Tụng Chú Dược Sư tại nhà: Tiêu trừ bệnh tật, cầu bình an, tăng phúc đức

Trì tụng Chú Dược Sư tại nhà sẽ giúp tiêu trừ mọi bệnh khổ và đạt được mọi sở nguyện sở cầu. Dưới đây là hướng dẫn trì tụng Chú Dược Sư để đạt được lợi ích, quý Phật tử có thể tham khảo.

Loan Nguyễn
10:33 27/07/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lợi ích khi trì tụng Chú Dược Sư tại nhà

Đức Phật Dược Sư có tên đầy đủ là Dược Sư Như Lai hoặc Dược Sư Lưu Ly Quang. Về mặt ý nghĩa của tên gọi này, Dược Sư theo nghĩa đen chính là thầy thuốc chữa bệnh. Lưu Ly chính là một loại ngọc quý giá có màu xanh vô cùng trong suốt còn Quang nghĩa là ánh sáng. Vì vậy, danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang có nghĩa là thầy thuốc chữa bệnh, ánh sáng như ngọc lưu ly.

Dược Sư Như Lai có thể chữa lành bách bệnh trên thế gian này, kể cả những căn bệnh khởi sinh do phiền não và cứu độ họ thoát khỏi sinh tử khổ đau.

Khi trì tụng Chú Dược Sư tại nhà, quý vị sẽ được ánh sáng trí tuệ trong suốt như ngọc lưu ly của ngài soi chiếu. Lúc đó, quý vị sẽ mở rộng tấm lòng, không còn những tham sân si vô độ, đồng thời sẽ phát khởi lòng từ bi, yêu mến hết thảy mọi người mọi việc dù là tốt hay bất lợi cho bản thân quý vị. 

Các lợi ích khi trì tụng Chú Dược Sư như sau:

Nếu người mắc phải nhiều tội lỗi trì tụng Chú Dược Sư, sẽ được chuyển hóa và phát nguyện sống đạo đức, nghiêm khắc tu hành, thành tựu giải thoát, bù đắp tội lỗi. 

Nếu là người đang bệnh tật sắp chết, tụng Chú Dược Sư sẽ được ngài hóa phép hóa những khổ đau trên thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn và chấp nhận rời bỏ cuộc đời trong thoải mái, dễ chịu.

Nếu là người nghèo khổ không có quần áo để mặc, tụng Chú Dược Sư sẽ được Người cứu độ, giúp đỡ những đồ dùng tối cần thiết. Đồng thời giúp họ trở nên minh mẫn trí tuệ hơn, hiểu cái gì là đủ để hạnh phúc, không cưỡng cầu.

Nếu là thân phụ nữ khi tụng Chú Dược Sư, Phật Dược Sư sẽ chỉ đường chỉ lối tu hành, giảm đi sự yếu đuối vốn có trong tính nữ, mạnh mẽ độc lập hơn, thông suốt và bớt những khổ đau hơn.

Phật tử trì tụng Chú Dược Sư tại nhà sẽ được tiêu trừ mọi bệnh khổ và đạt được mọi sở nguyện sở cầu.

tung-chu-duoc-su-tai-nha-tieu-tru-benh-tat-cau-binh-an-1

Cách trì tụng Chú Dược Sư tại nhà chuẩn nhất

Trước khi bắt đầu trì tụng Chú Dược Sư tại nhà, quý vị nên rửa tay súc miệng sạch sẽ, y phục cần trang nghiêm, tốt nhất nên mặc đồ lam. Tư thế ngồi hoặc đứng phải ngay thẳng, cũng như khi quỳ phải thật đoan nghiêm. Âm thanh khi trì tụng phải vừa đủ nghe, điều cốt lõi là dùng tâm mà cảm nhận, khi lời tụng và tâm tư hợp nhất, thì câu chú mới càng tác dụng.

Sau khi đã sẵn sàng, quý vị hãy đọc thần Chú Dược Sư như sau:

Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả.

Đát tha yết đa da, a ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.

Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Dù quý vị là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, mọi độ tuổi đều có thể trì tụng Chú Dược Sư. Nhưng quý vị hãy nhớ rằng trì tụng thôi chưa đủ mà phải tu. Nếu chỉ tụng cho có thì khác nào cưỡi ngựa xem hoa, việc gì không xuất phát từ cái tâm sẽ không thu được quả ngọt.

Quý vị nhớ cần phải tôn thờ tôn tượng Phật Dược Sư, sửa soạn bàn thờ chu đáo mỗi ngày, dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, hương hoa mâm quả luôn tươi mới. Lúc trì tụng cần phải giữ cho thân tâm trong sạch, tụng Chú Dược Sư liên tục qua từng ngày, ít nhất là bảy ngày cho đến bảy tuần với lòng thành kính sâu sắc nhất, đảm bảo những nguyện ước của quý vị sẽ thành tựu viên mãn.

Mỗi lần trì tụng là mỗi lần quý vị hiểu rằng mình là người con của Đạo, nhất định phải giữ gìn giới hạnh, sống đời đạo đức. Thân tâm phải luôn giữ sạch và an lạc, không bị những âu lo hay vướng bận thường ngày bủa vây khi trì tụng. Bởi nếu ngay cả niệm Phật mà thần trí cũng không được an yên thì mọi nỗ lực khi trì tụng cũng như dã tràng xe cát mà thôi.

Ánh sáng của Phật Dược Sư được ví “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Nên là, trì tụng Chú Dược Sư sẽ phá tan hết những tăm tối vô minh của chúng ta, khiến chúng ta xa lìa những mê vọng và hướng tới bến bờ giải thoát, giác ngộ. 

2 phương pháp trì tụng Chú Dược Sư tại nhà

Có 2 phương pháp hành trì kinh, Chú Dược Sư để các Phật tử tại gia chọn lựa phù hợp với hoàn cảnh của mình.

* Lạy Sám hối:

- Sáng: Lạy Sám hối;

- Tối: trì 108 lần Chú Dược Sư hay 21 lần Chú Đại Bi;

- Hằng ngày lúc có thời gian rảnh thì trì niệm 1080 lần Nam mô Dược Sư Phật hay Nam mô Quán (Thế) Âm Bồ Tát.

* Trường hợp không Lạy Sám hối được thì:

- Sáng: trì 108 lần Chú Dược Sư;

- Tối: tiếp tục niệm 108 lần Chú Dược Sư; hoặc trì 21 lần Chú Đại Bi;

- Hằng ngày lúc có thời gian rảnh thì trì niệm 1080 lần Nam mô Dược Sư Phật hay Nam mô Quán (Thế) Âm Bồ Tát.

tung-chu-duoc-su-tai-nha-tieu-tru-benh-tat-cau-binh-an-2

Nghi thức trì tụng Chú Dược Sư tại nhà 

* Nếu có điều kiện thì Quý vị nên hành trì theo thời khóa chọn một giờ cố định trong ngày, trì chú, niệm Phật liền mạch và thực hiện đầy đủ bốn bước: 

1. Tịnh Pháp giới và lập ba đàn

2. Nguyện hương

3. Trì chú - Sám hối

4. Hồi Hướng công đức

Trường hợp hành trì nhiều chú một lúc thì có đọc tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn,nguyện hương và hồi hướng một lần duy nhất. Còn phần trì chú thì đọc liên tục các chú hoặc hành trì riêng biệt từng chú đủ bốn bước. Tùy thời gian bạn có thể sắp xếp hoặc theo thói quen bạn làm sao cho thấy mình thuận lợi, an lạc trong quá trình tu tập là được.

Nếu vì điều kiện không cho phép hành trì theo thời khóa, thì Quý vị có thể niệm Phật, trì chú bất kể thời gian nào trong ngày. Nếu quá bận, hãy niệm danh hiệu Phật. 

4 bước hành trì Chú Dược Sư

1. Tịnh Pháp giới và lập Ba Đàn:

- Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm! Phạ Nhật ra đà đà đổ một (7-21 lần)

- Thanh Tịnh Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (7-21 lần)

- Phóng Diệm Khẩu Ba Đàn Chân ngôn: Úm! Hạ Hùm. (7-21 lần)

2. Nguyện hương:

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phản phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự tánh làm lành

Cùng Pháp giới Chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này mà chỉ cần đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương

3. Trì chú - Sám hối:

• Bài tán Phật:

Ta Bà cảnh giới thật mong manh

Vì để giúp đời, nói Pháp kinh

Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng

Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh

Ba ngàn hóa Phật đồng gia hộ

Tám vị Bồ Tát chứng lòng thành

Giải kết tiêu tai tăng phúc thọ

Phúc duyên lợi lạc, sống an lành.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (3lần)

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN (Chú Dược Sư)

Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án! Bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã tam một yết đế tóa ha.

(Đọc từ Nam mô Bạc già…đến…tóa ha 108 lần).

Giải kết giải kết giải oan kết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính

Quỳ trước Phật đài cầu xin giải oan nghiệt

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!

Tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật!

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật!

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật!

(Đọc 3 lần từ Giải kết…đến …. Dược Sư Phật).

4. Hồi Hướng:

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phúc huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

tung-chu-duoc-su-tai-nha-tieu-tru-benh-tat-cau-binh-an-3

Nên tụng Chú Dược Sư hay Chú Đại Bi?

Nhiều Phật tử mới biết đến Phật pháp, muốn trì tụng kinh chú tại nhà nhưng chưa biết nên trì tụng loại chú nào, không biết khi nào nên tụng Chú Dược Sư, khi nào nên tụng Chú Đại Bi thì có thể tham khảo gợi ý dưới đây:

1. Những ai nhiều nghiệp quả, bị đồng liêu oán ghét, bị người nói xấu, vợ chồng bất hòa hoặc không hạnh phúc, tính tranh đấu hơn thua, hay tranh cãi, thường bị kiện tụng, nhiều bệnh tật hay nghèo khổ… muốn cầu sức khỏe tuổi thọ, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, giải trừ tính tình biển lận ích kỷ, giúp thích ăn chay trường... thì mỗi ngày trì 108 lần Chú Dược Sư.

2. Những ai đang tìm việc, hoặc khó có con, hoặc bị dọa sảy thai… muốn có công việc như ý, cầu có thai, thai nhi sinh ra khỏe mạnh; gia đình không gặp tai họa, bị bệnh tâm thần hay ma nhập, dâm dục... thì mỗi ngày trì 21 lần Chú Đại Bi.

3. Không có con, con cái bệnh tật quanh năm, có số yểu mệnh, muốn được trường thọ... Thì phát tâm vì hạnh phúc của các trẻ thơ mà cầu nguyện mỗi ngày trì 108 lần Chú Trường Thọ Diệt Tội. Hoặc gia đình có người thân bị bệnh nặng thì trì mỗi ngày trì 108 lần Đại minh Chương cú. Nếu cùng phối hợp với Chú Dược Sư hoặc Chú Đại Bi thì như hổ thêm cánh.

4. Nếu năm nào xem số thấy xấu hung tinh bao vây, hoặc đầu năm thấy nhiều điều không thuận... Hãy sắm sửa trái cây 5 màu, hương hoa nhang đèn trì Chú Tiêu Tai Cát Tường 108 lần mỗi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày, hay 108 ngày... thì không có tai họa nào không qua. Vì 28 Tinh Tú cùng 12 Thần Hoàng đạo và các Ác thần sẽ không dám phạm vào người trì Chú Tiêu Tai trong năm hạn. Hoặc nếu có tai họa thì cũng không đáng kể.

5. Ai bị bệnh tật thầy chạy, bác sĩ chê, hoặc dù trì tụng hay làm bất kỳ cách gì cũng không giải được thì hãy chí thành Lạy Sám hối Oan gia từ vài tháng đến một năm, lâu thì ba năm không tội nghiệp nào không tiêu trừ. Muốn gì mà không được.

6. Những ai tiền bạc kém, công ăn việc làm trục trặc, vợ chồng bất hòa, khó có con cái, con cái ngỗ nghịch... Hoặc trong nhà có người thân vừa mất thì mỗi ngày trì 7 - 21 biến Bảo Khiếp Ấn tối thiểu.

Xem thêm: Đức Phật dạy: 4 điều không tồn tại vĩnh viễn, biết buông bỏ ắt thảnh thơi hưởng phúc Trời

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận