Thành lập BTC và BGK cho cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi"

Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN đã ấn ký Quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi viết Đạo Phật trong trái tim tôi.

Chi Nguyễn
13:46 01/11/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Về thành phần Ban tổ chức gồm có các thành viên:

1. Trưởng ban Tổ chức: Hòa thượng TS Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTTT T.Ư GHPGVN;

2. Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức: Thượng tọa Thích Đạo Phước, Phó Trưởng ban TTTT T.Ư GHPGVN;

3. Phó Trưởng Ban Tổ chức: Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó Trưởng ban TTTT T.Ư GHPGVN;

4. Ủy viên Ban tổ chức: Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam;

5. Ủy viên Ban tổ chức: Cư sĩ Anh Minh, Ủy viên Ban TTTT T.Ư GHPGVN.

thanh-lap-btc-va-bgk-cho-cuoc-thi-viet-dao-phat-trong-trai-tim-toi

Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm xây dựng Thể lệ, Quy chế chấm điểm và xét giải; đề xuất thành lập tổ Thư ký, các tổ giúp việc, tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch đảm bảo cuộc thi thành công. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng ban phân công.

Ban giám khảo chấm giải Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi" gồm các quý vị có tên sau:

1. Thư ký BGK, Nhà văn Nguyễn Diệu Linh;

2. Thành viên BGK, Nhà báo Phan Đăng;

3. Thành viên BGK, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Phó Chánh Văn phòng T.Ư - GHPGVN;

4. Thành viên BGK, Ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ;

5. Thành viên BGK, Nhà Sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Ban Giám khảo có nhiệm vụ tổ chức chấm các bài dự thi do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban Tổ chức, để đảm bảo khách quan, công bằng và theo đúng Quy chế, Quy định của Cuộc thi.

Toàn văn Quyết định:

thanh-lap-btc-va-bgk-cho-cuoc-thi-viet-dao-phat-trong-trai-tim-toi
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi"
thanh-lap-btc-va-bgk-cho-cuoc-thi-viet-dao-phat-trong-trai-tim-toi
Quyết định Thành lập Ban giám khảo chấm giải Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi"
Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận