Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Người niệm Phật thường bớt khổ đau hơn, vì sao vậy?

Niệm Phật với mục đích nào cũng đáng khích lệ. Bởi nếu có niềm tin, có sự hành trì tinh tấn thì sẽ đều đạt được thành tựu, lợi ích.

Người niệm Phật thường bớt khổ đau hơn, vì sao vậy?

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Người niệm Phật thường bớt khổ đau hơn, vì sao vậy?
Photo: internet

Khi Đức Phật chứng quả Vô Thượng Bồ Đề thì rất nhiều người đi theo Ngài xuất gia học đạo. Dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, có rất nhiều người chứng quả A-la-hán, thoát được sự đau khổ của sinh tử. Các vị này có thể tự do tự tại đi lại khắp mọi phương, không chút chướng ngại.

Trong số các vị đã chứng quả A-la-hán có một vị phát nguyện cứu độ tất cả những người đã có nhân duyên với ngài trong những kiếp trước hay trong kiếp này. Dầu cho họ có đầu thai làm người hay súc sinh, ngài cũng tìm đủ mọi cách, vận đủ mọi thần thông để giải thoát họ.

Sau vài tháng như thế, ngài đã độ hóa được vô số người, tất cả đều quy y Phật, đều trở thành những Phật tử thuần thành. Duy chỉ có 1 người hãy còn ở dưới địa ngục là ngài chưa tìm được cách nào để cứu. Đó là mẹ ngài.

Lúc sinh thời, mẹ ngài không kính trọng người lớn tuổi, hủy báng Tam bảo, nên khi chết đi phải đọa địa ngục, chịu những khổ đau khủng khiếp của biển lửa, trèo lên núi đao. Nghiệp chướng của bà quá nặng nề nên tuy có con trai đắc quả A-la-hán rồi mà cũng không thể cứu được.

Thế nhưng, người con hiếu thảo vẫn thiết tha được cứu mẹ. Tự biết sức của chính mình không đủ nên nhờ đến tha lực. 

Nguoi-niem-Phat-thuong-bot-kho-dau-hon-vi-sao-vay-0

Vị A-la-hán thấy vua của một vương quốc bé nhỏ nọ, tuy còn trẻ nhưng bản tính hung bạo, đã từng tạo tội giết cha chiếm ngôi. Tội giết cha và thí vua nhất định sẽ chiêu cảm quả báo khổ đau nơi địa ngục. 

Vị A-la-hán dùng thần thông quán thấy vị hôn quân ngỗ nghịch vô đạo này chỉ còn sống được 7 ngày rồi sẽ đọa địa ngục - nơi mẹ ngài đang chịu đau khổ. Vì muốn cứu mẹ và đồng thời cứu luôn vị vua này lẫn tất cả người đang chịu khổ trong địa ngục. Vị A-la-hán bèn đến trước mặt vuam hiện thần thông nửa người treo lơ lửng trên không.

Quảng cáo

Vị vua trẻ hoảng sợ vội rút kiếm tính sát hại ngày. Nhưng lưỡi kiếm chưa chạm đến thân ngài thì vuột khỏi tay vua rơi xuống đất. Vua lấy làm lạ, vừa định mở miệng ra hỏi thì nửa phần thân người đang treo lơ lửng trên hư không bỗng nói:

"Có phải cái ngôi báu mà bệ hạ đang ngồi đó là do bệ hạ chiếm đoạt không? Bệ hạ giết vua cha để soán ngôi, bệ hạ có biết tội ấy nặng như núi không? Nếu bệ hạ không mau mau hối lỗi, chỉ trong bảy ngày nữa bệ hạ sẽ chết và đọa xuống địa ngục. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để báo cho bệ hạ biết trước mà sớm sám hối, may ra mới thoát khổ sau này".

Vua nghe thấy thế trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nghe rằng cái chết đang kề cận ngay trước mắt, chỉ trong vòng 7 ngày nữa là thọ mệnh chấm dứt rồi sau đó sẽ rơi xuống địa ngục chịu khổ, ông chợt biết những việc ông làm là tội lỗi. Nhà vua khóc lóc thảm thiết, van cầu ngài A-la-hán ra tay cứu độ.

Vị A-la-hán thương xót sự ngu muội của ông, nói rằng: "Bây giờ thọ mệnh của bệ hạ chỉ còn có 7 ngày, dẫu có muốn tạo công đức cũng không kịp nữa. Tôi cho bệ hạ biết, nếu trong 7 ngày tới mà bệ hạ có thể xả bỏ tất cả mọi thứ, một lòng thành tâm niệm “Nam Mô A-di-đà Phật” thì có thể nương vào sức đại từ đại bi của Phật A-di-đà mà được độ thoát".

Nghe lời dạy bảo của vị A-la-hán, nhà vua nhất tâm nhất ý niệm thánh hiệu Phật A-di-đà.

Quả nhiên 7 ngày sau ông tắt thở, nhưng tâm trí vẫn hết sức tỉnh táo sáng suốt. Ông biết mình đã rơi xuống địa ngục, nhưng nhờ trong ròng rã 7 ngày liền ông đã niệm danh hiệu Phật A-di-đà cho đến mức nhất tâm, nên đến cửa địa ngục rồi mà cũng không chút sợ hãi, ông cứ thế tiếp tục niệm danh hiệu Phật.

Khi danh hiệu Phật vừa từ cửa miệng ông xướng lên thì địa ngục bỗng nhiên mát mẻ, các dụng cụ tra tấn bày hai bên bỗng không cánh mà bay. Lúc ấy tất cả tội nhân trong địa ngục đều cùng nhau bắt chước nhà vua niệm Phật. Tâm thành khẩn của mọi người đã giao tiếp được với nguyện lực của đức Phật A-di-đà, nên nhà vua, mẹ của vị A-la-hán cùng hết thảy mọi tội nhân trong ngục đều được giải thoát và siêu sinh.

Xem thêm: "Có mặt như mù" dưới góc nhìn Đạo Phật

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo