Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Người đệ tử Phật phải kiểm soát bản ngã của mình

Nhân Quả nhiều kiếp ta không có lường hết được, nếu như ta chỉ nhìn qua một đời. Chỉ có người đệ tử Phật biết tu tập, kiểm soát được bản ngã của mình thì mới thoát sự khốn đốn trong cuộc sống

Người đệ tử Phật phải kiểm soát bản ngã của mình

Xuất bản:

Hoài Lương
Người đệ tử Phật phải kiểm soát bản ngã của mình
Photo: internet

Một người hung dữ, bạc ác nhưng lại giàu? Các Bậc Thánh Hiền cứ phải trả lời rằng: "Đừng nhìn vào một kiếp hiện tại". Vì người hiền thật ra ở kiếp xưa đã từng gây ác nghiệp. Nên họ có một thời gian bị trừng phạt ở dưới Địa Ngục, cho nên bây giờ người đó trở nên hiền.

Vì sự trừng phạt đúng nghĩa ở dưới Địa Ngục cũng làm cho tâm họ chùng xuống, khi bản ngã giảm xuống, cũng làm cho tâm họ hiền lại.

Còn người bạc ác, hung dữ, hách dịch, mà cứ giàu sang là do cái Phước kiếp trước của họ còn, nên người đó được giàu. Mà tại sao ta giàu rồi lại hung dữ. Vì khi bản thân giàu rồi thì bản ngã tăng lên...Đó là quy luật của tâm lý.

Chỉ có người đệ tử Phật biết tu tập, kiểm soát được bản ngã của mình. Thì khi giàu rồi vẫn không dữ, mà vẫn khiêm tốn. Và biết rằng mình cầm tiền trong tay là cầm một đống trách nhiệm, xài đồng nào phải đúng đồng đó.

nguoi-de-tu-phat-phai-kiem-soat-ban-nga-cua-minh-01
Khi ta giàu thì bản ngã ta tăng lên...Đó là quy luật của tâm lý khiến cho cuộc sống thêm đau khổ, rơi vào địa ngục

Trong cuộc sống mỗi khi ta thấy ai phạm lỗi thì sẽ xuất hiện hai ý nghĩ:

1 - Tức giận vì cái lỗi của người đó.

2 - Mong người đó đừng phạm lỗi nữa.

Mà người phàm phu thì rất là dễ tức giận vì cái lỗi của người khác. Bây giờ người đệ tử Phật biết tu hành rồi thì phải nuôi giữ ý nghĩ là mong cho người khác đừng phạm lỗi nữa. Vì trong cuộc sống ta sẽ gặp rất nhiều người phạm lỗi với bản thân, gia đình ta, Tổ Quốc và Đạo Pháp của ta.

Quảng cáo

Nhưng ta đừng tức giận vì điều đó. Cái quan trọng nuôi ý nghĩ là làm sao cho người đó đừng phạm lỗi nữa. Đây là chỗ để ta thoát khỏi sự phàm phu của con người.

Phải cố gắng, vì đây là bản lĩnh tu hành của người đệ tử Phật. Chứ còn hễ thấy ai phạm lỗi là ta giận sôi lên...Thì bản thân chính là người phàm phu, chỉ gây thêm rắc rối cho cuộc đời.

nguoi-de-tu-phat-phai-kiem-soat-ban-nga-cua-minh-02
Người đệ tử Phật biết tu hành rồi thì phải nuôi giữ ý nghĩ là mong cho người khác đừng phạm lỗi nữa

Ví dụ như bây giờ ta thấy thằng bé ăn cắp liền bắt lại. Ta khuyên, đánh đòn nó, hoặc bản thân phải dùng đến biện pháp đưa đứa bé vào trại cải huấn để vừa giam vừa dạy, để nó không tái phạm. Nhưng có đứa lì khủng khiếp, khi ra trại thằng bé vẫn làm một tên trộm cướp. Và như vậy ta làm tất cả biện pháp mà vẫn không thể cảm hóa đứa bé được.

Ta thấy có những người ác tâm hung dữ, mà bằng tất cả biện pháp của thế gian vẫn không thế chuyển hóa được. Thì chỉ còn một chỗ cuối cùng cho những người ác đó đi đến là Địa Ngục. Mà Địa Ngục thì xử rất tàn bạo. Ở dưới Địa Ngục người ác bị Quỷ Sứ đánh đập, hành hạ cho đến khi nào thật tâm hối hận và thật tâm biết nhận lỗi thì mới hết đánh.

Chính vì ở dưới Địa Ngục mà người ta hối hận thật sự, nên cái ngã người ta hiền xuống từ từ, và họ biết khiêm tốn lại.

Đó là lý do mà có rất nhiều người một kiếp xưa phạm tội nặng bị đày đoạ ở Địa Ngục một thời gian. Rồi đầu thai trở lại làm thú hoặc làm một người rất hiền.

Từ bản ngã quá lớn đưa đến cõi địa ngục

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo