Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Vì sao người tu thiền nên tập khí công?

Trong khi tu tập, có lúc ta nhớ thân, có khi ta quên thân. Nếu cứ bị quên thân quá nhiều, ta biết rằng đó là do nghiệp và hãy quỳ trước Phật mà sám hối.

Vì sao người tu thiền nên tập khí công?

Xuất bản:

Hoài Lương
Vì sao người tu thiền nên tập khí công?
Photo: internet

Hãy nhớ rằng có ba yếu tố bí mật giúp cho ta luôn nhớ an trú toàn thân, ít bị quên:

– Thứ nhất là nội lực

– Thứ hai là phước

– Thứ ba là sự gia hộ của chư Phật

Đầu tiên, người nào tích được khí lực nhờ tập nội công, người đó rất dễ nhớ toàn thân. Đó là lý do người tu thiền phải tập khí công, đặc biệt là âm dương khí công.

Mỗi ngày người tu thiền dành ra ít nhất một giờ đồng hồ để tập, chia ra nhiều lần (sáng nửa tiếng, tối nửa tiếng; hoặc sáng chiều tối mỗi lần 15 phút v.v…).

nguoi-tu-thien-phai-tap-khi-cong-trong-tu-tap-01
Người tu thiền chỉ được đi tới, không đi lui. Mà để có ý chí sắt đá này thì ta phải rèn luyện, bằng cách tìm những việc từ thiện cực nhọc mà làm
Quảng cáo

Khi tập khí công ta tập êm nhẹ nhu nhuyễn, ban đầu không thấy gì, nhưng dần dần khi khí lực đã phát sinh rồi ta sẽ nhớ toàn thân, ít bị quên.

Thứ hai là phước. Ai sống hy sinh vị tha phụng sự sẽ giữ được công phu tu tập trong đời sống hàng ngày. Cho nên dần dần từ cái bận rộn lo cho đời cho đạo, nơi họ tự nhiên xuất hiện phong thái ung dung đĩnh đạt, oai nghi tế hạnh, từng bước đi dáng đứng đều tinh tế sâu sắc, nhờ công phu tu tập âm thầm bên trong.

Yếu tố thứ ba là sự gia hộ của chư Phật. Người nào được yếu tố thứ ba này là người công đức rất lớn. Họ thường mang cái tu ban rải cho mọi người, đem đạo pháp hóa độ khắp nơi, thường xưng tán Phật, lễ Phật với tâm tôn kính tuyệt đối, và lòng hiếu kính dâng lên Đức Phật là tuyệt đối…

nguoi-tu-thien-phai-tap-khi-cong-trong-tu-tap-02
Người nào tích được khí lực nhờ tập nội công, người đó rất dễ nhớ toàn thân. Đó là lý do người tu thiền phải tập khí công

Người như thế sẽ được sự gia hộ bí mật của chư Phật. Mỗi khi họ quên thân thì cái ý niệm biết rõ toàn thân lại tự nhiên xuất hiện trở lại, không mất được. Tâm họ trong đời sống lao xao hàng ngày luôn an trú nơi thân và biết rõ sự vô thường của thân xác.

Chúng ta đã nói rằng người tu thiền chỉ được đi tới, không đi lui. Mà để có ý chí sắt đá này thì ta phải rèn luyện, bằng cách tìm những việc từ thiện cực nhọc mà làm. Bên cạnh đó, nếu ai quyết tâm tu tập thiền định thì hãy phát lời thề độc, hứa tinh tấn tu, nếu không tinh tấn ta sẽ chịu một hình phạt đau khổ nào đó. Ta tự buộc mình phải quyết tâm như vậy".

Lời Phật dạy: 10 điều người xuất gia phải thường xuyên tu tập mỗi ngày

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo