"Phật từ bi, thánh một ly cũng chấp" nghĩa là gì?

"Phật từ bi, thánh một ly cũng chấp" là câu nói quá quen thuộc với các thanh đồng. Thế nhưng, trong số chúng ta, không phải ai cũng thấu tỏ.

Đỗ Thu Nga
06:00 03/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Các Thánh các Mẫu đều là những anh hùng dân tộc, sau khi "thác" thì được tín ngưỡng dân gian thờ phụng hoặc là các vị thánh trong truyền thuyết hiển linh để cứu nhân độ thế. Các vị Thánh này vốn dĩ vẫn ở trong luân hồi lục đạo, nên mới có câu "Phật từ bi, Thánh một ly cũng chấp".

Tuy nhiên, cách hiểu trên chưa chính xác. Bởi lẽ, trong Thánh tích về cuộc chiến Sòng Sơn Thánh Mẫu Liễu Hạnh được Phật cứu, từ đó Ngài quy thuật theo Phật, đắc quả vị Bồ tát. Vậy Ngài cũng "Thánh một ly cũng chấp"?

Phat-tu-bi-thanh-mot-ly-cung-chap-nghia-la-gi-7

Nếu cho là "Thánh một ly cũng chấp, vậy ta biện đủ lễ rồi không còn gì để chấp nữa, tại sao khổ vẫn hoàn khổ, nếu cứ lễ nọ lễ kia cho đủ bộ rồi cầu được ước thấy thì không bao giờ có cả.

Người xưa nói "Nhất nhật hành thiện, phước tuy vị chí họa tự viễn hỉ, nhất nhật hành ác, họa tuy vị chí phước tự viễn hỉ “, tức là "Một ngày làm phước lành phước tuy chưa đến, mà tai họa đã lánh xa, một ngày làm dữ tai họa tuy chưa đến nhưng phước đã lánh xa".

Vậy "Thánh một ly cũng chấp" rút cục có ý nghĩa như thế nào? "Chấp" không phải đơn thuần là chấp lễ, chấp bái, mà chấp ở đây là: CHẤP TÂM. 

Đạo Phật dạy, một là phá "chấp", tức có gì ràng buộc thì chúng ta cần tìm các phá bỏ. Hai là xả chấp, chúng ta không phá nhưng bỏ quên nó rơi xuống, không dính vô ta nữa. 

Giống như loài sen, mọc lên từ bùn nhơ nhưng ra khỏi bùn, nó lại rực rỡ, sáng chói, tỏa hương thơm ngát. Đó mới là thực chất của tu hành theo Đại thừa, hay tu Pháp hoa. 

Trong khi tu theo Tiểu thừa, chúng ta có sự đối nghịch, nên cái gì làm trở ngại thì phá nó; nhưng từ sự phá trừ đó khiến chúng ta trở thành cố chấp.

Phat-tu-bi-thanh-mot-ly-cung-chap-nghia-la-gi-0

Còn "Thành một ly cũng chấp" ở đây còn bao hàm ý nghĩa nhà ngài tự như cán cân công lý, cân nhắc xem xét giữa công và tội, giữa những gì ta gieo nhân và công đức tu tập ở đời này, kiếp này để quyết định ta có được như những gì ta cầu không.

Tóm lại, chữ "chấp" của nhà Thánh là cái chấp công bằng, chứ không phải là chấp sân, si. Chấp công bằng đó chính là ý nghĩa thực của "1 ly cũng chấp".

Câu nói, "Thánh 1 ly cũng chấp" có ý nghĩa sâu sắc. Từ sự "chấp" công bằng giữa nhân và quả của nhà ngài, đã hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Chúng ta tu nhân tích đức thì sẽ nhận về những quả ngọt cho ta và hậu thế "Người làm ác thì bị quả báo ác, người làm thiện sẽ nhận được điều tốt lành” (Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai).

Xem thêm: Phạm 1 trong 5 hành vi sau, phúc báo chiết giảm, tổn thọ, hao tài lộc

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận