Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Đức Phật dạy: Phóng sinh 1 lần, phúc báo đời đời

Kinh Chánh pháp niệm có dạy "tạo ra một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng". Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Phóng sinh một lần, phúc báo đời đời, nghiệp lành khai mở.

Đức Phật dạy: Phóng sinh 1 lần, phúc báo đời đời

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Đức Phật dạy: Phóng sinh 1 lần, phúc báo đời đời
Photo: internet

Luận Đại Trí độ dạy rằng: "Chưa dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sanh đệ nhất". Trong tất cả các tội ác, tộ sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, phóng sinh là công đức lớn nhất".

Còn kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: "Nếu ác nghiệp này có hình tướng thì cho đến cùng tận hư không cũng không dung chứa hết”.

Phật giáo không phân biệt giàu sang hèn quý, không so bì là người hay là vật, tất thảy chúng sinh đều đáng quý như nhau. Và thứ đáng quý nhất của muôn loài chính là mạng sống. Có mạng sống làm gì cũng có thể, không mạng sống dù một việc cũng không thể. Chính vì thế, phóng sinh được xem là thiên hạnh lớn nhất, bao trùm thiên hạ.

Nếu trong thời khắc sinh tử, có người lương thiện ra tay ngăn hoặc bỏ tiền mua rồi thả cho con vật được tự do thì đó là việc hành thiện đáng hoan nghênh nhất. Con vật cảm động vì được sống, bản thân ta nhẹ nhõm vì đã ngăn cản ác nghiệp, mỗi người đều mang trong mình điều lành như vậy thì thiện nghiệp nhân rộng.

Phong-sinh-1-lan-phuc-bao-doi-doi-0

Người hay vật sinh mạng đều trân quý như nhau, dẫu nhỏ bé bao nhiêu cũng là sự sống trên đời, hãy đứng ở vị trí, góc độ của chúng mà cảm nhận. Vì thế, Phật giáo không khuyên người ta phải mâm cao cỗ đầy, quanh năm cầu khấn thần Phật mà chỉ khuyên nên phóng sinh, nên làm điều thiện. Phật tại tâm, tâm tĩnh lòng an, phóng sinh tốt hơn tất thảy mọi lễ lạt.

Nếu là người hướng Phật, tin Phật và cung dưỡng Phật thì cần hiểu rằng: Phật không mang tới tiền tài danh vọng, không cho công cao lộc hậu, không cho thăng quan tiến chức, chỉ giúp con người hướng tới chân thiện mĩ và sự an nhiên. Mà an nhiên nào bằng phóng sinh, cứu sự sống, bồi đắp nào thiện bằng giải thoát sinh linh, nối dài sự sống.

Hàng ngày, chỉ cần gặp dịp là phóng sinh, không phải làm lễ, không cần hình thức, chỉ thành tâm và khuyên nhủ những người xung quanh cùng thực hiện để nghiệp lành nhân rộng là đủ để Phật chứng giám.

Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.

2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.

Quảng cáo
Phong-sinh-1-lan-phuc-bao-doi-doi-7

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.

4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.

6. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.

7. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.

8. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

9. Tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là thân mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật”.

Xem thêm: Tổng hợp 11 bài kinh nhật tụng mà Phật tử có thể trì trú tại gia

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo