Từ khoá: "vãng sinh"

Sự thật đằng sau câu chuyện sư trụ trì thả chuột để chọn người kế thừa khiến ai cũng phải suy ngẫm

Tại ngôi chùa nọ, có một vị sư trụ trì cảm thấy mình lớn tuổi, sắp vãng sinh Phật cảnh. Vì vậy trong những người đệ tử của mình, ông muốn chọn một người xuất sắc nhất để kế thừa y bát.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 06:00 05/03/2022

Mục đích cao cả của Niệm Phật là gì?

Niệm Phật chính là tích đức. Niệm một danh hiệu Phật liền có thể làm cho ba nghiệp thanh tịnh, đó là sự minh chứng niệm Phật đầy đủ Giới học.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 31/12/2021

Điều kiện để được vãng sinh về cõi Tây phương Cực Lạc theo quan điểm nhà Phật

Con đường tu để đến cõi Cực Lạc là có đủ tín, nguyện, hạnh. Tín là tin hoàn toàn nơi Phật trí, nguyện là phải phát nguyện vãng sinh, hạnh là công đức tu tập.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 08:58 29/07/2021

Oan gia trái chủ là gì và cách hóa giải Oan gia trái chủ

Oan gia trái chủ là hết thảy các chúng sanh trong trời đất hoặc hữu hình hoặc vô hình, tới đòi chúng ta trả các món nợ ác nghiệp mà ta đã gây ra trong tiền kiếp. Con người khi sống không biết cách hóa giải oán hận nên dễ gây ra oan oan tương báo. Vậy cách hóa giải oan gia trái chủ là gì?

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 13:18 17/01/2021

Cúng 49 ngày là gì? Tục lệ cúng 49 ngày có ý nghĩa như thế nào?

Theo phong tục của người Việt Nam, việc cúng tuần đầu, cúng 49 ngày, 100 ngày được xem là một việc làm hết sức quan trọng. Những nghi lễ này có từ xa xưa và nó giúp nó vong linh của người khuất có thể an nghỉ nơi chín suối.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 21:05 31/12/2020