Danh sách 110 trường Đại học, Học viện xét học bạ tuyển sinh năm 2023

Dưới đây là danh sách thông tin 110 trường Đại học, học viện xét học bạ tuyển sinh. Các bạn thí sinh cần đặc biệt chú ý để không bỏ qua các cơ hội.

Đỗ Thu Nga
17:45 29/06/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thông tin xét học bạ tuyển sinh đại học năm 2023 của các trường đại học, học viện như sau:

danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-0
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-9
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-8
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-7
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-6
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-5
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-4
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-3
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-2
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-1
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-11
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-00
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-99
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-88
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-77
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-66
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-55
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-44
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-33
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-22
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-09
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-08
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-07
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-06
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-05
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-04
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-03
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-02
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-01
danh-sach-110-truong-dai-hoc-hoc-vien-xet-hoc-ba-tuyen-sinh-nam-2023-001

Liên quan đến công tác tuyển sinh Đại học, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thông tin: Năm 2023, Bộ không ban hành quy chế tuyển sinh mới.

Công tác tuyển sinh vẫn áp dụng quy chế, quy trình như năm 2022. Điều này nhằm tạo sự ổn định về tâm lý cho thí sinh, giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất trong học tập. 

Xem thêm: Cập nhật chi tiết lịch thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân 2023

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận