Liên hệ với chúng tôi
Quảng cáo

Đạo

Phật dạy: Phóng sinh nuôi dưỡng lòng từ bi, tạo thêm nhiều phước báu

Phóng sinh là một lễ hội cầu phúc đầu năm và lễ hội cầu phúc đầu năm này hợp lý trên nhiều phương diện. Người phóng sinh được khỏe mạnh, sống lâu, đồng thời giải được những tật ách, những tai nạn sẽ xảy đến với cuộc đời mình.

Phật dạy: Phóng sinh nuôi dưỡng lòng từ bi, tạo thêm nhiều phước báu

Xuất bản:

Minh Thiện
Phật dạy: Phóng sinh nuôi dưỡng lòng từ bi, tạo thêm nhiều phước báu
Photo: internet

Phương diện thứ nhất là: Ta trả con cá về với đời sống tự do miền sông nước của nó, đó là môi trường sống tự do của nó. Những con cá đó lẽ ra nó đã trở thành món ăn trong một vài ngày tới.

Nhưng ta đã cứu và thả nó về với môi trường tự do của nó. Việc ta giải phóng chúng sinh để những chúng sinh đó được bình an, hạnh phúc, tự do. Điều đó sẽ trở thành nhân quả trở lại cho cuộc đời ta.

nguoi-phong-sinh-luon-duoc-khoe-manh-song-lau-01
Việc ta giải phóng chúng sinh để cho chúng có được bình an, hạnh phúc, tự do.

Thì cái nhân quả trở lại cuộc đời ta, nó sẽ có trên hai ý nghĩa: một là nó giải được tội lỗi của ta từ trong quá khứ. Vì trong quá khứ chắc chắn chúng ta có tạo tội, cho nên khi ta thả cá như vậy ta sẽ giải được tội lỗi trong quá khứ của mình.

Và nếu số cá mà ta thả nhiều thì bắt đầu nó tạo thành sự may mắn cho ta trong tương lai, ý nghĩa là như vậy. Đó là nói trên nhân quả.

Còn nói về mặt môi trường thì khi ta thả các sinh vật về với môi trường của nó; thì sẽ tạo thành sự đa dạng sinh học cho môi trường sống, nhất là môi trường nước. Có những người ngư dân quanh năm họ cứ đi đánh bắt thì cũng làm cạn kiệt những sinh vật sống dưới nước. Cho nên người phóng sinh để bổ sung lại các sinh vật đã bị đánh bắt.

Quảng cáo

Giúp tạo nên sự sống cho hành tinh này. Có hai cách đơn giản để ta tạo thêm sự sống cho hành tinh là: trồng cây và phóng sinh. Người phóng sinh chim về với bầu trời, về với rừng và phóng sinh cá về với nước và trồng cây.

nguoi-phong-sinh-luon-duoc-khoe-manh-song-lau-02
Phóng sinh có ý nghĩa là giải được những tật ách, những tai nạn sẽ xảy đến với cuộc đời mình.

Trồng cây cũng có ý nghĩa là tạo thêm sự sống cho hành tinh, và người tạo sự sống cho hành tinh này thì quả báo trả lại là gì? Trên ý nghĩa môi trường xã hội, khi ta giúp cho môi trường sống tốt hơn. Đó là ý nghĩa nhân văn, xã hội, khoa học.

Còn trên ý nghĩa về nhân quả là ta tạo sự sống cho cuộc đời thì quả báo trở lại là ta được sống. Chữ "sống" này có hai nghĩa: Một là sống khỏe, hai là sống lâu. Vì vậy người trồng cây sẽ được khỏe mạnh, sống lâu. Người phóng sinh cũng được khỏe mạnh, sống lâu. Phóng sinh còn có ý nghĩa nữa là ta giải được những tật ách, những tai nạn sẽ xảy ra đến với cuộc đời mình.

Phóng sinh là gì? Ý nghĩa của việc phóng sinh

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo