Liên hệ với chúng tôi

Sống

Những hành vi cư trú bị nghiêm cấm kể từ ngày 1/7 khi Luật Cư trú 2020 có liệu lực

Sống đẹp xin chia sẻ 13 hành vi cư trú bị nghiêm cấm kể từ ngày 1/7 khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực. Người dân cần nắm chắc để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình mình.

Những hành vi cư trú bị nghiêm cấm kể từ ngày 1/7 khi Luật Cư trú 2020 có liệu lực

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Những hành vi cư trú bị nghiêm cấm kể từ ngày 1/7 khi Luật Cư trú 2020 có liệu lực
Photo: internet

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 với những quy định mới liên quan đến cư trú giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân. Dưới đây là những hành vi bị nghiêm cấm về cư trú có hiệu lực từ ngày 1//7/2021:

1. Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.

2. Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú.

4. - Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác. 

- Không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ chưa đủ điều kiện đăng ký cư trú.

- Xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái quy định của pháp luật.

13-hanh-vi-cu-tru-bi-nghiem-cam-ke-tu-ngay-1-7
Luật Cư trú 2020 có nhiều điểm mới cần chú ý

5. Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật.

6. Tự đặt ra thời hạn thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái quy định pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về cư trú.

Quảng cáo

7. Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ về cư trú trái với quy định pháp luật.

8. Lợi dụng việc thực hiện quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

9. Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú.

10. Làm giả giấy tờ, tài liệu, dữ liệu về cư tr5us; sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú.

- Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú; khai man điều kiện, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

- Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

11. Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

12. Đồng ý cho người khác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

13. Truy cập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin Cơ sở dữ liệu về cư trú.

9 trường hợp sẽ bị xóa đăng ký thường trú theo Luật Cư trú 2020 là những ai?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo