Từ khoá: "Trần Dụ Tông"

Thời xưa, luật lệ bảo vệ an toàn cho vua nghiêm ngặt đến mức nào?

Đại Việt sử ký toàn thư chép, khi vua Trần Dụ Tông đang ngủ ở Long Phương đường, viên ngự hỏa Tả Lai đứng hầu, xung quanh không có ai. Lai liền rút gươm ra xem. Vua thức dậy, sai đem chém.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 05/08/2022

Chuyện bi hài 'độc nhất vô nhị' trong sử Việt: Vua đi chơi đêm về bị cướp chặn đường lấy mất bảo đao và ấn tín

Sinh thời, Trần Dụ Tông ham vui. Vua mở sòng bạc trong cung đình, hay tụ tập vui chơi, thưởng ngoại phong cảnh núi sông. Và cũng vì ham vui mà có lần nọ vua đi chơi đêm về bị cướp chặn đầu lấy mất gươm và ấn báu...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 07:00 26/11/2021

Vụ 'chuyển giới' bí ẩn nhất sử Việt: 600 năm trước, 1 người đàn bà bỗng hóa đàn ông

Sự việc 'một người đàn bà bỗng hóa thành đàn ông' được sử sách chép rằng xảy ra vào tháng 7 năm Tân Mão (1351) đời vua Trần Dụ Tông (1342 – 1369). Đây là 'ca chuyển giới' đầu tiên tại Việt Nam.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 29/09/2021

Hậu cung triều Trần từng có phen chấn động bởi âm mưu trù yểm của 1 bà phi

Vào thế kỉ XIV, hậu cung triều Trần từng có một phen chấn động bởi âm mưu bùa chú trù yểm của một bà phi. Nguyên nhân bắt nguồn nguồn từ thói đố kỵ thường tình và tham muốn quyền lực chốn thâm cung.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 10/09/2021