Từ khoá: "Địa Tạng Bồ Tát"

28 lợi ích nhận được khi thành tâm đọc tụng cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Những người thành tâm đọc tụng cúng dường Ngài chắc chắn sẽ nhân được nhiều lợi lạc.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 11/04/2022

Cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát thì công đức vô lượng, phúc đức đến cửa

Tu tập cảm ứng được Ngài Địa Tạng thì con đường tu học sẽ không bị cản trở, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chồng con vợ con, công việc… sẽ được Ngài gia hộ.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16:00 04/03/2022

Ý nghĩa của việc thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát về cúng

Địa Tạng Bồ Tát được mô tả là một tỳ kheo mang theo vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, một tay cầm ngọc Như Ý để xua tan bóng đêm.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 10:30 23/12/2021

Những điều Phật tử ít biết về Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát được nhiều người tôn thờ trong Phật Giáo Đông Á. Dưới đây là những điều ít người biết về vị Bồ Tát này, quý Phật tử có thể tham khảo.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 12:47 12/07/2021