Từ khoá: "từ bi"

Đức Phật dạy: Ở đâu có từ bi, ở đó có hạnh phúc và an vui

Nếu lấy việc giúp người làm niềm vui thì vận khí càng vượng, cuộc đời càng an yên. Bởi vậy mới, nói, từ bi chính là phong thủy tốt nhất.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12:40 07/07/2023

Từ bi chứa đựng sức mạnh làm tan chảy mọi trái tim sắt đá nhất

Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy luyện tập từ bi. Nếu bạn muốn chính mình hạnh phúc, luyện tập từ bi.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 03/06/2022

Từ bi chính là phong thủy tốt nhất: Ở đâu có từ bi, ở đó có hạnh phúc

Một trong những cảm giác quấy nhiễu tâm an tịnh là lòng hận thù. Chất hóa giải là lòng từ bi. Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy luyện tập từ bi. Nếu bạn muốn chính mình hạnh phúc, luyện tập từ bi.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 07/04/2022

Phật dạy: Từ bi là vũ khí vạn năng, xóa tan hết thảy mọi bất thiện trong cuộc sống

Từ bi đối với toàn thể chúng sanh, từ bi với chính mình sẽ mang một ý nghĩa to rộng hơn, giúp mở rộng con tim mình và khiến mình trở nên cao cả, bén nhạy và nhiều nghị lực hơn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11:00 21/03/2022

Lợi lạc của việc tin và sống theo định luật nhân - quả

Nhân quả biến tôi trở thành nhà điêu khắc, kiến trúc sư cho cuộc đời tôi và là người kế thừa duy nhất mọi hành động tốt xấu của tôi.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 16/03/2022

Bản chất đích thực của Từ Bi trong Phật giáo

Từ bi khiến người ta vận dụng tâm tư khả năng phương tiện để làm cho mọi người mọi loài thoát khổ được vui. Chưa cần phải là một giảng sư thao thao bất tuyệt trên pháp tòa, chỉ cần làm cho bất cứ người nào gặp chúng ta đều tìm thấy được sự an ổn cũng là công đức tu hành của một người đệ tử Phật.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 06/08/2021

Đốt liều sự cúng dường giá trị tâm linh cao lớn nhất

Đốt liều trong Phật giáo là nghi thức tấn hương cho các vị mới thọ giới tỳ kheo. Sau nghi lễ này trên đầu của người xuất gia, thường có 3 vết sẹo tròn, đây là dấu vết việc đốt hương (đốt thân thể) cúng dường chư Phật.

Hoài Lương
Hoài Lương 08:40 02/08/2021

Tế lễ và lợi ích theo đúng lời Phật dạy

Tế lễ được thành công thì người chủ tế phải trong sạch, quốc vương phải trong sạch, đặc biệt là không có sự hối tiếc trước, đang và sau khi tế lễ. Muốn cho lợi ích cuộc tế lễ lớn hơn thì “ hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ”

Hoài Lương
Hoài Lương 08:14 12/07/2021

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh: “Còn sống còn làm từ thiện”

“Có phát tâm không luyến tiếc mới là người tu hành. Việc làm cụ thể của phát tâm chính là làm từ thiện”, hòa thượng Thích Nhuận Thanh, cố Trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh Bình Phước cười nói

Hoài Lương
Hoài Lương 09:49 22/06/2021

3 cảnh giới cao nhất của nhân sinh mà con người cần học: Thiện tâm, khoan dung và từ bi

Khoan dung là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời vạn vật. Phật gia giảng: Lòng từ bi có thể bao dung đất trời vạn vật, dung hợp vạn vật, như mùa xuân tốt tươi…

Nguyễn Thanh Thủy
Nguyễn Thanh Thủy 10:03 28/04/2021