Từ khoá: "địa ngục"

Thiên đường và địa ngục nằm ngay trong suy nghĩa của con người - Câu chuyện Phật giáo

Bạn biết không, thiên đường hay địa ngục, thiện hay ác đều nằm trong suy nghĩ của chúng ta.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 10/11/2023

Đức Phật nói 'phụ nữ ở địa ngục nhiều hơn đàn ông': Liệu có sự thiên vị nào ở đây?

Chắc chắn có rất nhiều người không hài lòng với nhận định của Đức Phật "phụ nữ ở địa ngục nhiều hơn đàn hơn". Thế nhưng, tất cả đều có căn nguyên của nó, đó là gì?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 05:00 17/09/2022

Người niệm Phật thường bớt khổ đau hơn, vì sao vậy?

Niệm Phật với mục đích nào cũng đáng khích lệ. Bởi nếu có niềm tin, có sự hành trì tinh tấn thì sẽ đều đạt được thành tựu, lợi ích.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 08/05/2022

Địa ngục có tồn tại hay không?

Nhìn vào bản thân và những việc đã làm bạn sẽ biết con đường nào dẫn chúng ta lên thiên đường và con đường nào dẫn chúng ta xuống địa ngục.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 06:00 14/03/2022

Đốt sách nhà Phật giảm phúc thọ, phỉ báng và hủy tượng Phật bị đày địa ngục

Làm việc ác, khinh thường nhân quả, phỉ báng Thần Phật sẽ phải nhận kết cục thương tâm. Dưới đây là những trường hợp bị báo vì hủy báng Phật Pháp.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 26/02/2022

Ý nghĩa của việc thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát về cúng

Địa Tạng Bồ Tát được mô tả là một tỳ kheo mang theo vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, một tay cầm ngọc Như Ý để xua tan bóng đêm.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 10:30 23/12/2021

Chuyển tâm phiền não thành tâm thanh tịnh

Chuyển tâm phiền não ác độc của địa ngục ngạ quỷ thành tâm thanh tịnh của thánh chúng nơi cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, bằng cách ngày ngày gieo vào tâm thức của ta bằng sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Hoài Lương
Hoài Lương 11:00 09/12/2021

Địa ngục theo khái niệm trong một số kinh sách Phật giáo

Địa ngục nằm ở đâu? Nằm sâu trong lòng trái đất này hay giữa những hòn núi to lớn trong vũ trụ? Hay địa ngục chỉ là trạng thái của tâm thức?

Hoài Lương
Hoài Lương 07:51 22/11/2021

Bất hiếu sẽ tạo nghiệp và nhận quả báo nặng nề

Bất hiếu là trọng tội nếu khi sống con người phạ‎m, khi chế‎t phải xuống 9 tầng địa ngụ‎c. Xuống đây những người đó phải chịu cảnh dầu sôi lử‎a bỏn‎g, bị súc sin‎h dày vò, quất bằng roi gai, đa‎u đớ‎n muôn phần. Hạnh hiếu là hạnh được đức Phật chỉ dạy là đức hạnh hàng đầu của người con. Vì vậy nếu ai bất hiếu, người đó sẽ chịu quả báo nặng nề.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 29/10/2021

Bất kính với Phật sẽ đọa địa ngục và những điều cần tránh

Những điều bất kính đối với hình ảnh Phật và những vị Thánh đệ tử Phật làm cho chúng ta tổn phước nặng,rất có khả năng mất thân người, đoạ làm súc sinh hoặc đoạ địa ngục.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 12/09/2021