Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho mình trong hiện tại và mai sau

Phật dậy, gieo trồng phước đức là những thứ nằm trong khả năng của tất cả chúng sinh, chỉ là ta có thực sự lưu tâm để thực hiện nó mỗi ngày hay không.

Gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho mình trong hiện tại và mai sau

Xuất bản:

Hoài Lương
Gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho mình trong hiện tại và mai sau
Photo: internet

Nếu ta có tình thương yêu - hãy cho đi, nếu có tài năng - hãy giúp đời, có sức khỏe - hãy cống hiến, phụng sự, hy sinh. Tức là ta cứ làm cho mình mất đi, trống đi, không giữ lại cái gì cho mình thì trời đất cứ lấp đầy lại mãi.

Sở dĩ trên đời xuất hiện những thiên tài cũng bởi lý do này. Do nhiều đời trước, khi biết cái gì họ cũng chỉ hết cho người khác mà không giấu giếm nên những đời sau từ khi còn bé họ đã bộc lộ tài năng phi thường.

gieo-trong-phuoc-duc-de-lam-loi-lac-cho-minh-cho-doi-5
Khi làm phước chúng ta phải rất kín đáo, im lặng, khiêm hạ

Nếu xét trên tài sản thì việc đem của cải đi giúp đời, giúp người, giúp đạo là âm. Nhưng nếu nói trên phương tiện thì làm phước chưa là âm hay dương. Có điều, sau khi làm phước nếu ta đem khoe là dương đó là quy luật âm dương của việc làm phước.

Người nào làm phước rồi đi kể lại với người khác để khoe là dương. Càng khoe nhiều chừng nào thì phước càng hết nhanh chừng đấy. Còn làm phước mà kín đáo, không khoe khoang là âm nên phước rất dồi dào. Do đó khi làm phước chúng ta phải rất kín đáo, im lặng, khiêm hạ là vì vậy.

Đó là lý do mà trong công hạnh của Bồ tát Đại Thừa, Phật dạy các Bồ tát rất kỹ, làm vô số việc công đức nhưng phải xem như không. Có vậy thì công đức của Bồ tát mới đến vô tận, vô biên để có thể thành Phật. Phật quả là tuyệt đối, là vô biên vô lượng. Nên chừng nào ta làm vô số điều công đức với chúng sinh mà không bao giờ hé môi thì mới đạt được.

Quảng cáo

Còn nếu hé mối nửa lời thôi thì bắt đầu có cái giới hạn, không đạt được Phật quả. Nguyên tắc luật âm dương là như thế. Chúng ta cũng phải học hạnh đó, cố gắng siêng làm phước mà đừng chấp công, đừng khoe khoang. Đó vừa là đạo đức mà cũng là luật âm dương.

gieo-trong-phuoc-duc-de-lam-loi-lac-cho-minh-cho-doi
Trong việc làm phước, nếu cái ta hưởng thụ bên ngoài rất ít, trong khi công đức làm bên trong rất nhiều thì phước ta hưởng rất lâu, sự thành công của ta cũng rất bền

Bên cạnh đó, trong việc làm phước, nếu cái ta hưởng thụ bên ngoài rất ít, trong khi công đức làm bên trong rất nhiều thì phước ta hưởng rất lâu, sự thành công của ta cũng rất bền. Ví dụ chúng ta đi chùa và cúng cho chùa 5 triệu đồng, rồi sau đó mình đi ăn chơi hết 10 triệu đồng thì cái phước mình làm cho chùa từ từ mất luôn, do ta đã hưởng phước nhiều hơn cái mình cúng.

Những gì chúng ta cúng dường, làm phước là âm đức, còn cái mình hưởng thụ ăn chơi xa hoa là dương. Cho nên nếu chúng ta hưởng nhiều mà làm phước ít, tức là cái dương nhiều, cái âm ít thì ta sẽ dần hết phước, không giàu được nữa, có khi còn rơi vào nghèo khó luôn.

Người nào khôn ngoan, làm phước thật nhiều mà hưởng rất ít thì phước của họ rất bền, sau này sự nghiệp thành công rất lâu, chết rồi qua cõi kia tiếp tục hưởng phước.

Phật dạy: Thành công của đời người quy tụ ở 4 tố chất phước, trí tuệ, sức khỏe và đạo đức

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo