NLXH: Khát vọng! Ảo vọng! Tình Yêu!

Khát vọng! Ảo vọng! Tình Yêu! Theo anh/chị, điều gì dễ dàng mê hoặc tuổi trẻ ngày nay? Hãy kết nối với cuộc sống và viết bài văn bàn luận về điều đó!

Đỗ Thu Nga
13:00 23/05/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

GỢI Ý GIẢI ĐỀ:

Bài văn có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng cần thể hiện rõ các vấn đề:

- Bày tỏ quan điểm cá nhân: Lựa chọn 01 trong 03 điều dễ dàng mê hoặc tuổi trẻ ngày nay: Khát vọng hoặc ảo vọng hoặc tình yêu.

- Giải thích và làm sáng tỏ vẫn đề bằng lí lẽ và dẫn chứng.

- Mở rộng vấn đề

- Rút ra bài học nhận thức, hành động cho bản thân.

Dưới đây là một định hướng:

* Nếu lựa chọn “Khát vọng” là điều dễ dàng mê hoặc tuổi trẻ:

Giải thích "khát vọng" là gì? Khát vọng là mong muốn những điều lớn lao, tốt đẹp trong cuộc sống, biểu tượng cho những gì lớn lao, tốt đẹp mà con người ta hướng đến cho bản thân và cho cộng đồng

- Thế nhưng “khát vọng" dễ dàng mê hoặc tuổi trẻ là bởi:

+ Khi hưởng đến những điều lớn lao, thế hệ trẻ để lãng quên những điều nhỏ bé, giản dị của cuộc sống. “Ta mơ với trời cao và bề rộng/ Mã quên rằng hoa tử đất màå ra"

+ Khi đạt được những thành công ban đầu, người trẻ dễ rơi vào trạng thái “ngủ quên trong chiến thẳng", đề cao cái tôi cá nhân của chính mình, không biết trân trọng thành quá nhỏ bé hơn của mọi người xung quanh.

nlxh-khat-vong-ao-vong-tinh-yeu-8

Dẫn chứng chứng minh

- Mở rộng vấn đề: Khát vọng không phải là tham vọng nhưng nếu không kiên định mục tiêu ban đầu, không biết giới hạn thì dễ bị mê hoặc trở thành tham vọng.

- Bài học nhận thức, hành động cho bản thân: Khát vọng là điều tích cực, cần có song tuổi trẻ cần tỉnh tảo, nhận thức được giá trị cốt lõi của cuộc sống, biết giới hạn để không bị "mê hoặc" bởi hào quang của khát vọng.

* Nếu lựa chọn "Ảo vọng” là điều dễ dàng mê hoặc tuổi trẻ

- Giải thích: ảo vọng là gì? Là điều ước viễn vông không thực tế.

- "Ảo vọng" dễ dàng mê hoặc tuổi trẻ là bởi:

+ Ảo vọng là biểu hiện tâm lí tiêu cực của con người, thể hiện những mong muốn xa rời thực tế, trái ngược với hiện thực cuộc sống. Những người có ảo vọng là những người không hiểu được bản thân mình, không hiểu được hoàn cảnh.

+ Ảo vọng khiến con người đánh mất sự tỉnh táo, cho rằng sẽ đạt được mọi điều mong muốn một cách dễ dàng.

+ Ảo vọng khiến con người luôn đặt bản thân lên vị trí đầu tiên, đề cao bản thân quá mức.

- Dẫn chứng chứng minh

- Mở rộng vẫn để: Ảo vọng khác khát vọng

Bài học nhận thức hành động cho bản thân: Cần hiểu rõ bản thân mình, tỉnh táo để phân biệt được ảo vọng và khát vọng.

* Nếu lựa chọn “tình yêu” là điều dễ dàng mê hoặc tuổi trẻ

Giải thích: Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng - “Tình yêu” cũng có thể dễ dàng mê hoặc tuổi trẻ là bởi:

+ Những cảm xúc trong tỉnh yêu dễ khiến tuổi trẻ xa rời những mục tiêu khác trong cuộc sống.

+ Những cảm xúc trong tình yêu đôi khi khiến giới trẻ đánh mất sự tỉnh táo trong nhận thức và lì trì khiến giới trẻ rơi vào ảo vọng, tham vọng và vi phạm những chuẩn mực của đạo đức.

Dẫn chứng chứng minh

- Mở rộng vẫn đề: Tình yêu là tình cảm cao đẹp của con người. Nhưng nếu tỉnh yêu không xuất phát từ những tình cảm trong sáng, cao đẹp thì dễ dàng trở thành thử tỉnh cảm mê hoặc con người.

Rút ra bài học nhận thức và hành động: Cần tỉnh táo đặt tình yêu ở giữa trái tim và li tri, trong những giới hạn và chuẩn mực.

Xem thêm: NLXH: Sẵn sàng ch:ết vì tình yêu có phải lựa chọn tốt nhất không?

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận