Bảo hiểm nhân thọ là gì và bảo hiểm nhân thọ khác gì bảo xã hội?

Từ câu chuyện của Ngọc Lan, rất nhiều người quay lại tìm kiếm các thông tin về bảo hiểm nhân thọ. Trong đó có thắc mắc, bảo hiểm nhân thọ khác gì bảo hiểm xã hội?

Đỗ Thu Nga
11:04 12/04/2023 Đỗ Thu Nga
MXH Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bảo hiểm nhân thọ và những thông tin đinh

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Theo Wikipedia, bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa chủ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Trong đó, công ty bảo hiểm cam kết sẽ trả cho người thụ hưởng (được chỉ định từ khi làm hợp đồng) một khoản tiền (gọi là lợi ích), khi cái chết của một người được bảo hiểm xảy ra (thường là người giữ hợp đồng bảo hiểm). Tùy thuộc vào hợp đồng, thanh toán cũng có thể được thực hiện khi có các sự kiện khác như bệnh nan y hoặc bệnh hiểm nghèo xảy ra. Chủ chính sách thường trả phí bảo hiểm định kỳ hoặc một lần. Các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí tang lễ, cũng có thể được bao gồm trong các lợi ích người thụ hưởng. Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng pháp lý và các điều khoản của hợp đồng mô tả những hạn chế của các sự kiện được bảo hiểm. Các loại trừ cụ thể thường được ghi vào hợp đồng để giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm; ví dụ phổ biến là các yêu cầu liên quan đến tự sát, lừa đảo, chiến tranh, bạo loạn và hỗn loạn dân sự.

Theo khoản 13 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Việc tham gia bảo hiểm nhân thọ được xác lập bằng hợp đồng bảo hiểm giữa người tham gia với công ty bảo hiểm. Hợp đồng này phải tuân thủ các điều kiện được quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan.

Cụ thể, trong khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm định nghĩa: Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Theo đó, khi xảy ra sự kiện rủi ro mà các bên đã ả thuận trước về việc được hưởng bảo hiểm hoặc đến khi bảo hiểm đáo hạn, người mua bảo hiểm hoặc người được chỉ định hưởng bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm chi trả một số tiền nhất định. Số tiền này được căn cứ cụ thể vào số tiền bảo hiểm đã đóng và các điều khoản đã thỏa thuận ở trong hợp đồng.

Hiểu một cách đơn giản, bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm tự nguyện; là sản phẩm của các công ty kinh doanh bảo hiểm. Bảo hiểm được thiết kế với các quyền lợi, điều khoản rõ ràng nhằm bảo vệ người tham gia trước các biến số sức khỏe hoặc các rủi ro thân thể, tính mạng. Bên cạnh đó, tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng có thể coi là một hình thức tiết kiệm với mức lãi suất ổn định. 

Bao-hiem-nhan-tho-la-gi-va-bao-hiem-nhan-tho-khac-gi-bao-xa-hoi-7

Người mua bảo hiểm nhân thọ nhận được những quyền lợi gì?

Theo Thuvienphapluat, quyền lợi có thể được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là:

- Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với những người sau đây:

+ Bản thân bên mua bảo hiểm;

+ Vợ, chồng, cha, mẹ, con của bên mua bảo hiểm;

+ Anh ruột, chị ruột, em ruột hoặc người khác có quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng với bên mua bảo hiểm;

+ Người có quyền lợi về tài chính hoặc quan hệ lao động với bên mua bảo hiểm;

+ Người được bảo hiểm đồng ý bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm mua bảo hiểm sức khỏe cho mình.

- Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

(Điều 34 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022)

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thế nào?

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 không quy định thời hạn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, tại Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

- Đối tượng bảo hiểm;

- Số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm;

- Phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm; quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm;

- Thời hạn bảo hiểm, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm;

- Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

- Phương thức bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

- Phương thức giải quyết tranh chấp.

Như vậy, thời hạn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ do 2 bên tự thỏa thuận.

Đóng bảo hiểm nhân thọ thế nào?

Theo Điều 37, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022:

- Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số kỳ phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày.

- Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương chấm dứt thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 trong thời hạn 02 năm kể từ ngày bị chấm dứt và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.

- Trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm và không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm nhóm.

Mua bảo hiểm nhân thọ có rủi ro không?

Gần đây, vụ việc của diễn viên Ngọc Lan đã dậy lên trong dư luận câu hỏi: Mua bảo hiểm nhân thọ có rủi ro không? Nguyên nhân được cho là nằm ở việc, nữ diễn viên không đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, tin lời nói của nhân viên tư vấn nên quyết định mua bảo hiểm nhân thọ và đóng được 2,4 tỷ đồng. Song để rút được 10 tỷ đồng thì bắt buộc phải đóng BHNT 74 năm, do đó cô diễn viên này muốn rút số tiền đã đóng ra hạn chế các mất mát nhỏ nhất có thể. Qua sự việc trên, người mua bảo hiểm nhân thọ cần lưu ý các vấn đề sau:

- Lựa chọn công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín.

- Nghiên cứu đặc điểm các loại hình bảo hiểm nhân thọ.

- Nên cân nhắc tình hình tài chính của mình.

- Tìm hiểu các thủ tục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Điền các thông tin chính xác vào hợp đồng, bởi mọi sai sót đều khiến bạn gặp rắc rối.

- Tìm hiểu kỹ các quyền lợi trong hợp đồng.

- Các trường hợp được chi trả, bồi thường cũng phải đọc thật kỹ.

- Phí bảo hiểm nhân thọ và thời gian đóng phí vô cùng quan trọng.

- Hủy hợp đồng nhân thọ như thế nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ. 

Bảo hiểm nhân thọ khác gì bảo hiểm xã hội?

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội đều là những giải pháp giúp người tham gia bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ tài chính khi gặp những biến cố, tai nạn. Song, hai loại bảo hiểm này cũng có điểm khác biệt rõ rệt. 

Bao-hiem-nhan-tho-la-gi-va-bao-hiem-nhan-tho-khac-gi-bao-xa-hoi

Theo Luatvietnam, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội có những điểm khác sau:

Về tính tình nguyện:

- Bảo hiểm nhân thọ là hình thức tự nguyện, khách hàng có thể tham gia hoặc không tham gia.

- Bảo hiểm xã hội có tính bắt buộc hoặc tự nguyện tùy theo đối tượng cụ thể. BHXH hiện nay có 02 loại hình là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Về cơ quan, tổ chức thực hiện":

- Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của công ty kinh doanh bảo hiểm. 

- Bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện) đều do Nhà nước tổ chức và đảm bảo thực hiện.

Đối tượng hưởng bảo hiểm:

- Bảo hiểm nhân thọ: Người mua bảo hoặc hoặc người được tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền theo hợp đồng.

- Bảo hiểm xã hội chỉ giải quyết quyền lợi đối với người tham gia; Riêng trường hợp người tham gia BHXH tử vong, các quyền lợi về chế độ tử tuất sẽ được giải quyết cho thân nhân của người này. Nhưng không có sự chỉ định người hưởng bảo hiểm ở đây mà quỹ BHXH sẽ chi trả tiền chế độ cho những người thân đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Thời gian đóng bảo hiểm":

- Bảo hiểm nhân thọ: có tính linh hoạt tùy theo từng sản phẩm bảo hiểm và nhu cầu cũng như khả năng kinh tế của người tham gia. Thời hạn của gói bảo hiểm nhân thọ phổ biến nhất thường là từ 10 - 20 năm.

- Bảo hiểm xã hội: Người tham gia đóng ít nhất 20 năm thì mới đủ điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm để tính hưởng lương hưu khi về già.

Mức đóng bảo hiểm:

- Bảo hiểm nhân thọ: Khách hàng kinh hoạt trong việc lựa chọn mức phí, thời gian đóng, thời hạn hợp đồng... 

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động sẽ căn cứ trên tiền lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Quyền lợi về bảo hiểm:

- Bảo hiểm nhân thọ: Phạm vi hưởng bảo hiểm khi tham gia phụ thuộc vào thoả thuận giữa người mua và công ty bảo hiểm. 

- Bảo hiểm xã hội: Quyền lợi được hưởng theo luật quy định. BHXH bắt buộc sẽ bao gồm các chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Còn BHXH tự nguyện chỉ gồm chế độ hưu trí và tử tuất. Phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định, người tham gia mới được cơ quan BHXH giải quyết chế độ tương ứng.

Xem thêm: F0 điều trị tại nhà có được hưởng trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội không?

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bình luận