Từ khoá: "đức Phật dạy"

Đức Phật dạy: Nghiệp là duyên sinh vô ngã, là bất định, có thể chuyển hóa

Tất cả chúng sinh đều mang theo cái nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 11/12/2023

Đức Phật dạy: Hay đố kỵ dễ đi sai đường

Phật dạy, trong mọi việc hãy bỏ bớt cái tôi, bỏ bớt sự cố chấp đi và tin rằng cái gì của mình sẽ là của mình còn người khác cũng đang được hưởng những gì họ xứng đáng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 09/12/2023

Đức Phật dạy: Hãy tha thứ cho người làm tổn thương mình, vì họ đến là để 'độ' bạn

Ác duyên trong đời đó chính là nhân duyên quả báo mà ta đã gây ra từ kiếp trước và nay phải chịu hậu quả. Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy đã cảm mến, yêu quý. Người tạo oán thì trông thấy lập tức bực mình và chán ghét.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 01/11/2023

Đức Phật dạy: Khi gặp khó khăn hãy niệm 2 câu chú này

Nếu bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy dùng 2 câu thần chú này giải trừ mọi khó khăn nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 21/10/2023

Đức Phật dạy: Bố thí mù quáng là cách tổn hại phước báu nhanh nhất

Bố thí là việc tốt ở đời, nhưng đời bố thí mù quáng. Đó là cách bạn tự làm tổn hại phước báu của mình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 29/07/2023

Đức Phật dạy: Ở đâu có từ bi, ở đó có hạnh phúc và an vui

Nếu lấy việc giúp người làm niềm vui thì vận khí càng vượng, cuộc đời càng an yên. Bởi vậy mới, nói, từ bi chính là phong thủy tốt nhất.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12:40 07/07/2023

Đức Phật dạy: Tâm thái phải ung dung thì cuộc đời mới an lạc

Lòng bao dung thật sự sẽ đem đến cho bạn một cuộc đời tươi đẹp, giúp bạn vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 08/06/2023

Sám hối như thế nào mới đúng pháp, mới tẩy hết sạch tội lỗi?

Nhờ pháp sám hối của Đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân trở nên hạnh phúc và đời sống xã hội được hòa bình, an lạc.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 20/04/2022

Bố thí thức ăn sẽ đưa đến năm quả phúc báu

Bố thí thức ăn được đức Phật dạy khi cho người thì được năm phúc đức giúp đắc đạo, người trí khen ngợi, tâm lượng rộng lớn. Năm phúc đức đó là: Thí mạng, thí sắc, thí lực, thí an, thí biện.

Hoài Lương
Hoài Lương 07:03 06/12/2021