Từ khoá: "giải thoát"

Bao giờ ta được giải thoát?

Chúng ta thường hỏi "bao giờ  ta được giải thoát", nhưng lại quên mất vô số điều nhỏ nhoi họ thực hiện được mỗi ngày cũng tạo nên một phép màu kỳ diệu cho cuộc sống này rồi.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 27/10/2023

Nhân quả trong nhà Phật, người Phật tử cần phải biết

Nhân quả trong nhà Phật. Có rất nhiều người đi chùa nhưng họ chỉ mong cầu tìm được điều lợi lạc cho bản thân mình, mà bản chất của vấn đề đó lại không liên quan đến việc buông xả, giải thoát, giác ngộ.

Hoài Lương
Hoài Lương 14:00 14/12/2021

Đức Phật là tấm gương tiêu biểu nhất về đời sống đơn giản

Đức Phật hiểu ra rằng, thân xác kiệt quệ thì tâm linh cũng suy yếu. Ngài đã từ bỏ con đường khổ hạnh, và chọn con đường khác để đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát.

Hoài Lương
Hoài Lương 11:00 13/12/2021

Tu sám hối để dứt trừ ba nghiệp của mỗi người

Tu sám hối là điều mỗi người cần làm. Phàm là người sinh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sinh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.

Hoài Lương
Hoài Lương 16:00 09/12/2021

Phật tính có trong tất cả chúng sinh

Phật tính trong mối chúng sinh luôn là nội dung chính yếu khi đức Phật còn tại thế luôn nhắc đến để dạy cho chúng sinh. Đức Phật giảng pháp nhiều đề tài khác nhau nhưng rồi cũng quy về chỉ ra tính Phật của bản thân từ đó giúp cho chúng sinh thấy hiểu đạt sự giác ngộ, giải thoát.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 09/11/2021

Lễ Phật với lòng tôn kính vô hạn để biết cách sống nhu hòa với tất cả

Khi nào mỗi người có lòng tôn kính lễ Phật tuyệt đối thì mới có cái nhân để vươn lên sự giải thoát. Nhưng cũng từ đó mà ta sống nhu hòa được với tất cả: yêu thương đất nước, con người, vạn vật,...

Hoài Lương
Hoài Lương 10:30 15/09/2021

10 đức hạnh của một bậc chân tu

Các bậc chân tu thường thành tựu trong việc tu dưỡng đạo đức, điều phục và chế ngự tâm, an trú tâm vào việc hành trì Pháp bảo, các vị ấy đạt được sự bình yên, hạnh phúc chân như khi tâm dần lìa xa ác pháp... Có như vậy họ mới là bậc thầy trong cõi trần này.

Hoài Lương
Hoài Lương 11:32 15/07/2021

Hạnh phúc sẽ đến từ khổ đau

Hạnh phúc con người không thể đến từ hạnh phúc, mà phải từ khổ đau. Vì thế có nhiều người khi tìm hiểu các tôn giáo, do không hiểu rõ về Phật giáo cho nên khi tiếp xúc với giáo lý, thấy Phật giáo nói về Khổ Thánh đế, liền vội vàng kết luận rằng, Phật giáo là tiêu cực, bi quan và yếm thế. Nhưng thật tế, nó không phải như vậy,

Hoài Lương
Hoài Lương 08:04 14/07/2021

Giải mã triết lý uyên thâm về sự giải thoát trong Tứ thánh đế

Tứ thánh đế gồm Khổ thánh đế, Khổ Tập Thánh đế, Khổ Diệt Thánh đế và Khổ Diệt Đạo Thánh đế. Đây là bốn Chân Lý Thánh giúp người tu theo đạo Phật, chứng quả vị A La Hán, quả Bất Lai, quả Nhất Lai, quả Dự Lưu ( thất lai).

Hoài Lương
Hoài Lương 10:48 29/06/2021

Làm sao trừ được tam độc?

Ta thấy tam độc là họa hại vô cùng bất tận của cuộc sống một người. Muốn cuộc sống an lạc và giải thoát chúng ta phải nỗ lực thủ tiêu chúng thì đời mình mới an ổn và đem yên vui lại cho mọi người. Tam độc như một cây to, si là gốc cây, tham là thân cây, sân là cành lá.

Hoài Lương
Hoài Lương 08:11 29/06/2021