Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Muốn thờ Thần Phật linh ứng phải làm lễ khai quang điểm nhãn - quan điểm này đúng hay sai?

Khai quang cũng chính là tu tập để đạt được cái gương trí tuệ sáng rỡ soi sáng chốn nhân gian. Ấy vậy mà lại có quan điểm cho rằng, muốn thờ Thần Phật linh thì phải làm lễ này.

Muốn thờ Thần Phật linh ứng phải làm lễ khai quang điểm nhãn - quan điểm này đúng hay sai?

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Muốn thờ Thần Phật linh ứng phải làm lễ khai quang điểm nhãn - quan điểm này đúng hay sai?
Photo: internet

Thực tế chứng minh, có không ít người quan niệm mê tín rằng, nếu không làm lễ khai quang điểm nhãn (tức đưa Thần Lực của Phật an ngự vào tôn tượng) thì những loài ma quỷ sẽ nhập vào. Điều này làm ảnh hưởng đến việc hương khói, cúng dường.

Hoặc cũng có quan niệm mù quáng cho rằng, nếu không được khai quang điểm nhãn thì tượng thờ sẽ không thiêng, xin gì, cầu gì cũng không được. Đó là những người không hiểu biết về khai quang điểm nhãn trong Đạo Phật. 

Khai quang điểm nhãn không phải là hình thức mê tín. Khai quang điểm nhãn là lễ cúng dường Phật Bồ Tát, hay nó giống như một nghi lễ khai mạc cho một vĩ nhân. Nghi lễ này là dịp thuyết minh cho chúng sinh hiểu rõ hơn về Đức Phật, để đại chúng thấy được hình tượng thiện lành, khởi tâm niệm Phật muốn noi theo.

Việc khai quang điểm nhãn giúp chúng ta hiểu rằng: Mọi sự việc trên đời này đều có nhan quả. Thờ Phật, Bồ Tát không phải để cầu xin ban lộc phước. Cuộc đời con người, nếu tạo thiện nghiệp sẽ được ban quả ngọt, còn gây ra ác nghiệp ắt sẽ gặp quả báo.

Khai quang cũng chính là tu tập để đạt được cái gương trí tuệ sáng rỡ, soi rọi mọi chốn nhân gian. Chính vì thế, nghi lễ khai quang điểm nhãn chính là nhắc nhở đại chúng luôn hành trì Phật pháp, tịnh tâm để đạt đến quả vị Phật.

Khai-quang-diem-nhan-de-Than-Phat-linh-ung-dung-hay-sai-8

Vậy ai là người có tư cách khai quang điểm nhãn cho tượng Phật? Người khai quang là người có trí tuệ, tâm thanh tịnh. Là người phải thông suốt tường tận về kinh luận của Phật Bồ Tát, khởi nguồn và ý nghĩa mà các Ngài biểu đạt.

Bởi vì mọi người phải giải thích rõ ràng, minh bạch cho đại chúng, không được phép hiểu trên hình thức mà phải xuất phát từ tâm tu tập. Và phải giải thích ý nghĩa giáo dục một cách chuyên sâu, để tránh đưa đại chúng lạc vào mê tín.

Chú niệm hương trong nghi lễ khai quang điểm nhãn:

Nam mô hách hách dương dương.

Nhật xuất Đông Phương.

Vạn sự Thần Pháp kiết tường.

Hộ Thân đệ tử thủ chấp phân hương.

Họa Linh phù Tiên Sư Tổ Sư chứng giám.

Án Thiên linh linh.

Án Địa linh linh.

Ngã linh thân phù lai ứng hiện.

Án thiên viên – địa phương – thập nhị công chương.

Thân Phù đáo thử trừ tà ma, quỷ mị bất đáo vãng lai.

Trừ bá bệnh, trừ tai ương.

Quảng cáo

Nam Mô Phật Tố minh dương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chú hội tổ

Nam mô Phật Tổ Như Lai chứng minh.

Đạt Ma tổ sư chứng minh.

Nam mô Tam Giáo Đạo Sư Tam Thập Lục Tổ.

Tổ Xiêm, Tổ Lèo, Tổ Miên, Tổ Mọi.

Mình dưới Châu Giang – Bà lai đàng chà.

Mẹ sanh, mẹ lục, ông lục Phật Tổ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lỗ Ban Chơn Tử.

Thập nhị Thời Thần. 12 vị Thần Bùa, Thập Lục Ông Tà Bà Tà, Bà Lục.

Chú khai quang – điểm nhãn

Phụng thỉnh Thổ Địa chi thần

Hoặc – Phụng thỉnh Tài Thần

Giáng hạ tại vị chứng minh – kim vì ân chú tên là: … Tuổi … Phát tâm phụng thờ cốt vị. Xin ngài giáng hạ nhập vô – hồn nhãn nhập nhãn – hồn nhĩ nhập nhĩ – hồn tâm nhập tâm – túc bộ khai quờn – tâm can, tì phế, thận – cấp cấp linh linh.

Điểm nhãn nhãn thông minh.

Điểm nhĩ nhĩ thinh thinh.

Điểm khẩu khẩu năng thuyết.

Điểm phủ túc thông hành.

Cấp cấp như luật lệnh.

Xem thêm: 4 bài kinh Phật hay dành cho Phật tử tại gia: Trì tụng để nuôi dưỡng thiện tâm

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo