Liên hệ với chúng tôi

Sống

Văn khấn Mùng 1 tháng Chạp (Mùng 1 tháng 12 Âm lịch) đầy đủ nhất

Mùng 1 tháng Chạp (hay Mùng 1 tháng 12 Âm lịch) cũng giống như ngày đầu tiên của các tháng trước đó, người Việt thường sắp lễ cúng gia tiên, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình. Bài văn khấn Mùng 1 tháng Chạp giống như lời thỉnh của con cháu đến ông bà tổ tiên.

Văn khấn Mùng 1 tháng Chạp (Mùng 1 tháng 12 Âm lịch) đầy đủ nhất

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Văn khấn Mùng 1 tháng Chạp (Mùng 1 tháng 12 Âm lịch) đầy đủ nhất
Photo: internet

Vì sao phải cúng Mùng 1 tháng Chạp (Mùng 1 tháng 12 Âm lịch)?

Người Việt quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", vì thế, cứ đến Mùng 1 hàng tháng, gia đình nào cũng sẽ làm lễ cúng thổ công, gia tiên để cầu mong một tháng tốt lành, may mắn. 

Thông thường, cúng Mùng 1 sẽ có các lễ vật: hương, hoa quả tươi, trầu cau, nước sạch, nến, mâm cỗ chay (hoặc mâm cỗ mặn với gia đình không theo Đạo Phật). 

Van-khan-Mung-1-thang-Chap-Mung-1-thang-12-Am-lich-day-du-nhat

Và mâm lễ cúng ngày mùng 1 tháng Chạp cũng vậy, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chuẩn bị như mọi tháng là được. Và người dân cũng tiến hành lễ cũng y như các tháng khác trong năm.

Với những gia đình có ý định lên cả chùa thắp hương thì sẽ chuẩn bị lễ chay theo quan điểm nhà Phật. Bên cạnh đó thì có thể viết thêm sớ cầu an.

Văn khấn Mùng 1 tháng Chạp (Mùng 1 tháng 12 Âm lịch) chi tiết nhất

Văn khấn Thổ Công và các vị thần ngày Mùng 1 tháng Chạp

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Van-khan-Mung-1-thang-Chap-Mung-1-thang-12-Am-lich-day-du-nhat-7

Văn khấn gia tiên Mùng 1 tháng Chạp

Nam mô A Di Đà Phật!  (3 lần kèm 3 lạy)

Quảng cáo

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

- Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ..... (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!  (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn Mùng 1 tháng Chạp ngoài trời

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

Tín chủ con là... sinh năm...

Ngụ tại...

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm... Âm lịch.

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.

Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Xem thêm: Ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ và văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo