Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Trong Phật giáo Thần Tài là các vị nào?

Thần Tài là vị Thần đã rất quan thuộc trong đời sống tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam. Tuy nhiên đó không phải những Thần Tài theo cách hiểu thông thường.

Trong Phật giáo Thần Tài là các vị nào?

Xuất bản:

Hoa Nguyễn
Trong Phật giáo Thần Tài là các vị nào?
Photo: internet

Khi Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài thành lập được một tu viện vì đã nhận được cúng dường của một trưởng lão giàu có là Cấp Cô Độc (Anathapindika). Ngoài ra các vị vua và những nhà tài trợ lớn của các quốc gia khác nhau cũng đã tài trợ cho tu viện rất nhiều.

Vì vậy, tất cả các đệ tử Phật giáo, dù là người xuất gia hay thế tục, đều cần đến sự hỗ trợ về tiền bạc như nhập thất, đọc học viện Phật giáo, phiên dịch kinh sách, thành lập thiền đường,... Số tiền mà các đệ tử Phật giáo nhận được có thể do sự hỗ trợ từ người khác hoặc cũng có thể do việc kinh doanh của cư sĩ, đặc biệt là chư Tăng và Tăng đoàn.

than tai 2

Trong Phật giáo (đặc biệt là Mật giáo), có nhiều loại thần hộ mệnh khác nhau của Thần Tài, và thậm chí nhiều vị thần có đức tính làm tăng sự giàu có. 

Phật và Bồ Tát chính là Thần tài trong Phật giáo

Phật Kim Cương Trì (Vajradhara): Kim Cương Trì là Đức Phật nguyên thủy trong Mật tông. Đây chính là một pháp môn kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa, được hình thành vào khoảng từ thế kỷ 5 - 6 tại Ấn Độ. Phật Kim Cương Trì là bản thể tối cao của tất cả chư Phật trong ba đời và là tinh túy của tam thân. Ngài có thể giúp tín đồ rời bỏ mọi kiếp khổ nạn, cuối cùng đạt được cuộc sống giàu sang, hưởng vinh hoa phú quý.

than tai 3
Quảng cáo

Phật Dược Sư (Bhaiṣajyaguru): Dược Sư Như Lai phát nguyện Kinh Dược Sư gồm có mười ba đại nguyện. Nguyện thứ 3 trong kinh nói rằng: “Nguyện khi ta đắc Bồ-đề trong kiếp sau, ta sẽ dùng trí huệ vô lượng, vô biên và chứng quả. Tất cả chúng sinh đều có thể có được nhiều thứ vô tận”. Nguyện thứ 12 là: “Đem thức ăn cho người đói khát và nói pháp khiến họ hoàn toàn an vui tu hành". Còn nguyện thứ 13 là: “Đem áo quần cho những chúng sinh nghèo không có áo mặc, giúp họ đầy đủ y phục hoa hương”.

than tai 4

Phật Bửu Sanh (Ratnasambhava): là một trong năm vị Phật Dhyani (Ngũ Trí Như Lai), còn gọi là "Năm vị Phật Thiền" của Phật giáo Đại thừa, Kim cương thừa hay Mật tông. Ở Tây Tạng, Ngài còn được gọi là Ngũ Tính tài thần và Phổ Hiền Bồ Tát. Trên tay Ngài cầm bình báu hoặc chuỗi hạt mani (摩尼珠), tượng trưng cho sự viên mãn và thịnh vượng của các tín đồ. Vì vậy Ngài cũng chính là một vị Thần tài trong lòng các tín đồ Phật giáo.

Đa Bảo Như Lai (Prabhūta-ratna): là vị cổ Phật trong quá khứ, giáo chủ của Bảo Tịnh thế giới phương Đông trong Kinh Pháp Hoa. Ngài mang đến cho chúng sinh tất cả của cải trong và ngoài thế gian.

Trì Kim Cương Hải Âm Như Lai: là một vị vương gia cao quý và vô cùng từ bi.  Ngài giúp những tín đồ của Phật giáo thoát khỏi kiếp lầm than, giúp cuộc sống trở nên giàu sang, phú quý, sung túc, đủ đầy. 

Xem thêm: Lời Phật dạy về nợ nần ở đời: Người khác nợ bạn cái gì, ông trời sẽ trả lại bạn gấp đôi

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo