Đức Phật dạy: Hiếu thảo có 4 loại, đó là gì?

Cha mẹ vì ta mà hi sinh, ta lại hi sinh cho những đứa con. Đó là gốc rễ, cội nguồn và đạo lý chân chính nhất của đời này. Hãy luôn làm tròn chữ hiếu nhé!

Đỗ Thu Nga
13:00 25/09/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là gốc rễ của việc làm người. Bất cứ ai cũng là con của cha mẹ và rồi làm cha mẹ của con, cuộc đời xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. 

Lời Phật dạy về lòng hiếu thảo rằng: “Này các Tỳ kheo! Những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên, được chấp nhận như ngang bằng với bậc Đạo sư, đáng được kính trọng và cúng dường”.

Có thể nói đến đây nhiều người tự nhắc nhở với bản thân rằng: Mình sẽ hiếu thảo với cha mẹ nhưng không được bao lâu lại quên mất việc này. Đó cũng là vì chúng ta không hiểu đúng về lòng hiếu thảo. Thực ra, làm một người tốt có lợi cho thế giới cũng chính là hiếu thảo với cha mẹ.

Hiếu có bốn loại: Có tiểu hiếu, đại hiếu, viễn hiếu, cận hiếu.

duc-phat-day-hieu-thao-co-4-loai-do-la-gi

TIỂU HIẾU: là hiếu với gia đình, chính là có hiếu thuận với cha mẹ của mình ở nhà, chứ chưa hiếu thuận với tất cả mọi người, chưa có thể làm một người Hiếu quảng đại. 

ĐẠI HIẾU chính là Hiếu quảng đại: hiếu với khắp thiên hạ, xem tất cả cha mẹ trên đời là cha mẹ của mình. Đây gọi là hiếu thảo với tất cả mọi người. Nhưng đại hiếu này còn chưa nói đến việc hiếu thảo chân chánh. 

"Hiếu thảo chân chánh" hay còn gọi là Chân hiếu: Lòng hiếu này vượt ngoài bốn loại hiếu kia; nó là một loại hiếu chân chánh.

Vì thế, tưởng rằng đức Thích Ca xuất gia làm trái lời phụ thân là bất hiếu nhưng không phải. Dù bị nhốt ở trong cung, nhưng Ngài vẫn lén đi xuất gia tu hành. Ngài tu khổ hạnh sáu năm trên núi Tuyết, rồi sau đó Ngài ngộ đạo thành Phật dưới cội cây Bồ đề, đây là sự hiếu thảo chân chánh. Cho nên sau khi Ngài thành Phật, Ngài lên cung trời thuyết pháp cho mẹ. 

CẬN HIẾU: là làm việc có hiệu với cha mẹ hiện tại, đi học cũng là phương pháp hiếu thảo với cha mẹ. Cận hiếu là hiếu thảo đời này. Cận hiếu cũng có thể nói là tiểu hiếu

VIỄN HIẾU: là hiếu thảo muôn đời. 

Xem thêm: Người nông dân mua đất - Câu chuyện đáng suy ngẫm của thiền sư

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận