi được chấm theo thang điểm 10 (mười); điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 (hai) chữ số thập phân; mỗi bài thi được chấm hai vòng độc lập bởi hai CBChT của hai Tổ Chấm thi khác nhau;

- Ban Thư ký Hội đồng thi giao túi bài thi đã làm phách và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi; Trưởng môn chấm thi tổ chức quán triệt Quy chế thi, thảo luận đáp án, hướng dẫn chấm cho toàn bộ Tổ trưởng Tổ chấm thi, Cán bộ chấm thi và tổ chức chấm chung ít nhất 10 (mười) bài thi tự luận; sau đó, tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại các phòng chấm thi riêng biệt.

- Riêng đối với những Hội đồng thi có từ 30.000 (ba mươi nghìn) thí sinh trở lên, Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền triển khai tổ chức chấm chung theo từng Tổ chấm thi hoặc nhóm Tổ chấm thi;

- Việc giao túi bài thi cho Cán bộ chấm thi được thực hiện theo hình thức bốc thăm bằng phiếu. ....

4-cach-tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-nhanh-nhat-33

Như vậy, bài thi tự luận tốt nghiệp THPT nếu có tổng điểm toàn bài là điểm lẻ sẽ được làm tròn đến 2 (hai) chữ số thập phân. Bài thi tự luận sẽ được chấm theo thang điểm 10 và mỗi bài thi được chấm hai vòng độc lập bởi hai cán bộ chấm thi của hai Tổ Chấm thi khác nhau.

Quy tắc làm tròn điểm bài thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT 2023

Tại Điều 29 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định chấm bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 như sau: Chấm bài thi trắc nghiệm :"Sau khi hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, Tổ Chấm trắc nghiệm mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm thi trắc nghiệm của Bộ GD&ĐT, lập biên bản mở niêm phong và nạp dữ liệu chấm vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm dưới sự giám sát của công an và Tổ Giám sát; tiến hành chấm điểm, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp; thống nhất sử dụng mã bài thi, môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT; trong quá trình xử lý, Hội đồng thi phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và báo cáo kịp thời với Bộ GDĐT (qua Cục QLCL). ..."

Như vậy, bài thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Quy tắc làm tròn điểm xét tốt nghiệp THPT 2023

Theo Điều 41 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, điểm xét tốt nghiệp THPT sẽ bao gồm:

- Điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

- Điểm trung bình cả năm lớp 12.

Theo đó, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. ĐXTN được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện. Tại Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định công nhận tốt nghiệp THPT như sau: Công nhận tốt nghiệp THPT.

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 Quy chế này được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, điểm xét tốt nghiệp THPT 2023 chỉ được lấy đến 2 chữ số thập phân. Trong trường hợp trên đối với số điểm là 4.99 thì số điểm này đã quy về 2 chữ số thập phân nên không không được làm tròn lên 5.0. Bên cạnh đó theo quy định của bắt buộc thí sinh phải có điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 trở lên mới được công nhận tốt nghiệp nên 4.99 không đậu tốt nghiệp THPT.

Xem thêm: 4 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 nhanh nhất

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận