Từ khoá: "Trịnh Tùng"

Vua Mạc Mậu Hợp và chuyện đời ê chề: Ăn chơi trụy lạc, đến lúc tụng kinh sám hối thì đã quá muộn

Cuộc đời của vua Mạc Mậu Hợp chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê chính sự, thâm chí âm mưu cướp đoạt vợ của bề tôi...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 13/03/2022

Chúa Trịnh Tùng - gian hùng hay anh hùng một thời?

Sử gia các thời kỳ đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về Trịnh Tùng. Có ý kiến chỉ trích ông là quyền thần tiêu biểu trong lịch sử phong kiến Việt Nam thời hậu Lê. Nhưng cũng có ý kiến đánh giá có bản lĩnh, tài năng và sự quyết đoán của vị chúa này.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 14/02/2022

Khiếp đảm với cách trừng trị đứa con phản phúc của chúa Trịnh Tùng

Trong mắt người đời, chúa Trịnh Tùng là người tài giỏi, là thiên tài quân sự gây dựng cơ đồ nhà chúa. Song ông cũng là người có giã tâm... Và khi nhắc đến Trịnh Tùng không thể không nhắc tới giai thoại 2 lần bị con làm phản.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 03/12/2021

Giải mã Nguyễn Quyện - Bất bại danh tướng oai thanh lẫy lừng, tận trung với nhà Mạc

Bất bại danh tướng Nguyễn Quyện là học trò của người tạo ra thế cục tam quốc ở Việt Nam - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông là danh tướng trụ cột, là lão công thần tận trung với nhà Mạc.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 19/09/2021