Từ khoá: "sinh tử luân hồi"

Linh hồn là gì? Có nên gọi hồn người chết hay không?

Linh hồn là thức hay nghiệp thức do vô minh từ vô thỉ mà thành, ám chỉ phần còn lại sau khi chết của một người.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 16:28 20/02/2021

Những loại người trong luân hồi sinh tử, nhân duyên chuyển kiếp

Theo nhà Phật, các dạng người ở kiếp này là do kiếp trước mà nên, bởi nghiệp lực mà tái sinh vào cõi luân hồi sinh tử.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 08:53 12/02/2021

Sa môn là gì? Ý nghĩa của sa môn

Sa môn có nghĩa là chỉ tất cả những vị tăng tu hành theo đạo Phật, còn có nghĩa là người nghèo (Bần giả), người chuyên cần (Cần giả), người đoạn dứt (Tức giả).

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 16:13 19/01/2021

Niết bàn là gì? Bản chất của Niết bàn là gì?

Niết bàn trong nhà Phật là khái niệm mô tả trạng thái tâm linh hoàn toàn thanh thản, tĩnh lặng, xóa bỏ vô minh, diệt tâm dục, phiền não, đau khổ, là mục đích tu hành cứu cánh.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:34 19/01/2021

Sắc dục là gì? Sự nguy hiểm khi tâm sắc dục

Sắc dục là ham muốn si mê, là cùm xích của đời người, phàm đã say đắm thì khó có thể tự cứu, dễ lâm nguy khó tránh khỏi. 

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15:30 13/01/2021

Canh Mạnh Bà là gì? Ý nghĩa canh Mạnh Bà?

Canh Mạnh Bà thường xuất hiện trong truyền thuyết dân gian, rằng muốn luân hồi chuyển kiếp thì khi đi qua chốn Hoàng Tuyền phải uống bát canh quên lãng này để có thể quên đi mọi luyến tiếc, oán hận.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:01 12/01/2021