Từ khoá: "vua Việt"

Khi vua Việt tự trách mình: Chuyện ít biết về chiếu tự xét của Lê Nhân Tông

Người xưa quan niệm, vua là con trời, thay trời chăm dân. Vì thế khi thiên tai, dịch bệnh ập xuống, các vị vua thường làm nghi lễ tạ lỗi với trời, tự trách mình để tai họa không giáng xuống muôn dân nữa.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 16/08/2022

Chuyện về những lễ minh thệ âm vang lịch sử

"Làm tôi tập trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết chết" - đó là 1 lời thề trong sự kiện hội thề ở đền Đồng Cổ phía Tây kinh thành Thăng Long thời vua Trần Thái Tông.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 12/08/2022

Vua, chúa nước Việt thời xưa đã cầu lời nói thẳng như thế nào?

Lý Nhân Tông là vị vua đầu tiên trong sử Việt xuống chiếu "cầu lời nói thẳng" và điều này đã được chép lại trong Đại Việt sử ký toàn thư.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 11/08/2022

Dung nhan các vị vua Việt được sử sách miêu tả thế nào?

Thời xưa, thường dân không được phép nhìn mặt vua. Khi vua xa giá ra ngoài, dân chúng phải quỳ rạp bên đường, đầu cúi sát đất, ai dám ngẩng nhìn sẽ bị khép tội khi quân, phạm thượng. Thậm chí dung nhan của vua không được vẽ lại để truyền ra...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 10/08/2022

Thú ngao du của các vị vua Việt: Hiếm có ai đi nhiều như Lý Cao Tông, đi xa như Trần Nhân Tông, Khải Định

Nhắc về chuyện ngao du của vua Lý Cao Tông, Đại Việt sử ký toàn thư chép "vua ngự khắp núi sông, phàm ngự đến đâu mà có thần linh đều cho phong hiệu và lập miếu để thờ".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 09/08/2022

Vua Việt từng ban hành những quy định 'thép' nghiêm trị vật nuôi gây hại thế nào?

Các triều đại quân chủ ở Việt Nam từng đưa ra những quy định vô cùng chặt chẽ về trách nhiệm của chủ sở hữu, quản lý vật nuôi gât hại cho con người.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 29/01/2022

Chuyện vị vua Việt trút long bào, xắn quần cày ruộng va phải 1 hũ vàng, 1 hũ bạc

Lê Đại Hành là vị vua đầu tiên của nước Việt thực hiện lễ Tịch điền. Ông trút long bào, xắn quần lội xuống ruộng cày bừa cùng nông dân. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 07:00 19/11/2021